Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

BMS решения  за „чисти помещения“ 

В потвърждение на неговите полезни свойства много държави по света са одобрили употребата и отглеждането на растението за медицински цели. През март 2016 г. с приемане на специален закон, отглеждането на канабис за медицински цели е позволено и на територията на Република Северна Македония. Производителите  подлежат на строги проверки, преди да им бъде издаден лиценз. По последни данни се очаква отглеждането на медицински канабис бързо да продължи да се  разраства и да се превърне в проспериращ сектор в страната в следващите няколко години. 
Като всеки фармацевтичен продукт медицинският канабис изисква създаване на специална среда с определени параметри по отношение на светлината, вентилацията и поддържането на задължителен диапазон на температурни стойности в оранжериите, както и в лабораториите, в които се изследва, обработва и съхранява продуктът.
За да гарантира това, отдел Сградни продукти на направление Интелигентна инфраструктура на “Сименс” ЕООД предостави BMS решения от най-ново поколение за шест модерни съоръжения за отглеждане и преработка на лечебен канабис в  Северна Македония. Интеграцията на системите за сграден мениджмънт беше успешно реализирана от локалните партньори на Siemens  - НАЛКО СИСТЕМИ Д.О.О.Е.Л.  и ТЕХНОИНСПЕКТ Д.О.О. Към настоящия момент още пет обекта са в процес на проектиране и изпълнения, а общата стойност на доставките на продукти и системи на Siemens нахвърля 1 млн. евро. 
1140779697
virtual set laboratory

Благоприятен климат в оранжериите и оптимални условия в „чистите помещения“

BMS решенията на Siemens допринасят за създаване на климат, който благоприятства бързия растеж на медицинския канабис в оранжериите. Чрез системите за сграден мениджмънт много прецизно се следят и поддържат в определени граници нивата на въглеродния диоксид (CO2), влажността и температурата в оранжериите. Специално внимание бе обърнато и върху управлението на осветлението, което е също е от първостепенна важност за растежа на растенията. Контролът на климата се осъществява и посредством специални климатични камери. 
Процесите по изследване, обработване и складиране на медицинския канабис се извършват в характерните за фармацевтичната индустрия „чисти помещения“, които трябва да отговарят на строги изисквания по отношение на температурата,  влажността, вентилацията и налягането на въздуха. В тези помещения се поддържа т.н. „критична среда“, която налага  поддържане на надналягане или подналягане в помещенията и контрол на аспирацията. 
Оптималните стойности на всички тези параметри се гарантира от платформата за сграден мениджмънт на Siemens – Desigo CC, която успешно се комбинира със специализираните решения на Siemens за „критична среда“. 
В някои от проектите в Р. Северна Македония освен параметрите за поддържане на оптимално осветление и климат в платформата за сграден мениджмънт са интегрирани и системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъпа с блокировки и електрозахранване, с което се осигурява цялостно решение за сграден мениджмънт. 

Интегрирани решения за „критична среда“

Siemens предлага обширно портфолио от решения за стайна и сградна автоматизация за „критична среда“ за обекти с различен мащаб и комплексност. Това включва чисти стаи, медицински складове, лаборатории, операционни зали и др.  Високата ефективност на решенията на Siemens в тази област се постига със специализирани контролери на въздушния поток и допълнителни компоненти за осигуряване на безопасно, точно и бързо измерване, контрол и мониторинг на обема и налягането на въздушния поток в сградите. Интегрираните технологии допринасят за по-лесно проектиране, по-бързо и ефективно въвеждане в експлоатация и оптимизиране на работата на системите в сградата. 
За „критична среда“ за складиране на фармацевтични продукти, какъвто е и лечебният канабис, Siemens предлага портфолио за всички етапи от жизнения цикъл - от началната оценка до разработване на решение, което да съответства на дългосрочните цели на проекта. Това включва инженерингова инфраструктура и информационна мениджмънт система, която поддържа определена температура, контролира климата в помещенията, осъществява мониторинг на качеството на въздуха и документира стойностите на критичните параметри.  Така спомага за изпълнението на всички регулаторни изисквания за кратко време и с влагане на възможно най-малко ресурси. 
Комбинацията на Desigo CC и решенията на Siemens за „критична среда“ осигурява оптимизация на енергийната ефективност, безопасността, сигурността, както и високи нива на комфорт и гъвкавост. 
Life Science Graphic overal deep-blue

Направление Интелигентна инфраструктура (SI) на Siemens свързва енергийните системи, сградите и индустрията, за да трансформира и подобри начина, по който живеем и работим. В сътрудничество с партньори създаваме екосистема, която интуитивно отговаря на нуждите на хората. Тя помага на клиентите да използват по-ефективно ресурсите и да просперират, а на общностите - да вървят напред и да постигат целите на устойчивото развитие. SI предлага широк спектър от технологии за контрол и автоматизация на мрежата, решения за разпределение, превключване и управление за ниско и средно напрежение; електромобилност, автоматизация на сгради, видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника, пожарна безопасност, управление на ОВК и енергийна ефективност. Портфолиото е балансирано разпределено между системи и продукти, и пълен набор от услуги. Централата на направление Интелигентна инфраструктура (SI) на Siemens се намира в Цуг, Швейцария, а броят на служителите му в световен мащаб е около 70 400.

Прочети повече

Контакт

Надежда Николова

Siemens България

София 1309, ул. "Кукуш" 2

+359 (2) 8115 418