Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Електро Трейд България ООД става оторизиран дистрибутор на Siemens

Cerberus FIT 3D Visual 1
Портфолиото адресируеми системи Cerberus Fit е предназначено за малки и средни обекти като училища, детски градини, хотели, офис и административни сгради, фабрики и др.
Портфолиото адресируеми системи Cerberus Fit е предназначено за малки и средни обекти като училища, детски градини, хотели, офис и административни сгради, фабрики и др.
Системата предлага редица предимства, сред които са: улеснен монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка; интуитивен интерфейс на български език; бърза и надеждна детекция на потенциална опасност от пожар; поддръжка на Cloud – услуги; по-ниски оперативни разходи и по-висока продуктивност.
Пожароизвестителните централи от серията FC360 са два типа - едноконтурни, които обслужват до 126 адреса и двуконтурни – до 252 адреса. Специализираните детектори от серията Ox360 предоставят оптимална защита с високо качество от Siemens. Разработените конкретно за серията сигнални и периферни устройства позволяват изграждането на цялостна система на оптимална цена. 
Всички детектори и периферни устройства са адресируеми с вградени изолатори, което повишава ефективността и увеличава работоспособността при повреди. Контурната структура с максимална дължина от 3300m позволява обхващане на големи площи дори при използване на неекраниран проводник.
Параметризирането и промените в конфигурацията се осъществяват  с помощта само на персонален компютър или лаптоп, без да има необходимост от допълнителен софтуер – за целта се използва стандартен WEB browser. Възможна е автоматична конфигурация, при което само чрез натискането на един бутон системата е готова за експлоатация. Наличието на демо версии и онлайн обучения улеснява още повече употребата на  серията Cerberus Fit.
Портфолиото Cerberus Fit е налично на склад, което допринася за бързата и надеждна дистрибуция.
Можете да поръчате продуктите от онлайн магазина на Електро Трейд България ООД на https://etb.bg/bg/
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Надежда Николова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                               
1309 София
България

+359 (2) 8115 418