Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
indoor farming
Класическото селско стопанство достигна своя предел. Световното население непрестанно расте, а площта на земеделските земи намалява. В рамките на международен консорциум Siemens търси заедно със своите партньори решения за по-ефективно и екологично чисто производство на хранителни продукти.
До зеленчуковата градина под сградата на Siemens в мюнхенския квартал Перлах се стига през бетонни подземни коридори. Тук долу растат репички, зелена салата и други зеленчуци. Бляскава, с преобладаващ червен оттенък LED-светлина – носенето на предпазни очила е препоръчително – замества естествената слънчева светлина. Особеното тук е, че никой не трябва да сее, да тори и полива, защото за растенията се грижи робот. Той захваща с вакуумна пипета семената и ги посява на еднакво разстояние в новата леха. След това на друго място полива вече поникнали растения. Всяко едно от тях получава оптимално дозирано количество вода.
„Нашата концепция за бъдещето е, че земеделският стопанин, който работи с нашата технология, ще има ангажимента единствено да преценява кои растения иска да отглежда и какви да са техните свойства. Всички други дейности, като например садене, поливане, торене и бране, трябва да се извършват автоматично и синхронно, с което ще станат по-ефективни и проследими. В нашата лаборатория, която трябва да послужи като образец, ние показваме на вътрешни и външни клиенти, че бъдещето може да изглежда така“ – обяснява Рудолф Золахер от изследователското звено „Корпоративни технологии“.
Роботът-градинар анализира настоящите условия за отглеждане на растенията, като например влажност или съдържание на хранителни вещества в почвата, след което измерените стойности се балансират след консултация от експерти ботаници. Със симулационни модели – дигитален двойник на градината – се пресмята какво трябва да прави роботът, за да може всяко растение да получи точното количество хранителни вещества и вода, които са необходими за оптималното му развитие.

Алгоритми в облачното хранилище

Данните, които се обработват тук, например дигиталният двойник на градината, алгоритмите и експертните знания се складират в облачно хранилище, за да могат безпроблемно да се използват отново или пък да се споделят с други потребители. „Разбира се, нашата концепция е подходяща не само за мострената ни градина, но и за всеки друг вид земеделски площи, независимо дали са закрити или на открито – подчертава Рудолф Золахер. – За различните градински площи или ниви са ни необходими единствено различни дигитални двойници, иначе технологията си остава една и съща. За една открита градина например в дигиталния двойник трябва да се вземат под внимание допълнителни сензорни данни, които показват количеството на естествените валежи.“
Хранително-вкусовата промишленост е изправена пред все по-големи трудности, тъй като световното население постоянно расте. Какво ще ядат десетте милиарда души, които ще обитават нашата планета през 2050 г.? Не само земеделските площи, но и преди всичко водата ще са крайно недостатъчни. При традиционното напояване повечето вода не отива при растенията, а се изпарява неизползвана. Тук разработката на Рудолф Золахер и неговите колеги (по проекта EIT-Food на Европейския институт за иновации и технологии) помага напояването да стане по-ефективно. Когато растенията се обгрижват отделно и получават точно толкова, колкото им е необходимо, за да се развият идеално, се губи много по-малко вода.
Потребителите искат прозрачност
В развитите страни пред хранително-вкусовата промишленост стоят други предизвикателства. Тук хората не трябва да се безпокоят за обезпечаването с основни хранителни продукти, но претендират за повече яснота относно това къде и как са произведени хранителните продукти и изискват конкретна информация за качеството и състава, например дали се съдържат определени алергени.
„Ако постоянно събираме данни, можем да установим с точност какви са качествата на хранителните продукти, с което ще отговорим на желаната от потребителите прозрачност – обяснява Золахер. – Особено в земеделието на закрито, с изкуствена светлина или напояване, имаме възможност да отидем по-далеч и да управляваме с по-голяма точност качествата на хранителните продукти. Например чрез вида на светлината – повече червено или синьо, можем да повлияем на това дали репичките да са сладки или лютиви.“
„Като платформа залагаме на гъвкавата операционна система MindSphere на Siemens – казва Рудолф Золахер. – И не на последно място, защото имаме шанса да разгърнем концепцията, ако пожелаем, върху цялата производствена мрежа за хранителни продукти. Напояването например би могло да се извършва само с електрическа енергия от възобновяеми източници, ако помпите се синхронизират с данни от интелигентна електрическа мрежа. Или пък селскостопанските машини да се използват съвместно от няколко ферми. Разбира се, концепцията позволява да бъде приложена също така и за други храни, например месо или млечни продукти. По този начин биха се разкрили нови възможности, по които да работим в бъдеще.“

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

+359 (2) 8115 123