Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
geritage3
Garitage Park е сред най-големите имотни проекти в реализация в София. Разположен на 167 000 кв. км. и с планирана инвестиция от 200 млн. евро, той включва oфиcи, жилищa, ocнoвнo yчилищe, cпopтeн цeнтъp c бaceйн и cпopтнa зaлa зa 1700 дyши, която ще може да се трансформира в конферентна или концертна зала.  Проектът е отличен с окончателен cepтифиĸaт пo мeтoдa ВRЕЕАМ Соmmunіtіеѕ зa coциaлнa, иĸoнoмичecĸa и eĸoлoгичнa ycтoйчивocт.
geritage1
geritage2
Като резултат от активната работа с инвеститора и парнтьорските компании Миг 23 ЕООД, Клима билд ООД и Вилмат ООД направление Интелигентна инфраструктура на Siemens България достави ключови иновативни технологии, подпомагайки създаването на модерно функциониращи пространства с надеждно електрозахранване, комфортен климат в помещенията и безопасна и сигурна среда за живот, работа и свободно време.
При възлагането на поръчката за доставка на система от шинопроводи за ниско напрежение (НН) за основното електро захранване и разпределението на електрическата енергия в офисни сгради 3 и 4 на бизнес комплекса бе изработен детайлен триизмерен работен проект за всички трасета шинопроводи. Доставката обхваща приблизително 470 м. шинопроводи, 51 бр. отклонителни захранващи кутии с номинални токове 100А, 160А, 250А и 400А, 6 бр. противопожарни бариери за магистралните шинопроводи, както и всички аксесоари и носещи елементи, необходими при монтажа.
Като алтернатива на конвенционалните кабелни линии при основното електрозахранване в сградите за връзките между трансформаторите и главното разпределително табло ниско напрежение (НН) бяха избрани шинопроводи SIVACON 8PS, система “LI” с алуминиеви шини и висок рейтинг по отношение на токоносимост. Тя представлява сандвич-конструкция в капсулован корпус, проектирана, фабрично изработена в заводите на компанията и тествана съгласно стандарт IEC 61439-1&6. При това решение тоководещите шини са разположени плътно една до друга, като изолацията помежду им се осъществява от специално патентовано диелектрично фолио, осигуряващо работно напрежение до 1000 V AC при 50 Hz. 
При вътрешното електроразпределение в сградите бяха изградени 6 магистрални трасета, с хоризонтални и вертикални участъци, които осъществяват разпределението на електрическата енергия във вертикална дирекция към различните етажни разпределителни табла. Тук система “LI” беше комбинирана със система “BD2”, при която тоководещите шини са във въздушна среда. Тя се отличава с висока компактност, бърз и лесен монтаж и високо ниво на адаптиране при изискване за добавяне на нови консуматори и промяна в мощностите. 
Токоотнемането от магистралните шинопроводи за захранване на електрическите табла и различните технологични консуматори се осъществи с помощта на т.н. отклонителни захранващи кутии (tap-off box), също част от системите SIVACON 8PS, фабрично окомплектовани с комутационна апаратура и доставени със самите шинопроводи.
SIVACON 8PS осигурява компактност на линията и висока степен на защита от проникване на прах и влага, а използването на алуминий като материал за корпуса на системата "LI"е уникално и способства за по-сигурното и бързо изключване на токовете на късо съединение от защитната апаратура, дори при възникването им в отдалечени точки на линията.
В жилищната част на проекта 287 бр. ултразвукови топлостудомера UH 50 с Mbus комуникация и дистанционно четене измерват консумираната топлинна и студова енергия. С надеждното си функциониране те служат за основа на независими отчети, съобразени с консумацията. Автоматизираната и балансирана работа на отоплителната инсталация е осигурена с 220 бр. комби вентили (PICV)  и задвижващи механизми за сферични вентили.
За ранното и надежно откриване на пожар помага системата за пожароизвестяване Cerberus Pro, която към момента обхваща офисните сгради и спортната зала. Седемте броя модулни централи FC726, разположени в сградите, позволяват бързо и лесно разширение на системата, а за спортния център е използван най-малкият от серията панели - модела FC722. Всички панели са свързани в една обща система, информацията от която се визуализира графично на мениджменът станцията Desigo CC. Над  5200 броя оптични, термични или комбинирани пожарни детектори регистрират първите признаци на пожар на територията на трите офис сгради и спортната зала, а с помощта на входно-изходните модули (над 290 броя) системата управлява или получава сигнали от други системи (контрол на достъп, вентилация, климатизация, противодимни люкове, спринклер, асансьори). При възникване на пожар, системата управлява звуковата и светлинна сигнализация, подава сигнал за освобождаване на турникети и врати, спира електрозахранването в ключовите табла, изключва климатизацията, управлява вентилацията и противодимните люкове, подава сигнал за блокиране на асансьорите, осигурявайки безопасна евакуация на хората.
В помещенията с ключова ИТ инфраструктурата в сграда 3, клиентът избра пожарогасителна система с „чистия“ химически гасителен агент Sinorix 1230, което минимизира щетите в случай на настъпило събитие. Ранното откриване на пожара се гарантира, чрез използването на чувствителния аспирационен детктор FDA241, който непрекъснато анализира въздуха за наличие на дим.
За сигурността в комплекса се грижи и системата за контрол на достъп SiPass Integrated, която управлява над 500 входно-изходни точки (врати турникети) и към момента поддържа около 5000 картодържателя. Централни контролери AC5102 осигуряват работата на системата, дори при временно прекъсване на връзката им със сървъра. Използваните модели четци поддържат различни технологии на четене като Proximity, Mifare, Bluetooth и позволяват да се отговори на корпоративните технически изисквания на наемателите, давайки им възможност да интегрират своите вече съществуващи карти.

Контакт

Захари Неделчев

Siemens България

+359 2 81 15 123