Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Dubai Expo 2020
Когато Експо 2020 в Дубай отвори врати в края на тази година, сградните и IoT-технологии на Siemens ще бъдат интегрирани в целия експоцентър. Проектът задава критерии по отношение на интелигентната инфраструктура в световен мащаб като фундамент за градовете на бъдещето.
След като посетителите на Експо 2020 в Дубай (по прогноза ще са около 25 милиона) слязат на новата метростанция, ги очаква разходка под високо издигаща се сводеста конструкция с гигантски купол, представляващ решетъчна структура от стъкло и метал, с езера и палми. Ще се разхождат по улици, заобиколени от преливащи в различни цветове павилиони, покрай блестящи футуристични структури в тематичните сектори „Мобилност“, „Възможности“ и „Развитие“.
Този образец на интелигентен град се изгражда в момента на строителна площадка в южната част на Дубай. „Експо 2020 е идеята за град на бъдещето, един жив организъм, в който свързваме елементите „сградни технологии“, „Интернет на нещата (IoT)“, „водородни технологии“ и други аспекти от дейността на Siemens, за да ги направим наистина динамични и футуристични“ – споделя Седрик Найке, главен изпълнителен директор на оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens.
Анализиране и свързване в мрежи
Докато Експо 2020 отвори врати през октомври следващата година, зад кулисите на тази очевидно блестяща инфраструктура ще се случат много повече неща, отколкото се вижда на пръв поглед, защото експоцентърът ще е едно от най-големите съоръжения, в които са приложени сградните технологии на Siemens. Така например в цялото съоръжение ще бъде инсталирана система за управление на сгради, базирана на Desigo CC. Системата ще бъде управлявана с помощта на сензори и анализ на функционирането на климатизацията, енергопотреблението, осветлението, асансьорите, качеството на въздуха и пожароизвестителните уредби. Освен това сградите в комплекса ще бъдат по-тясно свързани с мрежата чрез обмен на енергия и данни.
Данни от 200 000 информационни точки ще се събират и анализират в ба- зираната на облака операционна система MindSphere на Siemens. Това ще бъде подкрепено от интелигентно решение, което ще допринесе за постигането на целите по отношение на комфорта, защитата и безопасността, а също така и екологичността.
Експо 2020 в Дубай ще е най-голямото събитие, което някога се е организирало в арабския свят. То ще е и най-добре свързаното в цялата история. Чрез софтуера Navigator на Siemens повече от 130 сгради ще бъдат свързани в мрежа, следени и управлявани. По вре-ме на шестмесечното мероприятие новото приложение MindSphere-Smart-City-App ще оптимизира потреблението на енергия и вода. По време на изложението то ще регистрира, следи, анализира и визуализира данни от инфраструктурата на целия комплекс, а с това и ще демонстрира свързването в мрежа на градската инфраструктура с Интернета на нещата.
Новаторската архитектура на Експо 2020 постепенно придобива форма и се вписва във впечатляващия силует на Дубай. Тъй като сградите в по-голямата си част трябва да бъдат запазени след приключване на световното изложение, технологиите на Siemens ще допринесат за интелигентното, дигитално и мрежово бъдеще на Обединените арабски емирства. „Зоната на Експо 2020 в Южен Дубай с времето трябва да се превърне в Район 2020. За тазицел ние разработваме модел на интелигентни градове на бъдещето, които изпълняват изискванията за комфорт, удобство и безопасност“ – казва Оливер Крафт, проектен ръководител за Експо 2020 от страна на Siemens. Дигиталните технологии в областта на електроснабдяването, мобилността и държавните административни услуги вече са широко разпространени в Дубай. Това посочват както „Атласът на дигитали- зацията“ на Siemens, така и агенцията „Signal Noise“ (Economist Group). Този проект изследва какво влияние има Четвъртата индустриална революция върху градския живот по целия свят и какви възможности могат да възникнат от това.
Всеобхватно интегрирана екологичност
Екологичността е важна тема за Експо 2020. Тя ще бъде приложена във всички аспекти на събитието, например чрез производство на чиста енергия, използването на екологични сградни материали и намаляването на отпадъците. Технологиите на Siemens ще участват в този процес, като следят и намаляват консумацията на енергия в целия комплекс.

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

+359 (2) 8115 374