Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens ondersteunt de energietransitie op de Azoren 

De Azoren beschikken over negen geïsoleerde autonome energiesystemen met een aanzienlijk potentieel voor hernieuwbare energie, voornamelijk uit wind-, water- en geothermische bronnen. “Het energieopslagsysteem dat we implementeren, zal het eiland Terceira helpen bij de overgang naar een nieuwe energiemix. De technologie zal een groter aandeel hernieuwbare energie mogelijk maken, waardoor het verbruik van fossiele brandstoffen beperkt wordt en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk zal verminderen. Het zal ook de energieonafhankelijkheid van het eiland versterken door meer flexibiliteit, capaciteit, veerkracht en autonomie te bieden met betrekking tot zijn elektriciteitsnet”, aldus Fernando Silva, Director of Smart Infrastructure bij Siemens Portugal.
Het systeem maakt gebruik van de nieuwste technologie van Fluence, die in de fabriek gebouwde hardware, geavanceerde software en gegevensgestuurde intelligentie combineert. Met een vermogen van 15 megawatt (MW) wordt het Gridstack-systeem een van de grootste standalone (op een eiland) op batterijen gebaseerde energieopslagsystemen in Europa. Het is vooraf geconfigureerd voor de meest veeleisende nettoepassingen en zal vooral de frequentie en spanning van het elektriciteitsnet regelen, de bevoorradingszekerheid vergroten en overtollige energie uit hernieuwbare bronnen absorberen en opslaan en terugvoeren naar het net op momenten waarop het verbruik piekt of er een lage productie is. De implementatie van dit systeem, dat gepaard gaat met een verdere uitbreiding tot 6 MW hernieuwbare energie of endogene hulpbronnen, zoals geothermische energie, zal het eiland in staat stellen om zijn aandeel hernieuwbare energie op middellange termijn te verdubbelen van 20 à 30 procent tot meer dan 60 procent. De vervanging van een deel van de stroomvoorziening op dieselbasis door hernieuwbare energie zal leiden tot een vermindering van het jaarlijkse dieselverbruik met 1150 ton en een vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 3500 ton per jaar. Dat komt ruw geschat overeen met de CO2-uitstoot van ongeveer 1500 auto’s die ongeveer 20.000 km per jaar rijden.
Om de efficiëntie van het systeem te verhogen, zal een geavanceerd micronetmanagementsysteem worden gebruikt. Dat maakt het mogelijk om de volledige infrastructuur in real time te monitoren en te controleren en om op basis van de weersvoorspellingen het energieverbruik, de productie en het opslaggebruik voor verschillende uren of zelfs dagen te voorspellen. “Zo kunnen we een geoptimaliseerde operationele strategie uitstippelen en een optimaal evenwicht bereiken tussen verbruik en energieproductie en de bevoorradingszekerheid van onze klanten verhogen”, zegt Duarte José Botelho da Ponte, voorzitter van de raad van bestuur van EDA – Electricidade dos Açores. “Met de opslagtechnologie in combinatie met de micronettoepassing willen we de integratie van hernieuwbare energiebronnen op Terceira maximaliseren. Tegelijk willen we stroomvoorziening verzekeren volgens de hoogste kwaliteits- en betrouwbaarheidsnormen.” 
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 58,5 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Vanaf 30 september 2019 had de onderneming, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 295.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

Lees meer

Contact

Anna Korb

Smart Infrastructure

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Duitsland

+49 9131 173 663 7