Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Цялостен подход за анализ на енергийните данни в сградите от Siemens 

“Преброени са дните на електроенергията, предавана чрез кабели и без възможност за мониторинг. В бъдеще чрез дигитализацията ще бъде възможен не само пълният процес на наблюдение на електроенергията, но също и нейното гъвкаво управление и много по-ефективно използване. С нашите технологии ние вече полагаме основите, за да се случи това”, казва Андреас Мате, главен изпълнителен директор на бизнес звено Електроапаратура  в Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на  Siemens.
Дигитализация на електроинсталацията 
С новия миниатюрен прекъсвач 5SL6 (MCB) и устройството за защита от електрическа дъга 5SV6 (AFDD) от Sentron портфолиото Siemens довежда дигитализацията до електроинсталациите. Само в една стандартна модулна широчина (1 модул 17,5 mm) компактните устройства комбинират защита от претоварване, къси съединения и защита от дъгата с функции като интегрирана комуникация и възможност за измерване. Те регистрират електрическите стойности като напрежение и ток, както и температура и поредност на фазите за индивидуални вериги и автоматично откриват причините за грешки. Операторите и електроинсталаторите разполагат с възможност за бързо регистриране на натоварвания с увеличена енергийна консумация, както и аномалии и прекъсвания в електрическата инсталация, които да елиминират навреме.  Всички данни могат да бъдат визуализирани на компютър, таблет или смартфон и да бъдат свързани с инструменти за анализ и дигитална среда чрез новия гейтуей 7KN Powercenter 1000.
Siemens enables holistic energy data analysis in buildings

За първи път новите електроинсталационни устройства от Siemens комбинират функции за защита и измерване в едно цяло.

Интегрирано управление на сгради и енергия 

Актуализираният софтуер за енергиен мониторинг Sentron “powermanager” консолидира управлението на сградата и енергията в една-единствена платформа. Версия 4 може да бъде използвана самостоятелно като софтуер или за първи път интегрирана в системата на Siemens за сградна автоматизация Desigo CC като допълнителен модул. Това позволява експлоатацията, наблюдението и управлението на всички системи за разпределение на енергия и сградна автоматизация да се извършва чрез една единствена система. Sentron “powermanager” анализира параметрите на електроенергията като напрежение, потоци и качество на енергията. Лесният за управление софтуер носи значителна полза на предприятията от малкия и среден бизнес. Те лесно могат да идентифицират възможности за потенциални спестявания или системни грешки, да намалят разходите за енергия или въглеродните си емисии (CO2). Цялата анализирана информация може да бъде показана на дисплеи с възможност за конфигуриране, генерира стандартизирани отчети и ги начислява към конкретни разходни центрове. За нередности в консумацията на енергия или необичайни състояния на системата, ползвателите биват известявани автоматично чрез имейл или текстово съобщение (SMS).
Интеграцията в Desigo CC дава възможност за анализ на отминал период. Сравнявайки данни за консумацията с информация от сензорите за присъствие например, може да се определи дали се използва енергия за осветление, отопление или климатизация във временно незаети части от сградата. Ако електрически системи като асансьори или ескалатори използват необичайно голямо количество електроенергия, данните могат да бъдат сравнени с интервалите за поддръжка, дефинирани при управлението на сградата. Ако е необходимо, те биха могли да бъдат съкратени, за да се избегнат разходи за поправка или повреди. 
Siemens enables holistic energy data analysis in buildings

Новото приложение Sentron “powermind” анализира енергийните данни директно в MindSphere - облачно-базираната, отворена  IoT система на Siemens.

Анализ на енергийните данни в реално време чрез използване на приложение 

Новото приложение Sentron “powermind” анализира енергийните данни директно в MindSphere - облачно-базираната, отворена  IoT система на Siemens. Потребителите наблюдават в реално време обобщение на настоящата енергийна консумация и тенденциите във времето – както за цялата система, така и за индивидуалното електрическо натоварване. Приложението е лесно за използване и не изисква специфични IT познания, като позволява дори на неопитни потребители да навлязат в света на цифровия енергиен мениджмънт.  

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобална технологична компания, която е символ на инженерно съвършенство, иновации, качество, надеждност и глобално присъствие вече повече от 170 години. Компанията развива дейност в цял цвят с фокус върху областите на производство и разпределение на енергия, интелигентна инфраструктура за сгради и децентрализирани разпределени енергийни системи, както и автоматизация и дигитализация в производството. Чрез самостоятелно управляваното си дружество Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за мобилност за железопътния и шосейния транспорт, Siemens оформя световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в Siemens Healthineers, Siemens също е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. Допълнителна информация е достъпна в Интернет на адрес www.siemens.com

Прочети повече

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                              
1309 София
България

+359 2 8115 116