Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
wsx8..
Новите ултразвукови измервателни уреди на Siemens от серията WSx8 измерват консумираната енергия за отопление и охлаждане и са налични като топломери (WSM8), студомери (WSB8) или като комбиниран измервателен уред топло/студомер (WSN5). Съобразени със съвременните начини на приложение, те имат безспорни ползи както за използващите ги топлинни счетоводители, така и за крайни потребители. 
В модерните домакинства близо три четвърти от общото количество консумирана енергия се потребява за отопление и охлаждане. Решенията от  серията WSx8.. регистрират точно и надеждно консумираната енергия и повишават коректността при фактуриране. Възможността за лесен трансфер на данните и интелигентния анализ на ефективността на оборудването на базата на измерването са в синхрон с най-новите технологични тенденции.
Те са икономически изгодни, като едновременно с това отговарят на високите технически изисквания и очаквания на експертите, както и на стандартите и разпоредбите на регулаторните органи. В съответствие с европейска директива EU2018/2002 всички нови топломери, монтирани след 25 октомври 2020 г., задължително трябва да имат технологичната възможност за дистанционно отчитане, а до началото на 2027 г. се предвижда всички топломери да се отчитат дистанционно. Очаква се промяна и в честотата на фактуриране - от 1 януари 2022 г. то трябва да се извършва ежемесечно за всички абонати, разполагащи с уреди с дистанционно отчитане.
Температурният диапазон на ултразвукови измервателни топломери, студомери и топло/студомери от серията WSx8 е от 5° до 130° градуса по Целзий, с клас 2 за точност на измерването и налягане PN16 или PN25.
Захранването се реализира с 4 бр. сменяеми батерии с размер АА и ниско съдържание на литий. При използване на захранващ адaптeр от 230 V, се поставя и 1xАА  бекъп батерия.
При захранване чрез M-bus практически се постига почти неограничен живот на батериите. При експлоатация на батерии жизненият им цикъл достига до 20 години, като прогнозните данни за остатъчния живот на батериите са изобразени на дисплея на базата на предварително зададени стандартно допустими параметри на използване. Батериите подлежат на смяна единствено при почти максимално изразходване на капацитета. 
Комуникацията се осъществява чрез жичен или безжичен M-bus модул или импулсен модул. Активността ѝ е показана на дисплея посредством премигващ светлинен сигнал. Измервателните уреди WSx8 са снабдени и с импулсен вход с два канала, за два водомера.
IP защитата на калкулатора е с най-високо ниво IP54 или IP68. Метрологичният дневник е с капацитет 44 записа и запаметява събитията в хронологичен ред по датата на възникване. 
По време на експлоатация, без да се нарушава валидността на калибрирането, e възможна промяната на:  мястото за монтаж на уреда, мерните единици, типа на сензорите (Pt100 / Pt500), и актуализация на фърмуера.  
Триредов LCD дисплей визуализира регистрираните данни в основна секция с 8 символа, а важната информация е изобразена отчетливо и се забелязва лесно. Бутон 1 превключва между различните стойности на избрания контур, а бутон 2 превключва между различните контури.
Уникалният идентификационен код на дисплея улеснява търсенето в менюто и консултирането посредством документацията. Символите за предназначението на уреда – отопление или охлаждане, за мястото на монтаж – връщане или подаване и възможния избор от мерни единици (kWh, MWh, GJ, MJ, BTU) позволяват практичното и лесно интерпретиране на данните. Топломерите, студомерите и топло/студомерите разполагат с три избора на тарифа и символ за означаване на дисплея на избрания контур. 
Ултразвуковата серия WSx8 е снабдена с индикатор за активния източник на захранване, символ за наличието на поток и показва съобщения за възникнали грешки. Секцията “Исторически стойности“ илюстрира съхранените данни за час, ден, месец или година, а „Статистическа стойност“ указва максималното, минималното и усредненото количество на потребената енергия.
Измервателните уреди са оборудвани с оптичен комуникационен интерфейс, който осъществява дистанционно отчитане и конфигурира уредите с помощта на оптична глава WZR-OP-USP и съответния сервизен софтуер UltraAssist.
Практичният и устойчив външен корпус, опции за провеждане на комуникационен тест, новата M-bus концепция и възможността за управление чрез приложения позволяват лесно, удобно и интелигентно използване от потребителите. 
Измервателният уред извършва непрекъсната самодиагностика, която регистрира и визуализира редица грешки и неточности в самото устройство или при монтажа.
Корпусът на електронния блок е от неръждаема стомана с опция за защита IP54 или IP68, а измервателната секция е изцяло метална. Уредите са защитени от износване и влиянието на абразивни частици, пикове в налягането, вакуум, високи температури и химическо увреждане.
Електронният блок на топломерите, студомерите и топло/студомерите може да се монтира чрез вградена монтажна платка за стена. Кабелните изводи са с уплътнителен пръстен (IP54) или кабелно уплътнение за резба (IP68) и са предназначени за свързване с един контролен кабел, два температурни сензора, два M-bus кабела и два импулсни входа.
Външните размери са 138 мм височина, 105 мм ширина и 44 мм дебелина. 

Научете повече

Посетете интернет страницата на Siemens за повече информация относно:

Контакт

Веселина Върбанова

Siemens България

+359 2 8115 116