Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
2Intelligent Valve from Siemens maximizes flexibility and efficiency of HVAC plants
-  Директна интеграция с облачното приложение за дистанционно управление, сигнализация и наблюдение Building Operator
- Разширена продуктова гама вече и с приложения като 3-пътен вентил
- Нови характеристики като ограничаване на температурната разлика позволяват да се оптимизират охладителните инсталации и да се намали консумацията на енергия
Самооптимизиращият се, динамичен интелигентен вентил на оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens вече е по-гъвкав благодарение на нови характеристики и приложения за отоплителни групи и климатични камери (AHU). Устройството управлява потока, измерва температурата, дебита и автоматично регулира настройките на вентила към топлообменника. Интелигентният вентил е свързан с облака и сега за пръв път се интегрира директно в Building Operator - облачното приложение на Siemens за дистанционно наблюдение на сградите. Това позволява управлението и регулирането на настройките на интелигентния вентил по всяко време и от всяка локация. За по-голяма гъвкавост продуктовата гама е разширена с 3-пътен вентил, което позволява контрол на температурата и постоянен дебит при смесителни кръгове. Новите характеристики като ограничаване на температурната разлика, диференциално налягане и температура на потока осигуряват плавно и енергийно-ефективно функциониране на ОВК инсталациите и спомагат за използването на интелигентния вентил при други приложения.

WLAN връзка за по-добра гъвкавост

Интелигентният вентил може да бъде въведен в експлоатация автоматично, бързо и безопасно. Необходимите настройки са достъпни за зареждане през приложението ABT Go и оттам към всеки вентил чрез безжична LAN мрежа. ABT Go предлага отдалечен достъп чрез BACnet-IP, използвайки платформата за въвеждане в експлоатация ABT Site или чрез интернет, разчитайки на приложението Building Operator. Благодарение на връзката с облака и обновяването на фърмуера интелигентният вентил може автоматично да се актуализира, когато е необходимо, като гарантира по всяко време, че функционира с последната си версия. В случай, че вентилът регистрира необичайни данни, се генерира автоматично съобщение за това в приложението Building Operator, което дава възможност на потребителите да проверят стойностите и да генерират енергийни отчети с цел документиране.

Повишаване на ефективността по време на работа

Подобряване на работата и възможностите за използване правят интелигентния вентил дори по-ефективен. Във вариант на 3-пътен вентил той може вече да се използва в смесителни кръгове. Това предлага лесно хидравлично балансиране срещу минимална инвестиция, тъй като не изисква наличието на главна помпа в основния поток. Ново управление на диференциалното налягане противодейства на колебанията в стойностите на налягането в отделните зони. При по-стари инсталации това позволява динамичното хидравлично управление бързо и лесно да бъде надградено към по-високо ниво, без да е необходима замяна на всички вентили, като по този начин се разширява обхвата на приложението на интелигентния вентил. При нови инсталации зоните, снабдени с управление на диференциалното налягане, предлагат оптимизирани условия за работа на вентилите. Използвайки нова система за управление на температурата на отоплителните кръгове с възможност за компенсиране от метеорологичните условия, интелигентният вентил автоматично изпълнява задачи и намалява натоварването или дори елиминира необходимостта от контролери за сградна автоматизация. Оптимизирайки разходите за контролерите, интелигентният вентил позволява реализация на по-сложни инсталации срещу по-ниски инвестиционни разходи. В случаи на цялостна и едновременна замяна на контролерите с интелигентния вентил той може да изпълнява основни задачи по управлението.
Новото управление за ограничаване на температурната разлика, което е подходящо за вентилационни камери и големи вентилаторни конвектори, предлага повишена ефективност. Тази функционалност ограничава температурната разлика (DT) при охлаждане, управлявано от интелигентния вентил. В резултат охладителните инсталации или отоплителните помпи винаги функционират над програмираната температурна разлика (DT) – осигурявайки максимална ефективност и спестявайки електрическа енергия.
5-years-warranty-all-1.jpg

Повече информация

Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 (2) 8115 116