Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Dynamic-hydronic-balancing
В контекста на глобалната пандемия от Covid-19 и адаптацията към новото нормално на дневен ред все по-често излиза създаването на здравословна и устойчива среда за обитателите на сградите. Комфортният климат в помещенията оказва влияние върху продуктивността и ето защо търсенето на интелигентни решения постепенно се превръща в основен приоритет на сградните мениджъри, а също и на инвеститорите. От друга страна, намаляването на финансовите ресурси прави енергийната ефективност на сградите все по-необходима.Оптималното функциониране на ОВК системите е от първостепенно значение за осигуряване на енергийна ефективност на сградите и приятна среда за обитателите им. Интелигентните вентили допринасят за по-голяма гъвкавост на ОВК системите, което прави възможно както редуцирането на разходите за енергия, така и повишаването на комфорта в сградите.
HQSIPR202109296311-Intelligent-Valve-Picture-1.jpg

Иновативен адаптивен оптимизатор на дебита (Adaptive Flow Optimizer) – без аналог на пазара

Самооптимизиращият се, динамичен интелигентен вентил на направление Интелигентна инфраструктура на Siemens вече разполага с адаптивен оптимизатор на дебита (Adaptive Flow Optimizer), който към момента няма аналог на пазара. Тази иновативна технология, както и новите характеристики на продукта като автоматични предварителни настройки, непрекъсната оптимизация на границите на температурната разлика (ΔT) и автоматично-генерирани отчети правят възможно намаляването на разходите за енергия и същевременното поддържане на комфорта на обитателите на сградите. За пръв път дейностите се оценяват индивидуално, изпълняват се от интелигентния вентил и се комуникират към приложението Building Operator.

Оптимално управление на дебита – по-голяма ефективност 

Единственият по рода си адаптивен оптимизатор на дебита (Adaptive Flow Optimizer) допринася за по-висока ефективност и по-голяма конкурентоспособност на интелигентния вентил в сравнение с независимите от налягането управляващи вентили (PICV). Благодарение на функцията за автоматични предварителни настройки, на вентила може да се зададе автоматична предварителна настройка на дебита по време на работа и той да се саморегулира. Това води до намаление на разходите за охлаждане и вентилация с 37%.
Intelligent Vale

Бърз и лесен монтаж и ефективна интеграция

Вграденият в управлението на вентила самообучителен алгоритъм е изцяло съобразен с потребностите на системата и предотвратява пропускането на максимален дебит, когато той не е необходим. Така се намалява възможността за промяна на температурната разлика на топлоносителя, като трябва да се има предвид, че евентуална промяна може да има негативен ефект върху комфорта в помещенията. Монтажът е бърз и лесен, тъй като управляващият модул не се налага да бъде допълнително захранен от мрежата по време на монтажните дейности.
Способността на интелигентния вентил да се саморегулира улеснява въвеждането на промени в употребата и спомага за непрекъснатата оптимизация на системата, както и за незабавното откриване на грешки. Автоматично-генерираните отчети допринасят за лесното документиране на данните за настройките и доказване на ефективността на системата по всяко време.
RS458 интерфейсът за свързване към Modbus RTU мрежите помага за успешната интеграция на интелигентния вентил към системите за сградна автоматизация (BMS) и за подобряване на мониторинга на оперативното оборудване, гарантирайки висока ефективност, удобство и надеждност.  

Контакт

Надежда Николова 

Siemens България 

+359 (2) 8115 418