Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
PPC Illustration Header picture photovoltaic
Използването на възобновяеми енергийни източници, особено от слънчева енергия, нараства с огромни темпове. Поради своя характер, произведената от тях електрическа енергия варира за кратък период от време в широки граници. Колкото е по-голям техния дял в енергийния микс, толкова по-големи колебания се наблюдават в баланса между произведена и консумирана електроенергия в електроенергийната система (ЕЕС). 
За справяне с влиянието на тези флуктуации, както и за гарантиране качеството, стабилността и надеждността на доставките на електроенергия, са дефинирани национални и международни мрежови кодекси (grid code), описващи набор от правила и стандарти, които производствените съоръжения трябва да изпълняват при присъединяването им към ЕЕС.
Надеждността и стабилността на подаваната от децентрализирани източници електрическа енергия към ЕЕС може да се осъществи чрез изграждане на интелигентна инфраструктура, комбинирана с интелигентно оборудване за автоматизация и управление.
SICAM Photovoltaic Plant Control - SICAM PPC е специално разработено решение на Siemens за осигуряване на ефективни, съобразени с мрежовия код, мониторинг и управление на фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), работещи с или без система за съхранение на електроенергия. 
SICAM PPC e единна интегрирана SCADA система и е подходяща, както за инсталации с централен инвертор, така за инсталации със стрингови инвертори. Тя обединява всички инверторни системи и всички други подсистеми за управление на ФЕЦ под едно управление, като едновременно с това обменя информация с външни системи - на електроразпределителните предприятия (ЕРП) и/или на Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД).
SICAM PPC контролира активната и реактивна мощност на ФЕЦ, като зададените контролни точки могат да бъдат управлявани дистанционно или да бъдат изчислени от самата система на ФЕЦ, въз основа на набор от правила, следващи изискванията на местния мрежов код или всякакви други задължения на конкретния договор за присъединяване.
Архитектурата на системата e структурирана по такъв начин, че цялата информация от инверторните контролери се предава към концентратор на данни. Неговата логика, функциите за автоматизация, интерфейсa с процеса и с външните системи (ЕСО ЕАД, ЕРП) са внедрени в RTU тип SICAM A8000.
sicam-a8000-1-1
SICAM A8000 CP-8050 предлага усъвършенствани функции за регулиране производителността на ФЕЦ на максимално ниво и оперативните разходи OPEX на минимум.
sicam-a8000-2
  • Модулна платформа, компактен дизайн и гъвкаво решение за множество приложения
  • Plug-and-Play функционалност на входно-изходните модули за спестяване на време и разходи
  • Разширен температурен обхват от -40°C до +70°C за тежки условия на околната среда
  • Висока EMC устойчивост, до 5 kV съгласно IEC 60255, за използване в подстанции
  • Съвместимост с международни стандарти за добра инвестиционна сигурност
  • Поддържа практически всички стандартни комуникационни протоколи, включително и на различни производители за максимална информационна съвместимост
  • Пълен набор от интерфейси, опция с вграден GPRS модул за имплементиране в съществуващи комуникационни инфраструктури
  • Съвместимост с най-високите стандарти за сигурност (IEC 27001, IEC 62443, IEC 62351, NERC CIP, BDEW), включително - вграден крипто чип за защита на данните в сигурна среда, IPSec криптиране, firewall, https протокол, VAN за сигурна комуникация през IP мрежи…
  •  Web server за лесен инженеринг, microgrid функционалност и още…
Диалогът с оператора (HMI) е реализиран чрез софтуерния пакет SICAM SCC
sicam-teaser
Дистанционното наблюдение и управление на ФЕЦ през мобилни устройства като таблети, лаптопи и др. се осъществява чрез SICAM WEB dashboard.

SICAM PPC – Част от разширяемо портфолио, покриващо цялата верига от локално управление до модернизиране на разпределените енергийни ресурси

sicam-a8000-4
Единната интегрирана SCADA система за мониторинг и управление на фотоволтаични електроцентрали се доказва като изключително гъвкаво решение от ново поколение. Системата гарантира висока ефективност, сигурност, оптимизиране на разходите и непрекъснатост на процесите на ФЕЦ. Така портфолиото на Siemens подпомага създаването на фотоволтаични електроцентрали на бъдещето – високотехнологични, надеждни и екологични. 
SICAM-a8000-1

Научете повече

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

+359 (2) 8115 123