Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Woman working on laptop in office
Лошото качество на въздуха оказва отрицателно въздействие върху нашите умствени способности, води до неразположение и може да причини заболявания на дихателните пътища и сърдечно-съдовата система. За подобряване на здравето и самочувствието на работното място е крайно наложително качеството на въздуха в сградите да се контролира и управлява.
Безбройни фактори, свързани със сградите, могат да предизвикат симптоми като главоболие, запушен или течащ нос, сърбежи, сухи и възпалени очи, умора и затруднения в концентрацията. Те се влияят от различни фактори на работното място, които изискват прецизен контрол:
Концентрацията на CO2 със стойности от 1500 до 3000 ppm в заседателните зали не е рядкост. Обаче такива концентрации намаляват с 60% способността ни да приемаме информация и с повече от 90% силата да вземаме решения.
Твърде ниската или твърде високата влажност на въздуха допринасят за лесното разпространяване на вируси и въздействието на алергени. Затова некачественият контрол върху влажността на въздуха води до високи разходи поради намалената продуктивност, по-продължително отсъствие от работното място и лоша трудова етика.
Летливите органични съединения могат да се отделят от препарати за почистване, бои, килими или офисно оборудване или да попаднат в работните помещения отвън през прозорците или климатичните инсталации без филтър. Дори и в малки концентрации, те могат да окажат отрицателно въздействие върху дихателните и репродуктивните органи, централната нервна система, функцията на черния дроб, далака и на кръвта.
Замърсяването с фин прах в гъсто населените места и силно индустриализираните райони е най-голямо. Финият прах идва от изгорелите газове на автомобилите, промишлената дейност, електроцентралите и строителството или е от естествен произход. Малките частици могат да попаднат в белите дробове и да причинят заболявания - от астма до рак.
Осветителните прибори черпят все по-малко електрическа енергия и имат все по-дълъг живот.  Предвид това развитие не трябва да се забравя, че човекът се нуждае от дневна светлина или еквивалентно на дневната светлина осветление, за да могат всички процеси в тялото да протичат безпрепятствено. Недостигът на дневна светлина благоприятства стреса и депресията, както и претоварването на очите.
Подобрение на качеството на въздуха може да се постигне с високотехнологични НЕРА-филтри и филтри с активен въглен, които почистват въздуха от вредни вещества. Измервателни уреди за качеството на въздуха предупреждават за фин прах, който може да проникне дълбоко в белите дробове поради малкия размер на частиците (по-малко от 2,5 µm диаметър).
Този проблем може да се реши с реконструкция на сградата, като например чрез изграждане на вентилационна инсталация или поставяне на допълнителни прозорци, за да се използва повече дневна светлина.
Решенията за сградна автоматизация осигуряват перфектна среда и дават възможност за всеобхватно управление на атмосферата в работните помещения. Мрежа от самокалибриращи се сензори с висока точност предоставят данни в реално време на системите за управление на ОВК-инсталациите, осветлението и вредните емисии.
Джонатан Копли от направление Интелигентна инфраструтура на Siemens споделя: „Модерните сгради се уплътняват почти херметически, за да се пести енергия и да се намали изхвърлянето на парникови газове. Поради това въздухът в помещенията бързо може да достигне токсични стойности. Не струва много да се следи за качеството на въздуха и най-простото решение би било от време на време да се отварят прозорците. Освен това инсталирането на системи за поддържане чистотата на въздуха си заслужава инвестицията, защото това би повишило продуктивността, ще има по-малко текучество на персонала и служителите ще бъдат по-доволни“.

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 (2) 81 15 116