Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Vijf jaar Siemens Industry Academy: Partnerschap blijft ijveren voor meer instroom en betere uitstroom van talent

Key Visual Building Services
Sinds de oprichting van de Siemens Industry Academy in 2019 is het initiatief uitgegroeid tot een gestructureerd en matuur ecosysteem dat de industrie en het hoger onderwijs samenbrengt. Het netwerk telt vandaag meer dan zestig industriële partners uit uiteenlopende vakdomeinen. Via samenwerkingen met KU Leuven, UHasselt, UGent en Universiteit Antwerpen, en met behulp van de meest recente Siemens-technologieën, vinden deze bedrijven aansluiting tot aanstormend ingenieurstalent, dat op zijn beurt wordt voorbereid op een carrière in de ingenieurswereld. Door de partnerschappen met de academische wereld kan 90% van alle Vlaamse studenten in industriële ingenieurswetenschappen vandaag deelnemen aan de Siemens Industry Academy.

Instroom en uitstroom

Siemens is als initiatiefnemer van de Siemens Industry Academy niet blind voor de huidige uitdagingen die er zijn in de markt met de moeilijke rekrutering van jong talent en de terugloop in het aantal studenten uit STEM-gerelateerd onderwijs. Samen met zijn partners wil Siemens hier met SIA alles in het werk stellen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Op het event vandaag werd dan ook druk gedebatteerd over hoe SIA de kloof tussen opleidingen en de arbeidsmarkt verder kan helpen dichten, bovenop de inspanningen die het vandaag reeds levert.
“Enerzijds trachten we met SIA bij te dragen aan de kwaliteit van de vorming en uitstroom”, getuigt Bart Demaegdt, business developer Digitalization bij Siemens. “Daarom ligt de focus binnen SIA in de eerste plaats op eindejaarsstudenten en de projecten waaraan ze werken in het kader van hun masterproef. In dat kader proeven ze bij een van onze industriële partners sneller van de praktijk en zijn ze sneller inzetbaar op de arbeidsmarkt zodra ze afstuderen. Anderzijds willen we ook de kwantiteit verhogen van de instroom in STEM-opleidingen. Hoe vroeger we jongeren prikkelen, hoe beter. Met Siemens Little Innovators maakt Siemens daarom al elf jaar de kinderen van de eigen medewerkers warm voor STEM en een carrière in technologie. Op een namiddag organiseren we in samenwerking met UCLL workshops rond verschillende topics in lijn met het takenpakket van een ingenieur. Dit concept willen we ook bij onze partnerbedrijven introduceren zodat zij op hun beurt jonge talenten kunnen aansporen om in de voetsporen van hun ouders te treden.”

Belang van softskills

Om de ingenieurs van morgen beter voor te bereiden op hun carrière zet Siemens met SIA ook steeds meer in op de ontwikkeling en verbreding van softskills. Dat werd vandaag in Log!Ville in de verf gezet door een debat tussen verschillende HR-afgevaardigden van de professionele partners, dat dieper inging op het moderne profiel van de ingenieur en de skills van de toekomst.
“Ingenieursopleidingen focussen nog steeds voornamelijk op technische kennis, maar de jobinvulling is wel sterk geëvolueerd. Het spanningsveld tussen generalisatie en specialisatie neemt alsmaar toe, terwijl organisaties alsmaar slanker en horizontaler worden. Hierdoor schuiven ingenieurs vandaag meer dan ooit mee aan tafel met de klant. Het aanscherpen van sociale vaardigheden en softskills zoals feedback geven, delegeren, communiceren … is even belangrijk, net als aandacht hebben voor levenslang leren op de werkvloer”, stelt Thierry Van Eeckhout, Vice President Sales van Siemens Digital Industries.

Positieve impact

“Een van de prioriteiten van Siemens is impact creëren voor onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij, via technologie en innovatie. Een terugblik op de afgelopen vijf jaar leert ons dat we hier met onze Academy in zijn geslaagd. Tot dusver werkten 113 studenten aan 93 projecten bij 50 bedrijven, onder meer met het oog op digitalisering, energiemanagement of een duurzaamheidswinst. We willen technologie toegankelijk maken en bieden onze partners daarom hard- en software die vandaag en morgen bepalend zijn op het terrein. Op die manier hebben we ook een impact op het curriculum van onze academische partners. We merken dat de portfolio’s van de universiteiten stelselmatig worden verbreed met aandacht voor nieuwe technologieën of trends, zoals digital twinning, een waardevolle technologie waar we met Siemens sterk op inzetten”, besluit Thierry Van Eeckhout.
Press Folders

Volg ons op Twitter

Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Katrien Valkiers

Siemens NV