Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens richt nieuw Energy Powerhouse op en gaat verder met de verhoging van zijn performantie

“Met Vision 2020+ scherpen we de focus van Siemens verder aan en maken we onze bedrijven sneller en flexibeler. Deze veranderingen leggen de basis voor duurzaam economisch succes in aantrekkelijke groeimarkten op lange termijn. We creëren ook solide perspectieven voor die bedrijven die zich in de lopende structurele transformatie moeten bewijzen en nieuwe groeidomeinen moeten aanpakken", aldus Joe Kaeser, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Siemens AG. “Het succes van de Siemens-activiteiten van de volgende generatie zal door nieuwe factoren bepaald worden. Breedte, grootte en uniformiteit ('one size fits all') zullen worden vervangen door focus, snelheid en aanpassingsvermogen. Zo verzekeren we duurzaam succes voor onze bedrijven in het tijdperk van de digitale Vierde Industriële Revolutie, waarin deze nieuwe factoren van cruciaal belang zijn om te kunnen concurreren", aldus Kaeser. De CEO benadrukte dat Siemens de koers voor de toekomst uitzet vanuit een sterke positie en uitstekend gepositioneerd is. In de groeimarkten van automatisering, industriële digitalisering en intelligente infrastructuur wil Siemens een aanzienlijke groei realiseren en zijn leidende positie verder uitbouwen.
De Supervisory Board steunt unaniem de heroriënteringsmaatregelen. “Het is juist, noodzakelijk en moedig om de geplande veranderingen in gang te zetten op een ogenblik dat het goed gaat met het bedrijf. De Supervisory Board steunt de Raad van Bestuur bij de verdere implementatie van de bedrijfsstrategie Vision 2020+ onder leiding van Joe Kaeser", aldus Jim Hagemann Snabe, voorzitter van de Supervisory Board van Siemens AG.
Ook de vertegenwoordigers van de medewerkers in de Supervisory Board keuren het plan voor GP goed en ondersteunen de groeistrategie van Vision 2020+. Ze wijzen er echter wel op dat de Raad van Bestuur een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de medewerkers die getroffen worden door de structurele verandering. Birgit Steinborn, die de ondernemingsraad van Siemens AG voorzit, lichtte toe: “De vertegenwoordigers stemmen in met het plan voor GP en ondersteunen de groeistrategie van het management. We staan nu voor een fundamentele transformatie van de onderneming. Als de Raad van Bestuur het groeiconcept ernstig neemt, verwachten we dat de expertise en competenties van de medewerkers binnen het bedrijf behouden blijven en verder ontwikkeld of uitgebreid worden op het vlak van digitalisering. Deze doelstellingen kunnen worden bereikt door middel van om- en bijscholingsmaatregelen en een voorkeursbehandeling bij de aangekondigde nieuwe aanwervingen. Het overeengekomen “Fund for the Future “ biedt hiervoor goede mogelijkheden. Daarnaast gaan we ervan uit dat de regio Duitsland ook zal profiteren van de investerings- en groeiprogramma's van de Raad van Bestuur. We verwerpen fantasieloze, job reducerende programma’s.”
De Operating Companies Digital Industries (DI) en Smart Infrastructure (SI) zullen de toekomstige industriële kern van Siemens vormen. Deze kern zal worden aangevuld met technologie- en service-units op ondernemingsniveau en het strategische meerderheidsbelang in Siemens Healthineers. Siemens Mobility zal als groeibedrijf ook verder versterkt worden.
Siemens Gas and Power wordt afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteitSiemens Gas and Power (GP) - bestaande uit activiteiten voor de olie- en gassector, conventionele elektriciteitsproductie, elektriciteitstransmissie en aanverwante diensten - krijgt volledige onafhankelijkheid en ondernemingsvrijheid door middel van een carve-out en een daaropvolgende beursnotering (spin-off). Daarnaast is Siemens AG van plan zijn meerderheidsbelang in Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) - momenteel 59 procent - in te brengen in GP. Doel is om de beursnotering te laten plaatsvinden tegen september 2020. Siemens zal ook zijn meerderheidsbelang in GP opgeven. Siemens zal echter een sterke aandeelhouder in de nieuwe onderneming blijven, met een belang dat in eerste instantie iets minder dan 50 procent zal bedragen en in de toekomst boven het niveau van een blokkerend minderheidsbelang zal liggen. Siemens zal de nieuwe onderneming blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door de professionele diensten van Siemens Financial Services, het sterke verkoopnetwerk van de Siemens-regio's en de licentieverlening van het Siemens-merk. Een definitieve beslissing over de spin-off en de daaropvolgende beursnotering zal op een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarschijnlijk in juni 2020, worden genomen. Siemens zal dan zowel het nieuwe GP als SGRE deconsolideren.“
Door deze stap creëren we een performante, holistische speler in de energie- en elektriciteitssector met een unieke, geïntegreerde structuur; een onderneming die als geen ander het hele spectrum van de energiemarkt bestrijkt", aldus Kaeser. “Door ons portfolio voor conventionele energieopwekking te combineren met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zullen we volledig aan de vraag van onze klanten kunnen voldoen. Het zal ons in staat stellen geoptimaliseerde en, waar nodig, gecombineerde oplossingen uit één enkele bron aan te bieden. We zijn ervan overtuigd dat deze strategische beslissing positief zal zijn voor alle betrokken partijen en op lange termijn meerwaarde zal creëren voor klanten, medewerkers en aandeelhouders - zoals ook blijkt uit recente marktsuccessen, bijvoorbeeld die in Irak, die we gezamenlijk zullen blijven nastreven", voegde Kaeser er nog aan toe.“
Door deze onafhankelijkheid kunnen we onze sterke positie beter benutten om onze klanten verder te ondersteunen in snel veranderende energiemarkten", aldus Lisa Davis, CEO van Siemens Gas and Power. “Wereldwijde elektrificatie blijft van vitaal belang voor de economische en ecologische vooruitgang in de hele wereld en als enige onderneming met een toonaangevend portfolio voor de volledige energiewaardeketen - zowel in conventionele als in duurzame energie - zijn we uniek geplaatst om zowel klanten uit de publieke als de private sector te helpen voordeel te halen uit deze ontwikkelingen. We zullen nu meer vrijheid en flexibiliteit hebben om ons volledig toe te leggen op de uiterst specifieke en snel veranderende eisen van onze markten en klanten. Bovendien zullen we zo onze kosten directer kunnen beheersen en ervoor zorgen dat onze stakeholders rechtstreeks profiteren van elke euro die we uitgeven", aldus Davis. 
Aanzienlijke groei en efficiëntieverhoging gepland
Naast de versterking van zijn portfolio zal Siemens de kostenefficiëntie binnen het hele bedrijf aanzienlijk verbeteren. Doel is het concurrentievermogen en de productiviteit te versterken en zo zowel de jaarlijkse omzetgroei en de winstmarge voor de industriële activiteiten van het bedrijf op middellange termijn met twee procentpunten te verhogen. Verwacht wordt dat de gewone winst per aandeel (EPS) op middellange termijn sneller zal groeien dan de omzet. Op lange termijn zal de winstmarge van de industriële kernactiviteiten (aangepaste EBITA-marge) 14 tot 18 procent bedragen.
Smart Infrastructure heeft een duidelijk plan om groei te stimuleren. Ten eerste wil SI zijn productactiviteiten versterken, met name in Azië. Ten tweede moet de service business worden uitgebreid. Ten derde wil SI zijn activiteiten uitbreiden op toekomstgerichte domeinen zoals infrastructuur voor elektrische mobiliteit, decentrale energiesystemen, intelligente gebouwen en energieopslag - ook door meer gebruik te maken van digitaliseringsoplossingen. Deze stappen zullen naar verwachting tot een jaarlijkse omzetgroei van vier tot vijf procent leiden voor het volledige portfolio van SI. Bijgevolg wil SI tegen 2023 tot 6.000 nieuwe medewerkers in dienst nemen - voornamelijk in services, onderzoek en ontwikkeling en verkoop. “Over het algemeen willen we, met een versnelde groei en een gestroomlijnde structuur, onze winstmarge optrekken tot tussen de 13 en 15 procent tegen 2023", legde Cedrik Neike, CEO van SI, uit. “
We hebben een waaier van mogelijkheden om winstgevender te worden. Alleen al door een slankere administratie kan een aanzienlijke productiviteitswinst worden gerealiseerd. De 79 fabrieken die SI wereldwijd onderhoudt, vormen een andere factor. We zullen de komende drie jaar de kosten verlagen door onze capaciteit te bundelen en samenwerkingen te realiseren", aldus Neike. Om dit doel te bereiken, wil SI wereldwijd in totaal 3.000 banen schrappen. Deze maatregel zal resulteren in herstructureringskosten van € 300 miljoen. Uiteindelijk verwacht SI een nettotoename van ongeveer 3.000 banen tegen 2023.
Digital Industries wil zijn activiteiten in industriële digitalisering versterken en zijn marktleiderschap verder uitbreiden. Doel is om 25 procent sneller te groeien dan de markt. Hierdoor zullen wereldwijd tot 12.000 nieuwe medewerkers worden aangeworven, voornamelijk in productie, onderzoek en ontwikkeling en verkoop. De rendabiliteit zal worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door de integratie van twee voormalige divisies, de verbetering van de interne processen op vlakken zoals logistiek, vereenvoudigde controle en het toegenomen gebruik van het eigen industriële softwareportfolio. Deze maatregelen zullen ook een structureel effect hebben op de werkgelegenheid, aangezien er in bepaalde gevallen andere kwalificaties vereist zullen zijn. De maatregelen zullen wereldwijd een impact hebben op 4.900 banen. Het management van DI gaat uit van herstructureringskosten van € 300 miljoen tegen 2023. Uiteindelijk verwacht DI dat extra groei ongeveer 7.000 banen zal genereren tegen 2023. “
Het is het duidelijke doel van DI om de algemene marktgroei te overtreffen, zelfs in meer volatiele marktomstandigheden, en om zich verder te ontwikkelen binnen het beoogde margebereik van 17 tot 23 procent. De eisen van onze klanten in de maak- en procesindustrie en hun markten evolueren met een ongekende snelheid. Met ons Digital Enterprise-portfolio helpen we klanten deze uitdagingen aan te gaan. Tegelijkertijd moeten we flexibeler worden. Deze maatregelen verzekeren de rendabiliteit die we nodig hebben om te kunnen blijven investeren in toekomstgerichte markten en technologieën", aldus Klaus Helmrich, CEO van DI. Om groei te genereren, vertrouwt DI op zijn Digital Enterprise-portfolio, toekomstgerichte technologieën (zoals edge- en cloud-computing), artificiële intelligentie en 3D-printing (additive manufacturing). Daarnaast richt DI zich nog sterker op de domeinspecifieke eisen van de automobiel- en luchtvaartindustrie en de voedingsmiddelen- en drankensector, de elektronicasector en batterijproductie, de farmaceutische en chemische industrie.
Zoals eerder aangekondigd, werden de voornaamste onderdelen van de Corporate Units van Siemens en de administratie gedecentraliseerd. Ook de overige Corporate Functions zullen aanzienlijk gestroomlijnd worden. De concentratie op de kerntaken van het Corporate-management impliceert een reductie van zo’n 2.500 van de in totaal ongeveer 12.500 banen bij deze Corporate Functions tegen 2023. Deze reductie zal naar verwachting resulteren in herstructureringskosten van € 400 miljoen.
De nieuwe geplande efficiëntieverhoging zal de kosten met in totaal zo’n € 2,2 miljard doen dalen tegen 2023. Dit bedrag omvat de € 500 miljoen van het in september 2018 aangekondigde kostenreductieprogramma van GP. Alle maatregelen wereldwijd zullen zo maatschappelijk verantwoord mogelijk worden geïmplementeerd. In Duitsland zal dit gebeuren volgens de raamovereenkomst (Radolfzell II) gesloten door Siemens, de ondernemingsraad en de vakbond IG Metall. De onderneming zal hierbij haar sociale verantwoordelijkheid opnemen. Siemens verwacht dat de geplande groei ongeveer 20.500 nieuwe banen zal creëren tegen 2023. Rekening houdend met de ongeveer 10.400 efficiëntiegerelateerde aanpassingen van het personeelsbestand, zal er in hetzelfde tijdsbestek wereldwijd een nettotoename van ongeveer 10.000 banen zijn. De groeigerichte bedrijfsstrategie van Vision 2020+ zal ook weerspiegeld worden in de ontwikkeling van de medewerkers. 
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Lees meer

Contact

Mr. Robin Zimmermann

+49 (89) 636-22804

Mr. Philipp Encz

+49 (89) 636-32934