Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
X-Visual Life Science Blue High
Siemens официално стартира своята отворена дигитална платформа Siemens Xcelerator, която цели да ускори цифровата трансформация на бизнесите и икономиките и да предложи нови възможности за споделяне и внедряване на иновации и дигитални решения. 

Какво наложи създаването на Siemens Xcelerator?

Безспорно цифровите технологии крият сериозно конкурентно предимство за бизнеси от всякакъв мащаб и бранш. Комбинирането на реалния и дигиталния свят ни открива пътя към нови нива на гъвкавост,  много по-бързо пускане на продукти на пазара и засилено виртуално сътрудничество между екипите, независимо от тяхната локация.  
Но въпреки целия си потенциал дигиталната трансформация рядко е бърза и лесна. И причините за това са най-различни. Много компании не успяват да излязат извън концептуалната фаза. При други внедряването и интегрирането на нови решения може да се окаже сериозно предизвикателство. Необходимостта да се интегрират наследени системи и да се слеят силози за данни също крие потенциални трудности. Но когато всичко това проработи, отключва огромен потенциал!
Siemens Xcelerator дава отговори на тези предизвикателства, улеснявайки взаимодействието, насърчавайки иновациите и създавайки стойност за всички страни: клиенти, експерти, партньори и разработчици. И по този начин има трансформиращ ефект.
Ето 5 важни неща, които трябва да знаете за новата отворена дигитална платформа на Siemens:

1.     Ангажимент за сътрудничество и откритост

По своята същност Siemens Xcelerator цели да насърчи и ускори дигиталната трансформация, предоставяйки достъп до хардуер, софтуер и услуги, поддържащи IoT. Същевременно компанията залага на сътрудничество, откритост и простота.
Концернът се ангажира да направи цялото си дигитално портфолио модулно, свързано с облака и оперативно съвместимо. То ще работи със стандартни API, така че ще може да се комбинира с всякакви други приложения.  Всички играчи в индустрията – големи или малки – могат да се присъединят към екосистемата на Siemens Xcelerator и да споделят обединената визия за съвместно насърчаване на иновациите.
Достъпът до водещата среда с нисък код Mendix обещава максимална гъвкавост и персонализация.  Предлагането на софтуера като услуга и възможността за плащане на етапи улесняват потребителите, предоставяйки им опция да намерят най-добрите решения за тях в даден момент. Накратко, това е ускорителят, от който днешните играчи в индустрията се нуждаят в един бързо променящ се свят. 

2. Безпроблемна интеграция 

Всички компании искат най-добрите инструменти и услуги. Siemens Xcelerator предлага точно това: подбран, оперативно съвместим и модулен софтуер и IoT хардуер – всички налични като услуга. Част от предложения са от Siemens (напр. Mindsphere или Mendix). Други са от сертифицирани партньори и доставчици, работещи безпроблемно с нашите решения.
Ние даваме възможност на нашите партньори да включват своите предложения наред с нашите собствени. По този начин откриваме поле за съвместно създаване на продукти в рамките на екосистема от експерти, партньори и разработчици. Нещо повече, предлаганите технологични решения са отворени! Това улеснява неимоверно нашите клиенти, тъй като те могат да използват всички инструменти и услуги съобразно своите нужди. Ако трябва да използват няколко инструмента – няма проблем. Всичко работи безпроблемно. 

3. Разрастваща се екосистема

Siemens Xcelerator вече има повече от 4000 големи и малки партньори. И техният брой продължава расте! Сред тях има световни гиганти като Accenture, Amazon Web Services, Microsoft и SAP, но има и малки компании с умни идеи и решения.
И все пак това е нещо повече от просто бизнес: Siemens Xcelerator разрушава силозите, позволявайки нови синергии за справяне със сложните предизвикателства. Защото екосистемата не е място, където компаниите просто продават, доставят и обслужват. Става въпрос за сътрудничество, ангажиране, експериментиране, създаване и проектиране в рамките на мрежа от партньори, които виждат истинска стойност в отворените, споделени модели. 

4. Всички печелят

Един от ключовите елементи на Siemens Xcelerator е онлайн пазарна платформа – но това надхвърля търговските сделки. Създаваме стойност за всички чрез прокарване на технологични иновации, които са от полза за обществото.
Партньорите могат да развият бизнеса си като част от платформата, споделяйки своите дигитални предложения и портфолио. Клиентите могат да намерят това, от което се нуждаят, да започнат с малко и да разрастнат бизнеса си в кратки срокове, като по този начин се гарантира бърза възвръщаемост на инвестициите.
Разработчиците ще имат достъп до комплекти за разработка на софтуер и API, така че да могат да създават нови цифрови предложения. Печелят всички!

5. Siemens Xcelerator е решаваща стъпка към Индустриалната метавселена

Някои я описват като следващото ниво на интернет - виртуален свят, който е винаги включен; свят, където хората могат да се срещат, работят, играят и пазаруват.
Siemens Xcelerator помага да се проправи пътя към Индустриалната метавселена и ще позволи на клиенти и партньори да култивират този виртуален свят за собствените си цели. Платформата предлага основополагащи технологии и приложения като цифрови близнаци, изкуствен интелект и периферни изчисления.
В Индустриалната метавселена компании от всякакъв размер ще могат да използват дигитални близнаци с данни за производителността в реално време, да създават иновативни индустриални IoT решения и да се справят с инженерните предизвикателства на утрешния ден, включително чрез визуално богати, завладяващи симулации. Фотореалистичните, базирани на физически данни дигитални близнаци, които са част от Индустриалната метавселена, предоставят огромен потенциал, изграждайки виртуален свят, където хората могат да взаимодействат и да си сътрудничат за решаване на проблеми от реалния свят.
Същевременно индустриалната метавселена е място, където ще се правят иновации със скоростта на софтуера. Тя крие огромен потенциал за трансформиране на нашите икономики и индустрии. И Siemens Xcelerator може да бъде ключът към това вълнуващо бъдеще!

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

+359 (2) 8115 374