Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Desigo Software Photos
- Версията Desigo CC Compact е подходящa за малки и средни по големина сгради;
- Подобрена свързаност чрез директна интеграция на KNX и M-Bus комуникационни протоколи; 
- Ново облачно базирано приложение
Desigo CC, интегрираната платформа за сградна автоматизация на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens, е обновена с версия V4.2, която я прави подходяща за приложение в сгради с по-широк спектър от размери. Технологията дава възможност на операторите и собствениците да повишат енергийната ефективност, като едновременно с това осигуряват комфорт и сигурност на наематели и обитатели. 
Сгради от всякаъв тип - от търговски и жилищни до образователни институции и медицински заведения, са съвместими с Desigo CC. С включена многофункционална поддръжка, включително пожарна безопасност, енергиен мениджмънт, осветление, отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и физическа охрана, Desigo CC превръща сградите в жива среда, която взаимодейства с обитателите си и се адаптира към техните променящи се нужди, като събира и анализира данни, генерирани от сградата. С разширението на портфолиото, Desigo CC Compact осигурява възможност за прецизна промяна на мащаба и гъвкавост при използването на решението в малки и средни по големина сгради.
Desigo CC Compact портфолио 
За да отговори на нуждите на клиентите, компактната версия на Desigo CC е придружена от три обновени версии на софтуера, с фокус върху единични системи за малки до средни по размер сгради. Потребителите могат да избират между различни версии в зависимост от сферата на експлоатация. 
Софтуерът за сградна автоматизация Desigo CC Compact им позволява ефективно да управляват своите проекти с фокус върху отопление, вентилация и климатизация (ОВК). Втората актуализация на Desigo CC Compact - на системи за сигурност, поддържа мерки за пожарна безопасност и сигурност, а Desigo CC Compact за електрически приложения улеснява ефективната работа на електроинсталаторите чрез автоматично добавяне на проекти от инженерния софтуерен инструмент (ETS) и лесна KNX интеграция.
Подобрена свързаност и разширена сфера на използване 
В допълнение към вече наличните комуникационни модули BACnet, OPC, Modbus и SNMP, Desigo CC, версия 4 позволява бърза интеграция на подсистеми с новия модул за разширена свързаност KNX по IP и M-bus TCP/IP. Чрез пакет от библиотеки и със специални графични шаблони се осъществява  свързването и изобразяването на най-често срещаните уреди за сградна автоматизация. Това предоставя ясни ползи при някои приложения като наблюдение на осветление и измервателни уреди и спомага за опростяването на инженеринга. Desigo CC е снабден и с нов HTML5 базиран уеб клиент - Flex Client, достъпен на устройства като преносими компютри и таблети и функциониращи с всички операционни системи и уеб браузъри. Потребителите разполагат със сензорен дисплей, което увеличава възможностите при различни видове работна среда. В допълнение на тези новости, Desigo CC V4.2 е оборудван с модул за дигитализация на системите в сградата - Building Information Modeling (BIM). Това позволява директно визуализиране на всички параметри на сградата в реално време, 3D модели и 360-градусов изглед, което прави възможно управлението на всяка стъпка от процесите на сградната автоматизация. Потребителите имат достъп до данните чрез геолокация и продуктови данни по всяко време.
Модул за енергиен мениджмънт за ефективни енергийни системи
За управление на консумацията, качеството на енергията и стабилността на енергийната система последната версия на системата за сградна автоматизация Desigo CC е налична с модул Powermanager. Новата добавка  помага за регистрирането, предвиждането и планирането на необходимите действия чрез своя панел с данни и в комбинация с функция за предупреждение. В допълнение към модула Powermanager, Desigo CC V4.2  разполага с ново, интуитивно облачно базирано приложение, което позволява на собствениците и операторите да управляват и предприемат подходящи действия относно предупредителни съобщения и събития от различни сгради. 

За повече информация относно:

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 2 8115 116