Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
8015-smart-metering-visual-dsc-2728-180522-1-highres-srgb-2560x1440.jpg
Сгрешени сметки за вода, отопление и електричество. Липса на прозрачност за месечното потребление и неприятни “изненади” в края на отчетния период. Необходимост да се осигури присъствие в жилището в очакване на служителя, който да засече консумацията. Това са само част от проблемите, с които се сблъскват мнозина потребители на комунални услуги у нас. Резултатите много често се измерват в загубено време, нерви, а нерядко и пари.

Независимият дистанционен отчет на потреблението осигурява максимална прозрачност и удобство

“Умните” измервателни уреди превръщат тези проблеми в неприятен спомен от миналото. Те пестят енергия и време, като заедно с това позволяват точност и прозрачност на данните и свобода на избора при работа с тях. 
Уредите измерват прецизно разхода на вода и енергия за отопление и охлаждане, гарантирайки заплащане на реалната консумация. Те също така позволяват стойностите да бъдат отчитани дистанционно с помощта на радио вълни или антени (концентратори). Това е отлично решение за малки и големи жилищни и офисни сгради. 
Siemens предлага цялостно портфолио от интелигентни уреди за дистанционно отчитане, които отговарят на най-високите стандарти за качество, надеждност и иновативност. Сред основните им предимства, които получават изключително висока оценка от потребителите, е тяхната преносимост. Благодарение на това дадено домакинство не е задължена да работи например само с една фирма за дялово разпределение за целия период на експлоатация на уреда, което от своя страна осигурява свобода на потребителя да се спре на доставчик, който отговаря в най-голяма степен на неговите изисквания и предпочитания в дадения момент.
Всички измервателни уреди на Siemens са оборудвани с дисплей или броячен механизъм. По този начин живущите могат да следят информацията за консумираната от тях енергия по всяко време, осигурявайки прозрачност и пълна отчетност. Чрез дистанционното отчитане отпада и нуждата от посещения на място – сериозно преимущество на фона на пандемията от коронавирус. Не е необходимо и присъствието на някой от собствениците и/или наемателите на жилището. Носител на информация като М-bus комуникация или мрежови антени събира всички данни за консумираната енергия.
Всичко това води до все по-засилено търсене на „умни” измервателни уреди от страна на домакинствата в България. Тази тенденция получава допълнителен тласък и в резултат от новите изисквания в Закона за енергийната ефективност и Закона за енергетиката.  Съгласно промените, вече от почти година всички новоинсталирани измервателни уреди за енергия, топлина и студ трябва задължително да бъдат с дистанционно отчитане. Още по-стриктни стават правилата от началото на 2027 г., когато се очаква всички уреди за дялово разпределение да бъдат отчитани дистанционно. Очаква се промяна и в честотата на фактуриране само след броени месеци – от 1 януари 2022 г. то трябва да се извършва ежемесечно за всички абонати, разполагащи с уреди с дистанционно отчитане.

Ултразвукова технология - точност, издръжливост и ефективност

Siemens предлага множество допълнителни предимства и ценова ефективност през целия експлоатационен период. Уредите са нечувствителни към кратко прегряване и покачване на налягането. Благодарение на техния висок динамичен обхват (отчитат малки потоци), фактурирането на потребената енергия е изключително точно. 
Ултразвуковите топломери са нечувствителни към замърсяване и не се нуждаят от филтър за твърди частици. Това означава дълготрайна, надеждна работа и почти никакви разходи по обслужване и почистване, дори и при системи с по-лошо качество на водата. 
Поради липсата на движещи се части точността на измерване при тази технология остава много висока през целия експлоатационен живот – обичайно 15 години. Уредите работят безшумно, имат специална функция за разпознаване на повреди и неизтриваема памет, която осигурява достъп до данните дори и след прекъсване на захранването. 
Ултразвуковите топломери и студомери WSM5 са подходящи за дебити от 0.6 до 2.5 m3 /h. Измервателните уреди са одобрени за температура на водата до 90°. Големият динамичен обхват(от 1:1000) гарантира точното измерване дори на най-малките дебити. Те разполагат с оптичен интерфейс и възможност за отстраняване на калкулатора от дебитомера и монтиране на стена. Комуникацията е подсигурена чрез безжичен радио модул M-Bus интерфейс на работна честота 868,95.
Друга утвърдена серия на Siemens - ултразвуковите топломери UH50, се предлагат с номинални дебити 0.6 до 60 m3 /h. Те са предназначени за отчитане на отоплителната енергия в абонатни станции и системи с централно отопление в жилищни сгради. Тези уреди могат да бъдат използвани и като топлостудомери или студомери. 

Водомери за питейна вода

Водомерите WKW30/WFK30 измерват прецизно консумацията на студена или топла вода при дебити от 0.6 до 2.5 m3 /h. Те могат да бъдат оборудвани с модули за дистанционно отчитане на данни WFZ661, използвайки системите AMR или WalkBy. Водомерите отговарят на MID сетрификат в съответствие с директива 2004/22/ЕО PN16.
water metering

Електронен разпределител WHE5xx / WHE6xx

WHE5xx / WHE6xxx е ефикасно и икономично решение за еднофамилни жилища, офисни и административни сгради, чиито разходи за отопление се разпределят между потребителите в зависимост от тяхната реална консумация. Електронните разпределители WHE гарантират безкомпромисно качество, безпогрешно отчитане и високи експлоатационни характеристики. Те имат компактен и естетичен дизайн и осигуряват свобода при избора на фирма за дялово разпределение.

Прецизност и интелигентен анализ 

Новата серия WSx8 на Siemens обединява ултразвукови измервателни уреди, които са налични като топломери (WSM8), студомери (WSB8) или като комбиниран измервателен уред топло/студомер (WSN5). Възможността за лесен трансфер на данните и интелигентният анализ на ефективността на оборудването на базата на измерването са в синхрон с най-новите технологични тенденции. Измервателните уреди са оборудвани с оптичен комуникационен интерфейс, който осъществява дистанционно отчитане и конфигурира уредите с помощта на оптична глава WZR-OP-USP и съответния сервизен софтуер UltraAssist. Комуникацията се осъществява чрез жичен или безжичен M-bus модул или импулсен модул. Метрологичният дневник е с капацитет 44 записа и запаметява събитията в хронологичен ред по датата на възникване. По време на експлоатация, без да се нарушава валидността на калибрирането, e възможна промяната на мястото за монтаж на уреда, мерните единици, типа на сензорите (Pt100 / Pt500), както и актуализация на фърмуера.

Лесна интеграция към системи за сградна автоматизация

Измервателните устройства на Siemens разполагат със стандартен интерфейс като M-bus и импулсен изход за опростено и бързо интегриране в системи за сградна автоматизация от по-високо ниво, както и за изграждане на мрежи за дистанционно предаване на консумираната енергия. 
Благодарение на различните варианти на отчитане, устройствата могат да бъдат използвани в автономна система за отчитане, да бъдат интегрирани в системата за домашна автоматизация Synco™ living или в системата за сградна автоматизация и управление Desigo™, подходяща за офиси и административни сгради.

Отворени системи за дистанционно отчитане

Отворените системи за дистанционен отчет играят изключително важна роля за успешното осъществяване на прехода към „умни“ домакинства. Възможността всички устройства, независимо от производителя, да бъдат прочетени от една отворена система е ключова при преминаването към такъв вид технологии.
Siemens предлага няколко вида системи за дистанционно отчитане на битовата консумация.
Системата Walk-by предлага отчитане показания на всички прибори от близко разстояние в / в близост до сградата. WalkBy системата за радиокомуникация използва софтуер ACT46, подвижна антена с батерии, Interface wireless. Мобилна радиокомуникационна система 868 MHz за отчитане на измервателни устройства за топлинна енергия, вода, газ и др.
Системата AMR отчита показанията по всяко време, при желание на оператора или клиента, на произволно разстояние от сградата. Тя се състои от антена за събиране на данни M-bus- interface, антена Gateway за предаване на данни, захранваща батерия и GSM изход за 2500 устройства.
Система за дистанционно отчитане, обработка и предаване на данните посредством GPRS / GSM Gateway може да бъде конфигурирана с CMi-Box Metering Gateway и Wireless M-Bus приемник за 128 устройства и Gateway, с вътрешна и външна антена. Комуникацията се извършва чрез антена за мобилна мрежа (SMA connector) и Mbus master GSM/GPRS Gateway за мобилна мрежа, за 128 Mbus жични / безжични устройства и безжичен CMi-Box M-Bus приемник с вътрешна антена.
Система за дистанционно отчитане посредством Web сървър (Mbus / TCP IP ) разполага с уеб сървър за 20 / 250 бр. M-Bus жични устройства или 2500 бр. M-Bus безжични устройства. Тя функционира с MBus конвертор за 60 или 250 M-Bus устройства и RF преобразувател за 500 wireless устройства, който отчита до 2500 M-Bus безжични устройства.

Контакт

Надежда Николова

Siemens България 

+359 (2) 8115 418