Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
body_tempetaure
- Безконтактно измерване на телесната температура на основните входни точки на сградата
- Решението се интегрира в работния процес на съществуваща охранителна система или система за контрол на достъп 
- Повишава защитата на обитателитe на сградата
Решението Siveillance Thermal Shield на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура измерва бързо телесната температура на посетителите в сградите и предоставя възможност резултатите да бъдат интегрирани във видеосистемата или системата за контрол на достъп. За измерването се използват безконтактни визуализиращи термокамери, които регистрират данни за температурата на разстояние до 2 м., осигурявайки защита за екипа, контролиращ достъпа до сградата. В случай че проверката установи повишена телесна температура, е необходимо да се направи повторно измерване с термометър за потвърждаване на данните.
Решението интегрира скрийнинг камери на външни доставчици с видеоплатформата за сигурност Siveillance, както и с други системи за сигурност на Siemens. Това позволява измерването да бъде включено безпроблемно в работния процес на корпоративните системи за сигурност. Използването на Siveillance Thermal Shield на входа на сгради като фабрики предлага лесен начин за проверка на състоянието на служителите като част от процедурите по рутинен контрол на достъпа. Решението е особено полезно за служителите, ангажирани в сектора на хранителната индустрия, където пандемията от COVID-19 създаде много предизвикателства в производствения процес. Приложението му носи ползи и при употреба в болници и пунктове за граничен контрол.
“Siveillance Thermal Shield повишава сигурността за всички обитатели или потребители на услуги в сградата”, казва Йоахим Лангеншайд, ръководител „Портфолио решения и сервизни услуги за Европа“ в оперативно направление Интелигентна инфраструктура. “Ние консултираме компаниите как могат да използват Thermal Shield и да оптимизират своите системи и процедури за сигурност за специфични случаи на приложение в зависимост от индустрията и ги подкрепяме при техническото изпълнение.” 
За осигуряване на най-високо ниво на точност камерите измерват телесната температура в зоната около очите. При положителен резултат за повишена температура се задейства звуков и визуален предупредителен сигнал.  Температурата на всеки посетител се измерва индивидуално, за да се осигури точност и достоверност на резултатите. В случай че бъде отчетена повишена телесна температура и тя бъде потвърдена при повторно измерване с термометър, автоматично се задействат последващи стъпки, дефинирани в работния процес.

За повече информация относно:

Оперативно направление Интелигентна инфраструктура, Сградни продукти 

Оперативно направление Интелигентна инфраструктура, Siemens

Smart Infrastructure

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 2 8115 116