Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Trigeneratie – Coretec engineering integreert de gloednieuwe miniturbine van Siemens voor Les Ateliers du Saupont in Bertrix 

Van cogeneratie naar trigeneratie
De installatie van deze stoomturbine vormt een nieuwe stap in het optimaal gebruik van energie. Het betreft hier immers geen cogeneratie maar een trigeneratieproject ontwikkeld door Coretec Engineering. De installatie produceert in de eerste plaats elektriciteit (1.250 MWh/jaar, waarvan 60 % wordt verbruikt op de site zelf). De reststoom van de turbine wordt gecondenseerd en de energie van de condensor wordt gebruikt voor de voeding van een verwarmingsnetwerk waarmee de aanpalende gebouwen verwarmd worden en het hout gebruikt door de zagerij van de beschutte werkplaats wordt gedroogd. 
En de vrijgekomen stoom krijgt nog een derde functie; ze wordt ook aangewend om aan een nieuwe behoefte van Les Ateliers du Saupont te voldoen, namelijk de koeling van de opslagruimtes tot 15 °C. Er werd een absorptiechiller geïnstalleerd voor de klimaatregeling van de opslagzone. Met deze uitrusting kan water van 8 °C worden gegenereerd met behulp van een warmtebron gevoed door het verwarmingsnetwerk. De totale warmteopwekking bedraagt 13.000 MWh/jaar, waarvan 28 % wordt verbruikt op de site zelf voor verwarming en koeling.
De turbine wordt aangedreven door de stoom gegenereerd bij de verbranding van biomassa, meer bepaald 7.000 ton houtafval afkomstig van de zagerij.
De installatie van dit trigeneratieproject levert Les Ateliers du Saupont zowel economische als ecologische voordelen op. Niet alleen is de installatie gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, en wordt een rationeel gebruik van de stoomproductie verzekerd, maar bovendien slaagde de beschutte werkplaats er zo in de energiefactuur verder terug te dringen dankzij zo’n 2.500 groenestroomcertificaten per jaar. Het hele project betaalt zichzelf terug in minder dan 6,5 jaar.
Trefdag 3 april
De TIGRE-samenwerking (Transfert de technologies et Innovation en Grande-Région) zette het principe van trigeneratie in de kijker tijdens een grensoverschrijdende trefdag in Bertrix op 3 april. Een 60-tal genodigden uit de bedrijfs- en academische wereld konden er kennismaken met het concept. Tijdens een bezoek aan Les Ateliers du Saupont stelde het bureau Coretec het trigeneratieproject voor en lichtte Siemens de werking van de stoomturbine toe.
Over de drie betrokken partijenLes Ateliers du Saupont
Les Ateliers du Saupont is een beschutte werkplaats gespecialiseerd in de productie van houten transportpaletten en de verpakking van allerhande goederen en voedingsmiddelen. Er wordt enorm veel energie verbruikt, zowel voor de koeling van voedingsmiddelen als voor het drogen van het hout waarmee wordt gewerkt. Daarom ging de organisatie op zoek naar technologische oplossingen voor een duurzaam energieverbruik en viel in 2006 de keuze op cogeneratie.
Coretec Engineering
Coretec ontwikkelt een waaier van producten en diensten waarmee klanten hun energiefactuur kunnen verlagen. Coretec Invoicing is enerzijds actief op het vlak van energieaankoopbeheer en realiseert anderzijds studies en installaties van energiebesparende systemen voor bedrijven. Coretec biedt dus gebruiksklare oplossingen op maat van zijn klanten. Contact Coretec Engineering:
info@coretec.be
www.coretec.be
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Lees meer

Contact

Stéphanie Legay

Siemens nv

+32 2 536 25 99