Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
joe-kaeser
Siemens подготви експертен доклад, наречен "Индустриална политика на Европа, ориентирана към бъдещето", в който се посочват пет ключови области, на които трябва да бъде обърнато внимание. Изводите от доклада бяха представи от главния изпълнителен директор Джо Кезер в статия за влиятелното издание "Политико".
Европа има толкова много да предложи: разнообразни култури, отлични образователни системи, висококвалифицирана работна сила, водещи изследователски институти, силна промишлена база, демокрация и политическа стабилност в по-голямата си част, надеждно правоприлагане и най-големият единен пазар в света. При все това постигането на компромиси в Брюксел често може да бъде труден и отнемащ много време процес, ако изобщо се случи. И това влияе неблагоприятно върху европейските компании, а впоследствие и върху икономиките на държавите-членки - недостатък, който не можем и не трябва повече да си позволяваме при конкуренцията на други водещи икономики. Новият законодателен мандат на Европейския парламент и едно ново лидерство са шанс за Европа и нейните политически ръководители да променят това - възможност да подкрепят мултилатерализма и реципрочността и да го направят, говорейки в един глас. За да го постигнем, трябва да градим мостове, а не да преследваме вещици. Надеждните партньорства се развиват въз основа на доверие, приобщаване и взаимни ползи, а не на национализъм и протекционизъм.
Има много какво да се направи, но според мен са необходими пет стъпки, за да стане Европа по-силна и да се предотврати нейното изоставане в една много динамична глобална и икономическа среда.
1. Да превърнем борбата с изменението на климата в индустриална възможност
Без съмнение, изменението на климата е най-голямото предизвикателство пред човечеството. Докато чувството за спешност и точната диагноза са важна отправна точка, правилната терапия и последващата превенция ще променят нещата за доброто на нашата сложна екосистема. Защо тогава да не го разглеждаме като възможност европейската индустрия да стане световен лидер в екологичните технологии? Нуждаем се от тези технологии, за да постигнем нашите собствени цели за климата. Възобновяемите източници на енергия трябва да бъдат интегрирани в икономиката като цяло - не само в областта на мобилността, но и в сградите и промишлеността.
Ако наистина искаме да постигнем неутралност на ЕС по отношение на промените в климата до 2050 г., нужно е повече от това да обсъждаме колко полети трябва да отменим или какъв трябва да бъде делът на електромобилите в даден момент. Трябва да отключим пълния потенциал на секторната интеграция, тъй като живеем в свързана глобална екосистема. Всички сектори трябва да работят заедно, за да разработят решения, които са смислени и подобряват конкурентоспособността. Това означава, че регулациите и държавната помощ трябва да подкрепят нашата цел да станем въглеродно-неутрални.
През последните пет години Европа се фокусира върху принципа "Енергийната ефективност на първо място". Смятам, че трябва да направим още една крачка напред и да се фокусираме върху „Системна ефективност на първо място." Лидерството в екологичните технологии е огромна възможност за Европа.
2.    Да говорим с единен, силен глас
Много държави имат цялостен план за икономическо развитие. Например Китай има "Произведено в Китай 2025", Индия - "Произведено в Индия", а Саудитска Арабия преследва "Визия 2030". Съединените щати също предприемат действия. Всички тези страни имат национални икономически стратегии. А Европа? Тя играе защитно, ако изобщо го прави. Нуждаем се от план за Европа, както и да започнем да говорим с единен, силен глас. Тогава други икономики ще са по-склонни да се съгласят на честни условия и на реципрочни търговски сделки. Всички държави-членки на ЕС ще се възползват от това. Ето защо ние призоваваме за единен център, който да координира външната икономическа дипломация и търговската политика до края на 2020 г. Този „център“ може да бъде ръководен от Европейската комисия и от Службата за външна дейност и да въведе европейска външнотърговска политика, която подкрепя европейските компании в техния износ.
3.    Да инвестираме в технологии на бъдещето
Днес иновативната сила определя благосъстоянието на обществата. Тя създава и осигурява работни места и лидерство в геополитиката и геоикономиката. Ако искаме да бъдем конкурентоспособни в международен план, трябва да инвестираме много повече в нови технологии - и да правим това по много по-стратегически начин.
Понастоящем Европа изостава в областта на изкуствения интелект (AI) в сравнение с САЩ и Китай. Същото се отнася до използването на AI – по-малко от 10 процента от германските индустриални компании ползват изкуствен интелект в своите бизнес операции. Това е тревожно. Ясно е, че частният сектор трябва да инвестира много повече в изкуствения интелект. Целта трябва да бъдат постигнати инвестиции от 15 милиарда долара до 2024 г. - това е увеличение от 30 до 40 процента годишно.
4. Да модернизираме регулаторната рамка на ЕС
Можем смело да кажем, че Европа е един от най-привлекателните пазари в света. Но това е само половината от истината. Ако погледнем регулаторната рамка, недостатъците стават очевидни. Някои сектори изостават, а други са заплашени да бъдат изгубени в международен план. Европейските компании се конкурират с неевропейски фирми, които получават значителна и отчасти решаваща подкрепа от техните държави, особено САЩ и Китай. Трябва да се действа в това отношение. Трябва да осъвременим правилата за защита на конкуренцията - възможно най-бързо. Модернизацията е необходима и тъй като цифровизацията променя цялостните бизнес модели. Става въпрос за платформи, базирани на данни, и тяхната логика и въздействие върху R&D. Не ни липсват отлични разработки, но се оказва трудно да ги тестваме и приложим. Това изисква действия от страна на политиката, бизнеса и обществото. Намаляването на излишните регулации трябва да бъде силен фокус на новата Европейска комисия. Ето защо аз призовавам: да създадем модернизирана правна рамка за защита на конкуренцията на ЕС до 2022 г. - рамка, която взема предвид всички тези неща. Нека да я приложим най-късно до 2024 г. в цяла Европа.
5.  Да подготвим гражданите за цифровия свят
Дигиталните умения са жизненоважни за бъдещето на Европа. Въпреки това, колкото и да са добри нашите образователни системи, все още не е наложено убеждението, че ученето трябва да продължава през целия живот. Освен това академичните степени и удостоверенията за професионално обучение от една държава-членка на ЕС не винаги се признават в друга. Европейските държави-членки трябва съвместно да разработят цялостна стратегия за академично образование и професионално обучение, които отговарят на търсенето на умения на бъдещето, специално в сферата на науката, технологии, инженерните специалности и математиката (STEM). И ние трябва да се уверим, че нашите академични системи поддържат общи стандарти, така че постиженията и сертификатите да са признати в цяла Европа. И накрая, трябва да засилим сътрудничеството между частния и публичния сектор. Целта е да се ​​уверим, че 50% от европейската работна сила в индустрията има добро разбиране за приложенията на изкуствения интелект, както и развити дигитални умения.
В компанията, в която работя, са наети директно над 200 000 души и други 400 000 индиректно, като тя генерира годишен приход от 30 милиарда евро в ЕС благодарение на усъвършенствана глобална верига на стойността. Европа има значение за Siemens, Европа има значение за целия свят. Въпреки това, както Жан Моне, един от бащите-основатели на Европейската общност, веднъж уместно каза: „Европа никога не е завършена, тя винаги е в процес на случване“. Нека се обединим и направим Европа по-силна. Нека го сторим сега!
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Директор Комуникации

Siemens EOOD
2, Kukush Str.
1309 Sofia, Bulgaria 

+359 2 8115 374