Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

“Евмолпия” – новото технологично бижу на Пловдив

evmolpia1
Проектът стартира през октомври 2018 г. със символична първа копка. Инвестицията в изграждането на подстанцията, наречена на едно от старите имена на град Пловдив,  е на Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг), част от групата на EVN,  и е на стойност 11,6 млн. лв. Siemens България е избрана за изпълнител за осигуряване на  доставките на оборудването по Лот 3, Лот 4 и Лот 5, а именно - релейни защити, разпределителна уредба 20 kV и силов трансформатор 110/20kV, 50MVA. Проектът надгражда дългогодишното сътрудничество между Siemens България и EVN след изграждането на когенерационна централа в ТЕЦ „Пловдив Север“ и на подстанция “Царацово” 110/20kV, както и доставката на разпределителни елегазови уредби за мрежата на „Електроразпределение Юг“. Новата подстанция е построена и пусната в експлоатация за по-малко от 3 години, като официалното й откриване се състоя на 28-ми октомври 2021 г. Първоначално инсталираната мощност  е 50 мегаволтампера (MVA) с възможност да достигне 100 MVA. Тя е изцяло от закрит тип, като присъединяването към мрежата е с подземна кабелна линия, без въздушни линии или стълбове, водещи към нея. Съоръжението е напълно автоматизирано и се ръководи отдалечено от новооткрит диспечерен център.
Новата подстанция отговаря на най-високите стандарти за модернизация и безопасност и ще гарантира развитието и сигурността на електрозахранването в град Пловдив. Доставчик на оборудването е направление „Интелигентна структура“ на Siemens България, а общата стойност на предоставените услуги и технологии от последно поколение възлиза на 1,7 млн. евро или около 3.4 млн. лв. Екипът на Siemens България реализира проектирането, доставката и пускането в експлоатация на уредба 20 кV с “двойна шинна система”. Обемът на уредбата е 19 шкафа, съобразен с крайния етап на изграждане на подстанцията. Доставени и инсталирани са и релейни табла за трансформатор 110/20kV и извод 110kV, а всички релейни защити в КРУ 20kV са от серията SIPROTEC 5. Доставен и монтиран е и маслен силов трансформатор с общо тегло 81,5 t, номинална мощност 40/50 МVА и възможност за работа при номинално напрежение 115±12x1,25%/21/(6) кV. За подобряване на комфорта на живущите в близост до подстанцията трансформаторът е с намалени шумови характеристики и е допълнително монтиран върху антивибрационни гумени подложки  с цел редуциране на шума и вибрациите извън сградата. Съоръжението е изцяло в градска среда и се намира в непосредствена близост до детска площадка. 
Бързата и успешна реализация на проекта се дължи на ефективното сътрудничество на Siemens България с партньорите, изпълнили съоръжението: “ПСС България” ООД (проектиране), “Интеркомплекс” ООД (монтажи и опроводявания), “Интертест” ООД (накладка на съоръженията).
Мениджърът на проекта инж. Деян Василев от отдел „Електрификация и Автоматизация“ на направление „Интелигентна инфраструктура“ подчерта, че за такъв ключов проект е важно да бъдат интегрирани надеждни решения от последно поколение, съобразени с всички изисквания за сигурност. “Siemens е една от водещите компании в областта с множество патенти и технологични разработки, което позволява продуктите да дадат допълнително стойност на клиента”, отбеляза той. По отношение на перспективите за изграждане на подобни високотехнологични решения в страна ни инж. Василев изтъкна: „Предприятията, опериращи с електропреносната и електроразпределителна мрежа, трябва да инвестират в съвременни съоръжения, за да отговорят на динамиката на енергийния пазар. В близко бъдеще се задават нови предизвикателства, породени от все по-значителното участие на ВЕИ в енергийния микс. Ето защо е необходимо да се мисли постоянно в посока устойчиво развитие на мрежата, строителство на нови и реконструкция на стари подстанции.“
Инж. Александър Стоянов, ръководител на направление „Интелигентна инфраструктура“, коментира: „Подстанцията е не само конкурентна, но и надхвърля в много отношения аналогични съоръжения в Европа както като технологичност на системните решения, така и като ниво на проектно изпълнение.“
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Надежда Николова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                                
1309 София
България

+359 (2) 8115 418