Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens is nummer één in duurzaamheid

In de huidige ranglijst, die werd gepubliceerd op 12 november 2021, kreeg Siemens een zeer positieve algemene beoordeling en haalde de onderneming een score 81 van de maximaal 100 punten. Bovendien haalde de onderneming een wereldwijde toppositie op het gebied van sociale en milieurapportering, innovatie en cyberbeveiliging, evenals op het gebied van industrie- en productgerelateerde milieubescherming. Naast economische criteria houdt de DJSI ook rekening met ecologische en sociale aspecten.
“Voor ons is duurzaamheid een bedrijfsvoorwaarde en een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie", aldus Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer en lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG. “Deze erkenning bevestigt dus dat we met onze strategie op het goede spoor zitten. Met ons nieuwe DEGREE-raamwerk zetten we weer een stap voorwaarts en hebben we onze inspanningen voor meer duurzaamheid opnieuw aanzienlijk opgevoerd.”
Siemens stelde DEGREE voor op de Capital Market Day in juni 2021. Dit nieuwe strategische kader vormt de leidraad voor alle Siemens-bedrijven wereldwijd - met duidelijk gedefinieerde prioriteiten en meetbare ambities voor de duurzaamheidsdimensies milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur (Environment, Social & Governance - ESG). Elke letter in DEGREE staat voor een dimensie waarin Siemens zich nog meer wil inzetten om vooruitgang te boeken: “D” staat voor Decarbonisatie, “E” voor Ethiek, “G” voor Governance (goed bestuur), “R” voor Resource Efficiency (efficiënt gebruik van natuurlijke rijkdommen), en de dubbele “E” op het einde voor Equity (gelijke behandeling, participatie en respect) en Employability (inzetbaarheid van alle medewerkers).
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2021, afgesloten op 30 september 2021, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 62,3 miljard en een nettowinst van € 6,7 miljard. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 303.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Florian Martini

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Straße 1                       
80333 München
Duitsland

+49 (174) 155 2072