Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens wordt foundation partner van logistiek demo- en innovatiecentrum Log!Ville

Innovatieve technologieën en concepten die wel maturiteit hebben verkregen maar nog niet mainstream terug te vinden zijn in de sector prominent naar voor schuiven voor logistieke bedrijven: dat is het doel van het nieuwe demo- en innovatiecentrum Log!Ville dat vandaag officieel opent in Niel. Het werd opgericht door het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen (VIL) met de steun van VLAIO en EFRO Vlaanderen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Log!Ville richt zich voornamelijk tot logistieke professionals die nauw betrokken zijn bij innovatiemanagement. Het centrum wil kennisdeling en samenwerking tussen start-ups, mature bedrijven en kennisinstellingen stimuleren. Hiervoor rekent het op de ondersteuning van verschillende partners, waaronder Siemens, die als foundation partner zijn schouders zet onder het project.

Innovatief portfolio en competenties

“Logistiek vormt een belangrijk scharnierpunt in onze maatschappij en is gebaat bij continue evolutie door middel van nieuwe toepassingen en technologieën”, vertelt Eddy Nelis, Senior Vice President Siemens.
“Siemens ziet logistiek en intralogistiek dan ook als een belangrijke pijler in haar bedrijfsactiviteit en kan - met haar ecosysteem van partners - in de sector heel wat adelbrieven voorleggen dankzij een innovatief portfolio en onze expertise.  We richten ons hierbij op het samenspel van tal van typische (intra-)logistieke applicaties zoals autonoom rijdende voertuigen, magazijnkranen, transport- en sorteersystemen. Uiteraard spelen onze digitale softwareplatformen een bijzondere rol bij het realiseren van toegevoegde waarde van de ontwerpfase tot en met het operationeel beheer van de applicaties. Bovendien zijn we met meer dan 200 eigen fabriekslocaties ook de eerste gebruiker van deze oplossingen.”

Wegtransport verduurzamen: eHighway

Daarnaast richt Siemens zijn expertise ook steeds meer op het verduurzamen van het wegtransport. Transport is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot van de EU, waarvan 72% afkomstig is van wegtransport. Van die 72% is ongeveer een kwart afkomstig van zware vrachtwagens. De grote uitdaging blijft om deze trend te keren. Siemens ontwikkelde hiertoe onder meer de ‘eHighway’, een Electric Road Systems (ERS)-systeem waarbij vrachtwagens worden uitgerust met een pantograaf om onder bovenleidingen elektrisch te kunnen rijden en hun batterijen op te laden. 
“Bij Siemens kennen we heel goed de uitdagingen en trends op het vlak van (intra)logistiek en wegtransport, maar ook de technologieën die hierop een antwoord bieden. Als foundation partner van Log!Ville willen we ons engagement onderstrepen om andere bedrijven te inspireren en zo de sector te stimuleren”, vertelt Eddy Nelis.

Relevante technologieën

Als foundation partner zal Siemens de komende drie jaar haar schouders zetten onder Log!Ville. Siemens zal ook zetelen in de raad van bestuur van het innovatiecentrum en zo de verschillende (intra-)logistieke thema’s beter helpen toespitsen op de technologieën en oplossingen die vandaag relevant zijn. In de demonstratiehal van Log!Ville zal Siemens een eigen stand hebben waar bezoekers kunnen kennismaken met de nieuwste technische mogelijkheden die in het logistieke proces gebruikt kunnen worden en ook doorheen de andere belevingsruimtes van het centrum zal Siemens haar toegevoegde waarde in de sector aantonen. 
Press Folders

Volg ons op Twitter

Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Katrien Valkiers

Siemens NV