Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nieuw ‘Business to Society’-rapport Siemens: maatschappelijke impact op zes domeinen


Hoe gaat Siemens België om met de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen? Hoe verhogen we de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige generaties? Welke rol spelen technologie en medewerkers daarin? Het ‘Business to Society’-impactrapport belicht de inspanningen van de technologiespeler aan de hand van zes domeinen die zowel economie en maatschappij als milieu en klimaat bestrijken: samenwerking en werkgelegenheid, talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, het sturen en steunen van een veranderende samenleving, de levenskwaliteit verbeteren, klimaat en milieu en tot slot succesvol innoveren. Het rapport is doorspekt met voorbeelden van projecten, partnerschappen en initiatieven die tonen hoe Siemens deze impact realiseert in mobiliteit, industrie, infrastructuur en andere sectoren.
Daarnaast creëert het rapport ook dit jaar weer een kader voor de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van Siemens. Deze doelstellingen zijn afgestemd  op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen waarmee de VN tegen 2030 een einde hoopt te maken aan armoede, de klimaatverandering wil aanpakken en wereldwijd  zorgt voor vrede en welvaart. Siemens wil zo  het goede voorbeeld geven en ook zijn klanten en leveranciers aan te sporen om hun doelstellingen zo ambitieus mogelijk te maken.

Every DEGREE counts

Om zijn geleverde inspanningen af te toetsen, goot Siemens zijn engagementen rond milieu, maatschappij en goed bestuur in het DEGREE-raamwerk, wat staat voor decarbonization, ethics, governance, resource efficiency, equity en employability. Onder het motto ‘Every DEGREE counts’ en met een 360°-aanpak formuleert Siemens per thema enkele concrete doelstellingen. 
“Onze aanpak op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur garandeert verantwoorde samenwerkingen met eerlijke partners”, stelt Sergio Molinari, CEO van Siemens België-Luxemburg, “Siemens blijft een gamechanger omdat we klanten, leveranciers en partners van de industriële tot de academische wereld betrekken. In ons ‘Business to Society’-rapport wordt duidelijk hoe we steeds ijveren naar het creëren van een duurzame meerwaarde voor de samenleving en economie in België.”
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Katrien Valkiers

Head of Communications & Sustainability Manager Siemens Belgium-Luxembourg