Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Neue Siemens Konzern-Zentrale / New Siemens headquarters
Германският технологичен концерн Siemens ще бъде интеграционен партньор на Volkswagen Industrial Cloud, обявиха двете компании. Siemens ще играе ключова роля, за да се гарантира, че машините и оборудването на различни производители в 122-те завода на Volkswagen са ефективно свързани в облака. Прозрачността и анализът на данните ще поставят технологичните основи за по-нататъшно подобряване на производителността на заводите на Volkswagen. В допълнение Siemens, както и доставчиците на машини и оборудване, ще направят приложенията от IoT платформата на Siemens MindSphere налични във Volkswagen Industrial Cloud.  
Volkswagen и Siemens възнамеряват да развиват нови функции и услуги за Industrial Cloud заедно с доставчиците на машини и оборудване, които ще бъдат достъпни за всички бъдещи партньори. По този начин ще се даде тласък на развитието на Volkswagen Industrial Cloud."Възнамеряваме да превърнем нашия Volkswagen Industrial Cloud в партньорска мрежа, от чиято прозрачност на данните и цифрови функции ще могат да се възползват всички участващи компании.
В лицето на Siemens печелим силен партньор с изключителна експертиза в дигитализацията и индустрията", заяви Оливър Блуме, председател на Изпълнителния съвет на Porsche AG и член на Управителния съвет на Volkswagen Aktiengesellschaft, отговарящ за производството. „За нас е удоволствие да подкрепим Volkswagen в развитието на новия Industrial Cloud с нашата отворена IoT платформа MindSphere. За тази цел ще свържем по-ефективно машините, производствените системи и оборудването с MindSphere и нашите платформи за автоматизация. По този начин Volkswagen, както и доставчиците и производителите на оборудване, ще могат да използват потенциала на производствените данни още по-ефективно. Ще стане възможно производството да стане по-ефикасно и по-гъвкаво, както и да се подобри още повече качеството“, посочи Клаус Хелмрих, член на Управителния съвет на Siemens AG.
Siemens ще допринесе за сътрудничеството с Volkswagen с цялостния си опит в областта на автоматизацията, изграждането на мрежи от машини и съоръжения и индустриалния IoT. Освен приложения на платформата MindSphere, това ще включва и индустриални решения. С този подход данните за производството ще се обработват директно от машините или в производствения процес, преди да бъдат изпратени към Industrial Cloud. Това ще позволи по-нататъшно оптимизиране на сложните производствени процеси и ще подобри качеството на Volkswagen Industrial Cloud.
Така например, партньорите на Siemens и MindSphere предлагат приложения за прогнозируема поддръжка на машини с предварително изчислени оптимизирани цикли. Чрез облака те могат да бъдат интегрирани във всички заводи на Volkswagen. Ще бъде възможно да се контролира производствената среда и веригата за доставки на Volkswagen още по-ефективно, тъй като свързаните доставчици и производители на машини също ще се възползват от информацията, получена от анализа на данните.
С Volkswagen Industrial Cloud, който се разработва съвместно с Amazon Web Services (AWS), Volkswagen Group поставя основите за дигитализацията на производството и логистиката. В дългосрочен план това ще включва и интегрирането на глобалната верига за доставки на Volkswagen с повече от 30 000 локации на над 1500 доставчици и компании-партньори. В бъдеще Industrial Cloud ще бъде достъпен като платформа и за други партньори.

Контакт

Захари Неделчев

Siemens EOOD 
2, Kukush Str.
1309 Sofia, Bulgaria 

+359 2 8115 123

Related Links