Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
blue-GIS-Key-Visual-NXPLUS-C-24-medium.jpeg
- Комплектното разпределително устройство Clean Air не отделя флуорни газове и разширява екологичното портфолиото от газово изолирани КРУ до 24 kV с устройства, които функционират без газове, съдържащи флуор;
- Доказани и сигурни технологии за лесно управление през целия жизнен цикъл;
- Дигиталните характеристики позволяват усъвършенствана надеждност и оптимизирана експлоатация при всички видове мрежи

Новият NXPLUS C 24 е снабден с интегрирани сензори и комуникационни интерфейси до високо ниво на автоматизация и IoT система

Оперативно направление Интелигентна инфраструктура разширява своето екологично портфолио с газово-изолирани комплектни разпределителни уредби (КРУ) до 24 kV с NXPLUS C 24 - новото КРУ средно напрежение (СрН), което не отделя флуорни газове. При Clean Air се използва естествено изолирана среда, което в комбинация с доказаната технология за вакуумно комутиране премахва необходимостта от газови смеси на базата на флуор (F-газове), и допринася за неутрално влияние върху климата при процеса на електроразпределение. Комплектните разпределителни уредби (КРУ) разполагат с дигитални характеристики, които позволяват безопасна, надеждна и рентабилна експлоатация.
Устойчивостта играе основна роля при генерирането на енергия. Според Strom-Report.de почти половината от произведената енергия в Германия през 2019 г. е била от възобновяеми източници. “Когато електроенергията е произведена по екологичен начин, преносът и разпределението й трябва да следват същата тенденция. Комплектните разпределителни уредби (КРУ) са ключови компоненти за сигурно, надеждно и ефективно енергоразпределение във всички мрежови структури и затова играят важна роля в инфраструктурата днес и в бъдеще”, казва Стивън Мей, изпълнителен директор на бизнес звено Системи за разпределение на енергия в Оперативно направление Интелигентна инфраструктура.
NXPLUS C 24 е част от екологичното GIS портфолио на Siemens за газово-изолирани комплектни разпределителни уредби (КРУ). При новото газово-изолирано КРУ вакуумен прекъсвач превключва и гаси електрическата дъга, докато Clean Air осигурява изолацията на тоководещите части в напълно херметически затворен казан, намиращ се в част на комутационния отсек. Тази изолационна среда се състои само от естествени съставни материали на атмосферния въздух като азот и кислород. В резултат на това не се изисква допълнително оборудване, както при използването на флуорни газове техни съединения. Лесното управление на комплектните разпределително уредби (КРУ) е характерно за целия жизнен цикъл на устройството, като при него отпада задължителният отчет на използваните газови количества и произведените емисии.
Комплектната разпределителна уредба се използва в обществени и индустриални мрежи за първично разпределение за захранване с енергия от електропреносната до електроразпределителната мрежа. Структурите на електроразпределителната мрежа и комплектните разпределителни уредби също трябва да се адаптират към новите изисквания, резултат от нарастващите децентрализирани възобновяеми енергийни източници и т. нар. prosumers (потребители, които се превърнаха в активни участници, производители или съчетание от производители и консуматори). Резултатът от това са енергийни потоци, които стават все по-сложни, двупосочни и трудни за управление. Като всички комплектни разпределителни уредби (КРУ) в екологичното GIS портфолио новият NXPLUS C 24 е снабден с интегрирани сензори и комуникационни интерфейси до високо ниво на автоматизация и IoT система. Това повишава нивото на прозрачност по всички възлови точки в разпределителната мрежа и прави разпределението на енергия лесно за наблюдение и управление, като в същото време увеличава рентабилността.
Екологичното портфолио на Siemens за газово-изолирани комплектни разпределителни уредби (КРУ) запазва всички доказани ползи на традиционните модели газово изолирани комплектни разпределителни уредби (КРУ), включително компактните размери, надеждността, дългия експлоатационен период и експлоатация, която не изисква поддръжка.
След моделите 8DAB 12 и 8DJH 12 с номинално напрежение до 12 kV, които вече са в експлоатация, NXPLUS C 24 е третото комплектно разпределително устройство СрН от екологичното GIS портфолио и първото с номинално напрежение до 24 kV. A модулните КРУ 8DJH със същото номинално напрежение е следващият нов продукт, който ще се присъедини към екологичното портфолио от газово изолирани КРУ.

За повече информация относно:

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 2 8115 116