Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
1046162374
Автоматизацията на помещенията води до активна превенция и грижа за здравето 
670893141
На фона на настоящата ситуация с бързото разпространение на коронавируса, включително в България, въпросът има ли ефективни начини да се предпазим от заразяване отново излиза на преден план. 
Все повече хората осъзнават, че качеството на въздуха, който дишаме, има решаващо влияние за здравето и продуктивността ни. Наред с препоръчаните мерки за висока лична хигиена и социална дистанция, съвременните технологии също могат да помогнат за създаването на благоприятна за здравето среда в сградите, в които живеем, работим и прекарваме свободното си време.
Още преди появата на COVID-19 „обикновените“ грипни вируси бяха причина за десетки хиляди смъртни случаи по цял свят. Само в САЩ те причиняват смъртта на 40 000 души годишно и 1.7 мн. хоспитализации за същия период, генерирайки около $10.4 млрд. директни разходи за болнична и извънболнична помощ, без да се взимат предвид загубите от продуктивност заради отсъствие от работа поради болест. 
Ако някога сте имали чувството, че въздухът в сградата ви разболява, може би сте прави: често отоплителните системи изсушават въздуха прекомерно. Установено е, че сухият въздух удължава живота на вирусите и предоставя оптимални условия за тяхното оцеляване, повишавайки риска от заразяване с грип. Хората с алергии и други заболявания на дихателната система също страдат при наличието на сух въздух в помещенията. При кашляне и/или кихане във въздуха се образува аерозол от капчици, пълни с вируси. Добрият контрол на температурата и влажността значително намалява риска от разболяване и отсъствие от работа, като в същото време повишава продуктивността и усещането за добро физическо състояние и комфорт. 
Отправната точка за осигуряване на здравословен и продуктивен климат в затворени пространства е наблюдението и управлението на условията в помещенията, особено във вече съществуващи сгради. Ако измерените показатели в затворените помещения не са съвместими със здравословната и продуктивна среда, трябва да се вземат мерки като подобряване на филтрирането на въздуха и увеличаване на нивата на вентилация. 
За новите сгради е важно още във фазата на дизайн да се вземе под внимание какъв вид сградна автоматизация е подходящ за адекватна вентилация и овлажняване/обезвлажняване, както и за управление на температурата.
475_181209_roomautomation_infografik_190123
room automation
Поддържането на влажността между 40% и 60% може да намали предаването на вирусите с до 70%. Взимайки под внимание всички тези факти, идентифицирахме четири показатели, чието наблюдение и контрол осигуряват здравословен и продуктивен климат в помещенията: нивата на въглероден диоксид (CO2), летливите органични съединения (VOC), относителната влажност (RH) и фините прахови частици (PM2.5 fine dust).

Влияние на влажността - през зимата случаите на предаване на заразни болести се удвояват. Но защо?

Влажността има голямо значение за предаването на вирусите. Тя представлява наличие на водни изпарения във въздуха и обикновено се измерва като относителна влажност (r.h. - relative humidity) – процентното съотношението между количеството налична влага във въздуха и максималното количество влага, което същият въздух може да задържи при същата температура и атмосферно налягане. 
5-RH.jpg
6-virus-transmission.jpg

Как се разпространяват вирусите?

Вирусите се разпространяват чрез заразени секрети, напр. при кихане. Малки капчици течност, съдържащи вода, соли и протеини, се отделят под формата на аерозол, който може да бъде вдишан от хората, стоящи наблизо.

Как влажността влияе на тези капки, които съдържат вируси?

Ниска влажност - 0% r.h.
При сух въздух солите кристализират и не въздействат на вирусите, които вследствие на това успяват да оцелеят. При ниска влажност (<40% r.h.) водата в капчиците се изпарява, те стават по-малки по размер и се запазват по-дълго като аерозол – това е лоша новина за всеки, стоящ наблизо, тъй като нивата на предаване на вирусите са високи. 
Умерената влажност (40…60% r.h.) е идеална за защита срещу предаването на вируси. При нея капчиците също стават по-малки и остават в аерозола, но вирусите умират бързо и предаването им значително намалява. 
Висока влажност - 100% r.h.
При много влажен въздух вирусите попадат в идеална среда за разпространение и оцеляват. Капчиците поемат повече вода от въздуха и стават толкова големи, че лесно и бързо падат върху под или други повърхности.  Те все още са опасни, но по-малко. 
7-virus-raction-on-humidity.jpg
8-decrease-of-transmission-rates.jpg

Препоръки за управление на влажността 

Поддържането на влажността между 40% и 60% намалява заболеваемостта и отсъствието по болест до  ⅓,  като едновременно с това увеличава продуктивността.

Открийте подходящите продукти и решения, които трансформират обикновените помещения в здравословни, продуктивни и устойчиви пространства: 

4 доказателства, че въздухът с добро качество означава добра грижа (ръководство)

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 2 8115 116