Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Siemens’ new Desigo controllers transform buildings into high-performing assets
- Бързо и лесно въвеждане в експлоатация благодарение на специализирани софтуерни инструменти
- Позволяват интеграция на различни комуникационни протоколи и устройства без необходимост от допълнителен хардуер или софтуер
- Разполагат с безжичен достъп и отдалечена облачна връзка
- Сигурна свързаност и криптирана комуникация

Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens представя  новите Desigo PXC4 и PXC5 контролери за сградна автоматизация, които трансформират сградите във високоефективни активи, като едновременно с това пестят енергия. Новото поколение Desigo контролери за сградна автоматизация предлага широка гама от ползи за автоматизация на малки и средни по големина сгради, предоставяйки най-гъвкавата и мащабируема система за управление и контрол. 
Благодарение на новия специализиран софтуерен инструмент от гамата на Desigo, който не изисква лицензи, устройствата могат да бъдат безпроблемно и интуитивно програмирани. Характеристики като отворен дизайн за успешна интеграция на различни протоколи и безжичен достъп улесняват автоматизацията на сградите. И двата контролера са проектирани да разширят и утвърдят Desigo портфолиото и да се фокусират върху конкретен елемент в процеса на автоматизация - Desigo PXC4 върху управление на ОВК съоръжения и Desigo PXC5 върху системни функции и интеграция.

Ефективно програмиране и въвеждане в експлоатация

Новите контролери се появяват на пазара едновременно с „Desigo Engineering Framework“, който включва уеб базирания инструмент за подбор и избор на продукти и решения HIT Portal, инструмента за програмиране и въвеждане в експлоатация ABT Site за потребители, използващи компютър, и мобилното приложение за въвеждане в експлоатация ABT Go. Инструментите не изискват лицензи и могат да се използват за поддържка на сградата през целия и жизнен цикъл. Чрез широк набор от предварително зададени функции, готови блокове и примерни конфигурации инструментът ABT Site предлага улеснено програмиране и намалява времето за въвеждане в експлоатация. Благодарение на отворения дизайн множество протоколи могат да бъдат лесно интегрирани и комбинирани. Така се постига по-лесна и по-бърза реализация на проектите както на самия обект, така и дистанционно.

Дистанционен достъп 

Дистанционният начин на работа никога не е бил по-важен, отколкото е днес. Новите Desigo PXC4 и PXC5 контролери улесняват не само процеса на програмиране, а помагат на потребителите да редуцират времето и разходите за въвеждане в експлоатация. Ненужното пътуване до физическата локация може да бъде избегнато благодарение на интегрираната облачна свързаност. Допълнително контролерите могат да бъдат достъпени по всяко време и от всяко място за извършване на дистанционни дейности по програмиране, функциониране и наблюдение.
В рамките на самата локация потребителят има безжичен достъп до контролерите и може да обработва алармени сигнали на място от системата или дистанционно. Контролерите са проектирани с високо ниво на сигурност, предлагайки обработка на сертификати и подписан фърмуер за предотвратяване намесата на злонамерен софтуер и вируси. Двете устройства PXC4 и PXC5 са преминали тестове за сигурност и са подготвени за допълнението BACnet Secure connect към съществуващия BACnet протокол. Комуникацията с вградения сървър е криптирана чрез https връзка. Защитата с помощта на пароли и деактивирането на горещи точки за безжичен достъп до интернет (hotspot) са две от характеристиките, които усъвършенстват сигурността.
Новите Desigo контролери са първите от новата гама контролери за сградна автоматизация, които разширяват и утвърждават системата Desigo, създавайки високоефективни сгради.

Научете повече

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens AG 

+359 2 8115 116