Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Дистанционно отчитане и енергиен мониторинг - новите функционалности на платформата Synco IC на Siemens

Synco ICтм  е облачно базирана и ценово  ефективна система за  управление на ОВК инсталации в малки и средни сгради,  лансирана на пазара през 2015 г.
Чрез нея потреблението на енергия може да се намалява от разстояние и да се отчитат стойностите й за фактуриране. Системата е мащабируема до 2500 безжични или 250 кабелни устройства. Данните за консумираната енергия са достъпни за отчет от разстояние и по всяко време, като по този начин се намаляват разходите за персонал и път, минимизират се човешките грешки и се предотвратява фалшифицирането на данни. Осъществява се контрол върху достъпа до данни и тяхното използване. Отчетената клиентска информация се съхранява на сигурно място.
До 100 обекта могат да бъдат безплатно свързани, което прави Synco IC подходящ за централизирано управление на голям  брой по-малки сгради. Затова платформата е  подходящ избор за градове и общини, които разполагат с офиси, училищa и др. вид прилежащи сгради. Компаниите могат да управляват и поддържат системите за сградна автоматизация в своите офиси в глобален мащаб.
Въвеждането в експлоатация на Synco IC Energy Monitoring е лесно. В рамките на няколко минути чрез QR кодове всеки обект се свързва в режим Plug & Play, а измервателните уреди се търсят и локализират автоматично.
Намаляването на консумацията на енергия и емисиите на СО2 в сградите е приоритет за фасилити мендижърите. Synco IC предлага опростено  визуализиране на отчетените данни от ОВК системите посредством интуитивен потребителски интерфейс.  Той показва тенденциите при отчета на данни и дава възможност за сравнителен анализ на енергийните показатели (KPIs) между сгради или наематели, напр. за енергийно потребление/м2 ,свързано с отопление, охлаждане, топла  и студена вода или електричество. Дистанционното настройване на системите позволява достигането и поддържането на оптимална енергийна ефективност.
Synco IC вече е инсталиран на повече от 15 000 обекта в световен мащаб, където се осъществява дистанционно отчитане на енергийно потребление, дистанционно отчитане на ключовите индикатори за енергийна ефективност (KPIs) и дистанционно намаляване на енергийното потребление.
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София 
България

+359 (2)  8115 123