Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Air duct fine dust sensors from Siemens detect smallest harmful particles in buildings
- Измерване и контрол на частици с размер от 0.3 до 2.5 μm (PM 2.5) или от 0.3 до 10 μm (PM 10)
- Уникален технически дизайн за изключително прецизни измервания

-
Лесна инсталация за нови или съществуващи вентилационни системи
Новият сензор за фини прахови частици PM2.5 за канален монтаж от оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens създава здравословен и продуктивен климат в помещенията и е наличен в два варианта. Той е част от продуктовата група Symaro и измерва прахови частици от замърсявания, включително фин пясък, като препраща измерените стойности към съвременните BMS системи за наблюдение и управление на цялостния климат в помещенията. Това подобрява качеството на въздуха в жилищни и търговски сгради и оказва позитивен ефект върху здравето и комфорта на обитателите. Осигурявайки откриването на вредни частици в ранен етап, сензорите помагат да се постигне ефективно управление на цялата система за отопление, вентилация и климатизация (ОВиК) по отношение на енергията и разходите.
Air duct fine dust sensors from Siemens detect smallest harmful particles in buildings

Подобрена сигурност за сградите и потребителите

Нарастващата тенденция на замърсяване на въздуха води до високи нива на фините прахови частици, които оказват въздействие не само върху околната среда, но и върху дихателната система при хората. Градските агломерации са между най-засегнатите, тъй като нивото на замърсителите във въздуха нараства постоянно. Частиците, отделени при различни горивни процеси, навлизат през носа, устата и гърлото и проникват дълбоко в белите дробове, често причинявайки сърдечно-съдови болести, бронхити, астма или рак на белия дроб. Новият сензор за фини прахови частици PM 2.5 за канален монтаж измерва и наблюдава прецизно качеството на въздуха в помещенията и извън тях, защитавайки обитателите в сградите. Заедно със системите за сградната автоматизация сензорите упражняват контрол върху качеството на въздуха в климатичните камери (AHU) и следят замърсяването му в едно или много помещения. Проектиран специално да допринесе за здравословния вътрешен климат, новият сензор е наличен в два варианта. Единият измерва съдържанието на  вредните за хората фини прахови частици PM 2.5 и PM 10, а вторият има възможност за измерване на няколко параметъра едновременно – фини прахови частици, влажност и температура. Дизайнът на новия сензор за фини прахови частици PM 2.5 за канален монтаж спомага за лесната му и бърза поддръжка.

Уникален дизайн за максимална прецизност

Сензорът за фини прахови частици PM 2.5 предлага невероятно висока чувствителност, както и лесна инсталация и конфигуриране, особено при системи с климатични камери (AHU). Модулът има експлоатационен срок от над шест години и се заменя лесно. Сензорите позволяват бързо и точно измерване, независимо от заетостта на помещенията и сградите, намалявайки разходите за въвеждане в експлоатация, сервиз и функциониране. Със своя уникален технически дизайн, позволяващ въздухът да влиза и излиза през един и същ отвор, сензорът предлага много високо ниво на точност. Тази характеристика прави възможно точното измерване във входящия или изходящия въздуховод на климатичната камера (AHU). След монтаж измерващата част остава напълно изолирана, правейки невъзможно постъпването на въздух от корпуса. Това гарантира, че ще бъде измерен единствено въздух, който постъпва от въздуховода. Сензорът за фини прахови частици PM 2.5 за канален монтаж разширява портфолиото от Symaro сензори за въглероден диоксид (CO2), влажност, летливи органични съединения (VOC), температура, фини прахови частици и много други приложения.

Научете повече 

Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 2 8115 116