Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
1-Smart-Thermostat-Visual-HighRes-large.jpeg
Комфортният  климат в помещенията и въздействието, което той оказва върху продуктивността ни, винаги са били на фокус, но днес те придобиват изключителен приоритет. Традиционното ни разбиране за “дом” и “офис“ е на път да се промени окончателно. Адаптирайки се към новите условия, домът се превръща в офис, а офисът все по-често ще изпълнява ролята на пространство за контакти и сътрудничество. Тези тенденции неминуемо оказват влияние и върху сградите, от които очакваме да бъдат не само комфортни, но и енергийно ефективни.
Интелигентните сгради взаимодействат с хората, системите и външната среда. Те се учат от натрупания опит и събраните в реално време данни, като се адаптират към нуждите на хората и изискванията на бизнеса, увеличавайки комфорта, ефективността, устойчивостта и безопасността.
Стайният термостат е директната връзка към оптималната температура в помещенията, която играе важна роля за продуктивността, и първата крачка към спестяване на разходи чрез избор на интелигентен начин за управление. Изследвания, посветени на различни аспекти в представянето на хората (обучение, работа в офис или фабрика), показват, че обемът и точността на извършената работа спадат, когато температурните нива се отклоняват от диапазона 21°C - 25°C. В домашни условия неподходящата температура често означава влошено качество на живот, напр. потене, треперене, некачествен сън, а необходимостта от енергия и кислород се увеличава с 10% за всеки 1 градус в повече.
Модерните и интелигентни термостати са подходящи за управление на различни ОВК-системи като радиаторно отопление, подово отопление, вентилаторни конвектори, газови котли или термопомпи. Те предлагат комбинация от ползи както за професионалните инсталатори, така и за крайните клиенти, и правят интелигентните термостати от серията RDS (RDS110 за отопление, RDS120 за отопление и охлаждане и безжичния RDS110.R само за отопление) и KNX комуникационните термостати от серията RDG200KN & RDG260KN уникални и различни. Ето как:

Лесно и интуитивно използване и управление

И двете серии се отличават  с елегантен дизайн на устройствата. Изчистеният дисплей и интуитивният потребителски интерфейс, заедно с мобилно приложение Siemens Smart Thermostat RDS, позволяват управление и наблюдение от всяка локация и по всяко време., като по този начин имате възможност да научите повече за навиците си за отопление. Допълнителна функция на мобилното приложение следи стайната температура, влажността и времето, през което термостатът е бил в режим “отопление”. Наред с това разполагате с информация какви са били условията в помещението за изминалия ден, седмица или месец и може да правите промени на графика и заданието спрямо реалните условия на място.
Siemens Smart Thermostat – “Smart” is understanding your needs

Вградени сензори

До 6 вградени сензора регистрират температура, присъствие или отсъствие, влажност и точка на оросяване в помещението и вредни газове (CO2, VOC). Друг сензор адаптира LCD-дисплея спрямо околната светлина. Възможно е включването на външни сензори за измерване на външната температура, влажност или следене на състоянието на прозорците.
RDS110-R-family-picture-2019

Зониране (Geofencing)

При безжичния модел интелигентен термостат RDS110.R функцията „geofencing“ (локализиране на потребителя) заменя сензора за присъствие при другите модели и предоставя гарантиран комфорт вкъщи .. Вместо само една стая, тя позволява разглеждането на регулируема виртуална зона, за да определи дали потребителят е в дома си (или близо до него). 

Автономно управление

Двата най-ефективни начина за пестене на енергия са чрез времеви график за изключване на отоплението, когато живущите са извън жилището, и чрез намаляване на зададената температура.
Тези и други функции в конвенционалните термостати могат да спестят до 30% топлинна енергия. Но сега стайните термостати на Siemens с интелигентен алгоритъм за обучение (TPI/PID) спестяват още 10% от енергията. За най-оптимален вътрешен климат интелигентния термостат изследва и използва топлинното поведение на помещението. Патентованият самообучаващ се алгоритъм осигурява най-доброто управление на температурата и определя идеалния момент за активиране на отоплението. Тези уникални функции пестят енергия и поддържат комфорт с минимална намеса на потребителя. 
Обикновеният on/off контрол води до значителни колебания на стайната температура, обикновено в рамките на 2-3°C. Това означава, че понякога в стаята е твърде топло, което води до загуби на енергия, или твърде студено, което води до дискомфорт. С интелигентно самообучение термостатът може да контролира стайната температура много по-точно чрез изучаване колко бързо стаята се загрява и изстива. Така, избягвайки големите температурни колебания, температурата бързо се установява на  постоянно ниво. Точното управление позволява да се намали температурното задание, като се запази комфортът. Това намаляване на заданието обикновено е около 1°C, което води до спад на използваната енергия с още 10%.

Доказано екологична технология

Както интелигентните термостати RDS, така и новите комуникационни KNX термостати от серия RDG200KN & RDG260KN, проектирани за обществени и търговски сгради като офиси и хотели, отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност. Специалният символ “зелено листо” сигнализира, че сте в енергийно ефективен режим, и пести дори повече енергия. По този начин имате възможност да подобрите климата в помещението с едно докосване. 
RDG200 Key Visual

Системна интеграция 

Интелигентните термостати могат да бъдат интегриран към всяка система за сградна автоматизация (BMS), базирана на BACnet. Това дава възможност на термостата да изпраща информация за потреблението си към основното оборудване за производство на топлинна енергия, което спомага за повишаване на енергийната ефективност. Комуникационните KNX термостати RDG200KN са идеалното решение за проекти с ограничен бюджет. Те могат лесно да бъдат интегрирани в различни системи за сградна автоматизация като Desigo, Synco, GAMMA KNX.

Лесно въвеждане в експлоатация

За да спестите усилия, интелигентният термостат може да бъде инсталиран по време на строителните работи, без да се изисква Интернет връзка. Финалните стъпки за въвеждане в експлоатация могат да бъдат извършени от потребителите.
Инсталирането и въвеждането в експлоатация при новите комуникационни KNX термостати RDG може да бъде извършено за минути благодарение на системни инструменти, DIP превключватели и мобилното приложение PCT GO. С помощта на комуникационната технология NFC мобилното приложение настройва устройствата още в опаковката, дори без електрическо захранване.
Автоматичното актуализиране на фърмуера гарантира, че устройството функционира в най-актуалната си версия.
Siemens разполага с цялостна гама от стайни термостати от механични и дигитални термостати - от обикновен стаен контрол до съвременни комуникационни термостати за интегриране в системи за сградна автоматизация чрез KNX протокол или BACnet интелигентни (смарт) термостати с приложение за отопление и/или охлаждане.
Всички термостати са лесни за монтаж и настройка. Отличават се с бърза инсталация, интуитивна работа и прецизно управление. 

Научете повече на линковете по-долу

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens AG 

+359 2 8115 116