Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
RICHHILL OUTDOOR VIEW
 • Сградите трябва да са готови за промяна
  • Нека да разглеждаме технологичните сгради като смарт устройство
  • Ефективното проектиране и симулирането на крайния резултат водят до спестяване на разходи 

   

  Бизнес център RICHHILL  е една от най-високотехнологичните офис сгради в София. Замислен като дигитален и иновационен хъб, неслучайно става победител в категория BUILDING INNOVATION AWARD в конкурса „Сграда на годината 2019". Концепцията на бизнес центъра  отразява  същността на технологичните компании – иновативност, динамичност, визионерство. От завършването му през 2018 г., там е разположена  централата на технологичната група Телелинк Холдинг , част от която е Телелинк Инфра Сървисис  -  един от лидерите на пазара в технологичната интеграция. Какви ползи и предимства носят високотехнологичните сгради за обитателите си, как те се адаптират към Новото нормално, какви технологии са нужни, за да е успешна и устойчива инвестицията? Задаваме тези въпроси на трима представители на Телелинк Инфра Сървисис ЕАД, пряко ангажирани с проекта и ползватели на сградата. Какви BMS решения се използват, как се проектира и изгражда бизнес център от ново поколение, разказват: Паун Иванов, Директор, Телелинк Инфра Сървисис Груп, Руслан Папазян, Изпълнителен директор, Телелинк Инфра Сървисис ЕАД и Биляна Попова, Директор Сигурност и Автоматизация, Телелинк Инфра Сървисис ЕАД.
  -   Г-н Папазян, бихте ли разказали повече за проекта Бизнес център RICHHILL  от позицията Ви на ползвател на сградата? Какви са историята и мисията на сградата? 
  Р. П. Телелинк Инфра Сървисис започна да използва сградата през 2018 година. Мисията на високотехнологичния бизнес център  е да осигурява безопасно и устойчиво място за неговите обитатели и ползватели, сега и в бъдеще. 
  -   Какви бяха главните цели, поставени при планирането на сградата и какви бяха основните предизвикателства?
  Р. П. RICHHILL започна като проект, който искахме да покаже възможностите и технологиите, които се прилагат в една модерна бизнес сграда. Основния фокус беше върху това тя да бъде устойчива и  да осигурява голяма гъвкавост, адаптирайки се спрямо нуждите на ползвателите си. За да изпълним тези цели и мисия, избрахме цялостни решения, които дават възможност всички системи да бъдат интегрирани в едно, да могат да се управляват синхронизирано. Така създадохме една безопасна и комфортна среда за обитателите на сградата, а технологиите спомогнаха и за един успешен бизнес модел за изплащане на инвестицията.
  Технологичните сгради трябва да се разглеждат като едно смарт устройство.  Това е важно условие за това те да са устойчива инвестиция в бъдеще. За смарт устройството знаем, че трябва да има достатъчно памет, достатъчно мощност за обработка на данни, достатъчно добър екран и периферни устройства. Тази аналогия смятам за наистина релевантна, защото когато се прави технологична сграда, трябва да сме сигурни, че базата е много силна и ще има възможността да се надгражда след време като софтуер, като периферни устройства, като промяна на тяхното разположение или използване. Когато имаме тази база, инвестицията в дългосрочен план ще се намали и няма да са необходими чести ъпгрейди, ако се наложи промяна на начина на използване. А последните години ни научиха, че трябва да сме подготвени за промени. Тук идва и важността на   енергийната ефективност   В последните години ресурсите  стават все по-скъпи и това ни подтиква да сме все по-ефективни в използването им. За енергийната ефективност тази интегрирана технологична система на сградата е ключова. Когато става въпрос за енергийна ефективност, като общество минахме през две фази. Едната беше да използваме енергийно ефективни устройства – за отопление, за осветление и т.н. Следващата фаза е да надградим първата като започнем да управляваме ефективно тези енергийни устройства. Отново, предпоставката е една интегрирана, смарт, добре разработена система, която да дава тази възможност.    
  -   Какви иновативни решения и технологии на Siemens са вложени в RICHHILL , за да изпълняват функциите си максимално успешно и да издържат на теста на бъдещето? 
  -  Р. П. За да постигнем тези цели, беше важно да намерим интегрирана система, която да включва различни периферни устройства,  които да се управляват от едно място. Така, ако се налагат промени в бъдеще, това да стане гладко и безпрепятствено. Системата Desigo CC напълно отговаряше на тези условия и неслучайно се спряхме на нея. Смятам, че това е наистина предпоставка инвестицията да бъде правилна, изплатена с правилните параметри във времето.
  -  Б.П. Другата иновативна система е автономното управление на осветлението по зони, което дава максимален комфорт на наемателите и води до спестяване на разходи за електричество. 
  - По какъв начин системата за сграден мениджмънт (BMS) Desigo CC работи за RICHHILL ? 
  -  Б. П. Нашата роля бе да адаптираме тази система спрямо нуждите на ползвателите на сградата. В тази платформа интегрирахме всички системи за сигурност, системите за пожарна безопасност, видео наблюдение, пожароизвестяване, осветление, климатизация, дизел генератор и др. Системата е отворена и дава възможност за интеграция на всички системи в сградата, без значение на какъв производител са. 
  -   Какви ползи и предимства носи тази система за сградата? 
  Б.П. Основната полза, която носи тази система е, че от един интерфейс можете да управлявате и визуализирате всички системи в сградата. Това позволява 24 часа, 7 дни в седмицата отдалечен достъп, работи автономно, не се изисква присъствие на човек, който да я наблюдава. Desigo CC егъвкава към промени,   които се налагат поради смяна на параметрите или архитектурата от страна на наемателите. С интегрирането на BMS в RICHHILL получихме добра предвидимост на разходите за електроенергия и поддръжка. Много по-бързо се реагира при проблем, авария, при промяна на ползването на сградата. Например, по време на пандемията, когато офис площите останаха необитаеми, могат да се намалят разходите за електроенергия чрез регулиране на климатизацията.   Управление на осветлението,   е автономна система, работеща в зависимост от това дали има присъствие в помещението, като следи за поддържане определена осветеност на всяко едно работно място. В RICHHILL  интегрирахме, както осветлението за общите части, фасадното осветление, външната реклама, така и осветлението в офисните единици. Това решение води до енергийна ефективност и спестяване на разходи аз електроенергия, без да нарушава комфорта на ползвателите. Друга ключова роля на системата за сграден мениджмънт е  събирането и анализирането на данните   от всички системи. На база събраните данни могат да бъдат вземани решения за подобряване на електрическите консуматори в сградата, без да се създава неудобство за наемателите. Благодарение на непрекъснатия енергиен мониторинг спестяваме време на операторите за отчитане на мерителните уреди в сградата. Системата дава възможност за генериране на  отчети за определени периоди на отделните консуматори на различните наематели.
  - След вече 3 години експлоатация на сградата и опит с нейната поддръжка смятате ли, че системата за сграден мениджмънт допринася за спестяване на разходите (енергийни, оперативни, за поддръжка)? 
  -  Б.П. През последните две години настъпиха много промени във връзка с управлението на сгради. Повечето от наемните площи останаха празни или с намалено присъствие, което ни накара да конфигурираме системите, така че да работят само когато има необходимост. В тези помещения можем да намалим климатизацията и електрическите консуматори, така че да редуцираме разходите както на наемателя, така и на собственика на сградата.
  - Как се управлява контрола на достъпа и сигурността на толкова много хора предвид капацитета на RICHHILL, при това в условията на пандемия, когато трябва да се спазват стриктни мерки?
  - Инсталирането на системи за пожарна безопасност и сигурност ни даде възможност да направим и много тесни връзки между тях. Например, пожароизвестяването в комбинация с видеонаблюдението позволява да се види в случай на пожар камерата от съответната зона, за да се реагира по бърз и адекватен начин. Контрол на достъп, интегриран с видеонаблюдение, позволява по-сигурен начин за достъп, тъй като можем да видим дали човекът, който влиза, съответства на картата, с която го прави. 
  -  Като ползвател на един от най-модерните бизнес центрове в София и директор на компания - лидер в изпълнението на инфраструктурни проекти, какво ще посъветвате инвеститорите в сгради при планиране на бъдещи проекти? Какви технологични решения според Вас са задължителни, за да се гарантира дългосрочна доходност и възвращаемост на инвестицията в сградата?
  -  П.И. Ако предположим, че идеалната сграда в днешно време е тази, която предоставя максимално качество и комфорт с максимална сигурност на най-ниска цена, първият въпрос, на който трябва да отговорим с бъдещия инвеститор, е къде би искал да позиционира един нов проект. Какъв комфорт трябва да бъде предоставен, каква сигурност и на каква цена? След това е важно правилното проектиране. Проектирането е фаза, която може да ни спести най-много средства. Целта е максимално синхронизиране на фазите по отношение на фасада, архитектура, сградни системи, системи за интелигентно управление и сигурност. Във втората декада на 21 век разполагаме с всички дигитални инструменти за проектиране и симулиране и не можем да си позволим да произведем проект, който да ни подведе и да доведе до излишни допълнителни разходи. Затова след позиционирането на  проекта по отношение на комфорт, сигурност и цена на опериране, най-важното нещо е проектирането и симулирането на крайния резултат. 

  Научете повече

  Видео

  Контакт

  Надежда Николова

  Siemens България 

  +359 (2) 8115 418