Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens zet de toekomstkoers uit met Vision 2020+

Het in 2014 door Siemens gelanceerde strategische programma Vision 2020, dat grotendeels gerealiseerd is, loopt sneller en succesvoller dan oorspronkelijk voorzien. “We hebben de voorbije vier jaar bijzonder hard gewerkt. Vandaag zijn bijna al onze bedrijfsactiviteiten heel wat rendabeler, haalt de klantentevredenheid een recordhoogte, en is onze divisie Digital Factory marktleider op het vlak van industriële digitalisering”, aldus Joe Kaeser, President en CEO van Siemens AG.
“De Raad van Toezicht steunt de nieuwe strategische ontwikkeling van het bedrijf en is ervan overtuigd dat Vision 2020+ een uitstekend plan vormt om de transformatie van Siemens te versnellen en het bedrijf te consolideren voor het volgende decennium vanuit een sterke positie”, aldus Jim Hagemann Snabe, voorzitter van de Raad van Toezicht van Siemens.
Volgens Joe Kaeser zijn bedrijven vaak geneigd te wachten met het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen tot ze overduidelijk in de problemen geraken. “Het zou bijzonder onverantwoord zijn nu op onze lauweren te rusten”, zo vervolgde hij. “De snelheid en de impact van de wereldwijde veranderingen nemen alsmaar toe; het is dan ook onze plicht hierop te anticiperen. We zijn ervan overtuigd dat dit het juiste ogenblik is om duurzaam vorm te geven aan onze toekomst.” Voor de President en CEO van Siemens vormt digitalisering, vaak ook de vierde industriële revolutie genoemd, de grootste transformatie in de geschiedenis van de industrie.
“Het zullen niet de grootste maar de meest flexibele bedrijven zijn die overleven. Reden te meer om onze inzichten op het vlak van Ownership Culture verder te verdiepen en onze verschillende bedrijfsactiviteiten aanzienlijk meer ondernemingsverantwoordelijkheid te geven. Dit omvat ook de rechtstreekse toewijzing van functies die aan de bedrijfsactiviteit gerelateerd zijn”, aldus Kaeser. Hiernaast ondergaan de markten waarop het bedrijf actief is belangrijke paradigmaverschuivingen als gevolg van megatrends zoals elektrische mobiliteit en gedecentraliseerde energiesystemen. Siemens wil deze veranderingen aangrijpen en er tevens actief mee vorm aan geven.
Kaeser is ervan overtuigd dat Vision 2020+ een convergentiepunt vormt voor de verschillende belangen van alle betrokken partijen: “Met nog meer snelheid en deskundigheid zullen we onze klanten ondersteuning en advies kunnen bieden om hun doelen te realiseren – en niet alleen op het vlak van digitalisering. Voor onze medewerkers betekent het Siemens van de volgende generatie meer persoonlijke vrijheid en creativiteit, en meer gelegenheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ook onze investeerders zullen er voordeel uit halen omdat al onze bedrijfsactiviteiten over de vereiste tools zullen beschikken om zich in hun specifieke marktomstandigheden te onderscheiden. Bovendien zal een nog sterker Siemens zich in een nog betere positie bevinden om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen”, voegde hij eraan toe.
Nieuwe bedrijfsstructuur: meer ondernemingsvrijheid, minder gecentraliseerd bestuur
Doel van de nieuwe bedrijfsstructuur is het bieden van meer ondernemingsvrijheid voor de verschillende Siemens-bedrijfsactiviteiten. Bijgevolg zal het organisatieniveau van de huidige divisies verdwijnen, zal de regionale organisatie worden herzien met het oog op meer klantgerichtheid en zullen de hoofdkantoren worden gestroomlijnd. “Door de verdere ontwikkeling van onze bedrijfsstrategie bouwen we aan het Siemens van de volgende generatie. Minder management vanuit de hoofdkantoren en meer vrijheid voor onze verschillende bedrijfsactiviteiten zal ons sterker en flexibeler maken”, aldus Joe Kaeser.
Onder het niveau van de bedrijfsgroep zullen er drie operationele bedrijven en drie strategische bedrijven worden gevormd. De herstructurering zal Siemens in staat stellen zijn klantgerichtheid te versterken en zijn bedrijfsactiviteiten af te stemmen op de eisen van de sectoren waarin het bedrijf actief is. “De tijd dat projectactiviteiten, productie, softwareontwikkeling en dienstverlening, elk met hun specifieke eisen, efficiënt centraal konden worden beheerd, is voorbij”, aldus de President en CEO van Siemens.
De nieuwe bedrijfsstructuur gaat in bij het begin van het nieuwe boekjaar op 1 oktober 2018. De doorvoering van de nieuwe structuur zal stapsgewijs verlopen en moet tegen 31 maart 2019 voltooid zijn. De divisies Building Technologies (BT), Energy Management (EM), Power and Gas (PG), Digital Factory (DF) en grote delen van de divisie Process Industries and Drives (PD) zullen worden samengevoegd om drie nieuwe operationele bedrijven te vormen. De Business Units van het bedrijf zullen ook op een gerichtere manier worden georganiseerd en zullen in de operationele bedrijven worden geïntegreerd.
Operationele bedrijven:
Gas and Power (GP)
• Hoofdkantoor: Houston, Texas
• CEO: Lisa Davis
• COO: Tim Holt
• CFO: Michael Becker
• Met wereldwijd zo’n 71.000 medewerkers in dienst, werd in boekjaar 2017 voor de GP-activiteiten een omzet van ongeveer € 21 miljard gegenereerd met een winstmarge van ongeveer 9 procent.

Smart Infrastructure (SI)
• Hoofdkantoor: Zug, Zwitserland
• CEO: Cedrik Neike
• COO: Matthias Rebellius
• CFO: Axel Meier
• Met wereldwijd zo’n 71.000 medewerkers in dienst, werd in boekjaar 2017 voor de SI-activiteiten een omzet van ongeveer € 14 miljard gegenereerd met een winstmarge van ongeveer 11 procent.

Digital Industries (DI)
• Hoofdkantoor: Nürnberg, Duitsland
• CEO: Klaus Helmrich
• COO: Jan Mrosik
• CFO: Maria Ferraro
• Met wereldwijd zo’n 78.000 medewerkers in dienst, werd in boekjaar 2017 voor de DI-activiteiten een omzet van ongeveer € 14 miljard gegenereerd met een winstmarge van ongeveer 16 procent.
De CEO’s van de nieuwe operationele bedrijven zullen deel van de Raad van Bestuur van Siemens AG blijven uitmaken.
De strategische bedrijven zullen Siemens Healthineers en Siemens Gamesa Renewable Energy omvatten, twee volledig geconsolideerde bedrijven waarin Siemens een meerderheidsparticipatie heeft. Tot aan de voltooiing van de geplande fusie met Alstom zullen ze bovendien de mobiliteitsactiviteiten van Siemens omvatten.
De huidige divisie Financial Services zal met Global Business Services en Real Estate Services worden samengevoegd om het Services-bedrijf te vormen. De optimalisering van het Siemens Services-aanbod zou de efficiëntie ervan aanzienlijk moeten verbeteren.
Siemens Corporate Technology en met name de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) van Siemens zullen centraal door Corporate Development worden beheerd.
De KMO’s omvatten enerzijds kapitaalsparticipaties die momenteel nog deel van de centraal beheerde portefeuilleactiviteiten (CMPA) uitmaken. Anderzijds omvatten ze ook operationele bedrijfsactiviteiten. De operationele bedrijfsactiviteiten zijn hoofdzakelijk afkomstig van de huidige divisie PD. De KMO’s zullen echter ook SSPAL (Siemens Postal Parcel & Airport Logistics) omvatten, dat momenteel deel van CMPA uitmaakt, evenals de onderzeese bedrijfsactiviteit van de divisie EM. Er zijn momenteel zo’n 21.000 medewerkers in dienst van de KMO’s en er wordt een omzet van ongeveer € 5 miljard gegenereerd. In boekjaar 2017 registreerden ze een nettoverlies van meer dan € 300 miljoen. De KMO’s zouden tegen 2023 een marge van 5 procent moeten realiseren. Jochen Eickholt zal aan het hoofd van de KMO-unit staan.
In de toekomst zullen de centrale hoofdkantoren een stuk gestroomlijnder zijn en zullen bepaalde taken en medewerkers aan andere units worden overgedragen. Het hoofdkantoor zal op kerntaken (Finance, Governance & Markets, Legal & Compliance, Human Resources en Communications) focussen.
Uitbreiding van de digitaliseringsactiviteiten
De overname van Mendix en het betreden van de markt van IoT-integratiediensten zal Siemens in staat stellen zijn marktleiderschap op het vlak van industriële digitalisering uit te breiden. Mendix is een toonaangevend bedrijf en een pionier op het vlak van zogenaamde Low-Code-ontwikkelingsplatformen voor applicatiesoftware. Mendix-technologie maakt het onder andere mogelijk apps tot tien keer sneller te programmeren en in te zetten. Dankzij de snelheid van deze technologie zullen MindSphere-klanten zo hun eigen apps, aanzienlijk sneller en tegen een gevoelig lagere kost, kunnen ontwikkelen. De overnameprijs bedraagt € 0,6 miljard. De transactie, die onderworpen is aan goedkeuring door de regelgevende instanties, zou tegen het eerste kwartaal van boekjaar 2019 afgerond moeten zijn. Meer informatie over deze transactie vindt u op www.siemens.com/press/PR2018080264COEN.
Met de nieuw gevormde Business Unit voor IoT-integratiediensten breidt Siemens zijn IoT-platform uit en kan het klanten omvattende ondersteuning voor hun digitale transformatie bieden. Steunend op jarenlange ervaring in een brede waaier van sectoren evenals op toonaangevende technologieën zoals artificiële intelligentie en cyberbeveiliging wil Siemens consultancy-, ontwerp-, prototype- en uitvoeringsdiensten aanbieden. Verwacht wordt dat de markt voor IoT-integratiediensten tot 2025 jaarlijkse groeicijfers van tien tot vijftien procent zal realiseren. Siemens voorziet de aanwerving van zo’n 10.000 medewerkers op dit domein tegen 2025.
Overzicht van de beoogde marges
Operationele bedrijven
Vork van aangepaste EBITDA-winstmarges*
Gas and Power
8 - 12%
Smart Infrastructure
10 -15%
Digital Industries
17 - 23%
Strategische bedrijven
Verwachtingen van Siemens
Siemens Healthineers
17 - 21%
Siemens Gamesa Renewable Energy
7 - 11%
Siemens Alstom (in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties)
8 - 12%
Services-bedrijf
Financial Services
15 - 22% (kapitaalsrendement)
*Definitie van aangepaste EBITA: aangepaste EBITA voor de financiële bedrijfsresultaten en de afschrijving van niet via samenvoeging van bedrijfsactiviteiten verworven immateriële activa. Bijgevolg komt deze definitie van aangepaste EBITA overeen met de eerdere Siemens-definitie van winst.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Lees meer

Contact

Robin Zimmermann

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 Munich
Duitsland

+49 (89) 636-22804

Philipp Encz

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 Munich
Duitsland

+49 (89) 636-32934