Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Motor Factory Nuremberg
Изследователите на Siemens разработват напълно нов метод за обогатяване на 3D-CAD-моделите с допълнителна информация. Тези модели дават възможност за интелигентно производство с непрекъсната интегрирана верига в създаването на продукти.
В халето на нюрнбергския моторен завод фрезова машина се „врязва“ в повърхността на статор, висок колкото човешки ръст. Особеното тук е, че информацията относно геометрията, допустимите отклонения и повърхностите е прехвърлена автоматично към програмата за фрезовата машина от модерен (виртуален) 3D-модел. По този начин скъпите програмирания на фрезовата машина, които досега бяха необходими, отпадат. Отговорникът за производството Себастиян Грим заявява: „Според мен новият метод, базиран на 3D-модели, ще повиши нашата продуктивност в цялата производствена верига с 20% до 30%.“
Това е възможно заради непрекъснатия поток от данни, който дигитализира планирането в производството и по този начин го опростява и ускорява. Последната част от пъзела беше разработена наскоро от изследователите на Siemens, които помагат на производствата, предлагайки им решения както за малки партиди, така и за индивидуални поръчки и едновременно с това изпълняват все по-високите изисквания за качество и ефективност.
Функционален информационен модел ...
Експертът на Siemens по машинно програмиране Александър Новичков споделя: „Нашата цел е да обогатим с информация 3D-CAD-модела, с който работят много фирми, така че 2D-чертежите (които все още се използват в много области) да станат напълно излишни. Този 3D-модел (ние го наричаме „Функционален информационен модел“ или за по-кратко FIM) включва не само цялата геометрична информация, както обикновено, но и допълнителни данни като допустими отклонения, данни за качеството на обработените повърхности или свойствата на материала.“
„Експертите поставят тази допълнителна информация във FIM-модела директно в съответния геометричен елемент, като например в някое отверстие, във фрезов джоб или прорез. Инженерите технолози без затруднения могат да използват изработения по този метод 3D-модел в програмирането на цифрови програмни управления, на измервателни уреди, също така и в планирането на монтажа“ – продължава Новичков.
... пренася данните автоматично
Освен това има и други предимства: технолозите, програмистите на ЦПУ-машини или  специалистите по планиране на качеството получават точно отчитане на необходимата за всяка отделна технологична операция информация за продуктите и процесите. В допълнение има възможности за автоматизация. Функционалният информационен модел пренася информацията си автоматично в следващите системи като  CAM (CNC-3D-програмиране) и CMM (програмиране на 3D координатни измервателни машини), където тя се интегрира директно.
Така функционалният информационен модел може да се чете машинно и транспортира данни в пълен обем през цялата технологична верига. Освен това промените в дизайна директно се отразяват върху всички 3D-модели на следващите технологични стъпки, тъй като моделът може да се извика в реално време от системата за управление на жизнения цикъл на изделията Teamcenter. 
След фрезоването Грим проверява дали корпусът на мотора е с необходимото качество. Измервателният уред вече е получил правилната програма с помощта на функционалния информационен модел и веднага запаметява измерените стойности обратно в първоначалния конструкционен модел. След това експертът по качеството може много лесно да види дали всички предписания относно качеството са спазени.
Новичков казва: „Нашите изследователски резултати от производството на газови турбини, редуктори за вятърни генератори или електромотори показват, че с метода на функционалните информационни модели можем да реализираме цялостен процес, базиран на 3D-модел. По този начин получаваме постоянни данни, непрекъснато управление на промените и единна комуникация между логистика, качество, производство и  използваните в него системи.“
В бъдеще в този модел трябва да бъдат включени също така данни от 3D-сканиране (напр. на монтажни елементи, подлежащи на техническо обслужване) и от тях автоматично да се генерират триизмерни CAD-файлове. По този начин ще бъде изобразен целият жизнен цикъл на изделието, което ще доведе до по-лесното му разбиране.

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 (2) 81 15 116