Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Technologie voor een leefbaar morgen:  Siemens België lanceert ‘Business to Society Report’

Economische groei, innovatie en jobcreatie door Siemens in België

Siemens België heeft zonet haar ‘Business to Society’-duurzaamheidsrapport uitgebracht. Als wereldspeler met lokale verankering wil Siemens de verantwoordelijkheid nemen om met haar technologie de samenleving beter te maken. Het gloednieuwe rapport laat zien hoe de onderneming omgaat met de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen, en welke rol technologie, lokale competenties, vaardigheden en ervaringen daarin spelen. 
Anno 2022 zijn bedrijven verplicht om hun rol in en impact op de samenleving nauwgezet te evalueren. Hoe creëren we duurzame meerwaarde? Hoe dragen wij bij tot de ontwikkeling van onze regio? Het gloednieuwe duurzaamheidsrapport van Siemens België geeft antwoorden op deze vragen.
Zes duurzaamheidsthema’s
Zes duurzaamheidsthema’s vormen de spil van het rapport. Doorheen deze pijlers wordt duidelijk hoe de onderneming België ondersteunt in haar visie om de economie te diversifiëren en de competitiviteit te boosten, de kenniseconomie verder te ontwikkelen, de innovatie te vergroten en jobs te creëren. Ook het welzijn van de bevolking komt aan bod, alsook het verhogen van de levenskwaliteit en het behalen van belangrijke milieudoelstellingen. “Een solide duurzaamheidsbeleid steunt op sterke partnerships”, vertelt Katrien Valkiers, Head of Communications bij Siemens België. “Duurzaamheidsdoelstellingen haal je niet alleen. Het sustainability-verhaal van Siemens is er dan ook een van sterke ecosystemen: met klanten, de overheid, maatschappelijke organisaties en de academische wereld.”
Met haar expertise in digitalisering en automatisering speelde Siemens een essentiële rol in onder meer de Belgische gezondheidssector. Het versnelde samen met GSK het ontwikkelings- en productieproces van vaccins en het rustte het A.S.Z. in Aalst uit met het Desigo CC beheersysteem voor duurzame en gebruiksvriendelijke camerabeveiliging, toegangscontrole en klimatisatie.
In het domein van kennisontwikkeling voor huidige en toekomstige werknemers zette Siemens haar jarenlange inspanningen verder: meer dan 1.000 Belgische Siemens-medewerkers kregen nieuwe vaardigheden aangeleerd via het recent gelanceerde digitale leerplatform My Learning World.  150 leerkrachten in het secundair en hoger onderwijs in Vlaanderen en Wallonië leerden via workshops met Siemens-technologie werken en gaven de kennis door aan hun leerlingen.  8 nieuwe partnerships kwamen tot stand rond duaal leren. 
XXX
Sustainable Development Goals
“Siemens legt zichzelf ambitieuze doelstellingen op, in navolging van de Sustainable Development Goals van de VN”, zegt Sergio Molinari, CEO van Siemens België-Luxemburg. “Zo leggen we met ons DEGREE-framework de basis voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering en toeleveringsketen tegen 2030. Bovendien is het ook een ambitieus startpunt voor o.a. digital learning en gendergelijkheid. Daarnaast garandeert onze aanpak samenwerkingen met duurzame partners en leveranciers.”
Lokale verantwoordelijkheid
Sergio Molinari vervolgt: “Met technologie de wereld beter maken is al jaren één van onze belangrijkste missies. Daar komt een grote lokale verantwoordelijkheid bij kijken. Ondanks het feit dat we wereldwijd actief zijn, zijn we ook al meer dan 110 jaar een lokaal bedrijf. Wij dragen actief bij aan de duurzame ontwikkeling van België en stimuleren het welzijn van onze inwoners door de levenskwaliteit te verhogen en belangrijke milieudoelstellingen te behalen dankzij onze technologie.  Al deze initiatieven vormen een blauwdruk voor de toekomst. We zijn tevreden dat we deze initiatieven, waar we met het hele team onze schouders onder hebben gezet, kunnen delen.” 
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2021, afgesloten op 30 september 2021, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 62,3 miljard en een nettowinst van € 6,7 miljard. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 303.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact