Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens in München-Perlach gaat autonoom rijden testen op haar campus

De projectpartners zullen samen de interactie testen tussen de weginfrastructuur, op cloud gebaseerde softwarediensten en autonome elektrische voertuigen. Er zullen twee types voertuigen worden gebruikt om het samenspel van intelligente infrastructuur en voertuigen te onderzoeken: een hooggeautomatiseerde eenpersoonsauto en een shuttlebus. Voor de tests zijn dienstpunten langs de route uitgerust met laserscanners, radareenheden en camera’s om de algemene verkeersomgeving te volgen en de voertuigen precies te kunnen lokaliseren.
“Ons onderzoeksproject is een nieuwe mijlpaal om de zogenaamde eerste en laatste kilometer in een multimodale mobiliteitsmix met autonome voertuigen te overbruggen. Onze infrastructuur is een component van vitaal belang om veilig en efficiënt transport op verzoek te kunnen verstrekken in stedelijke en landelijke zones”, aldus Michael Peter, CEO van Siemens Mobility.
Het verstrekken van een adequaat spectrum van duurzame mobiliteitsopties is een van de voornaamste verantwoordelijkheden van steden en gemeenten. De verbetering en uitbreiding van het openbaarvervoersaanbod is essentieel, willen we beantwoorden aan de toenemende mobiliteitsvraag van de stedelijke bevolking. Het project “Optimaal transportsysteem op basis van autonoom rijdende, elektrische voertuigen” (OTS 1.0) wordt gefinancierd door het Duitse Federale Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU). Het doel is een systeem te ontwikkelen dat autonome rijopties voor de eerste en de laatste kilometer van een rit biedt, een behoefte die vandaag vaak over het hoofd wordt gezien.
In de loop van het project zullen de partners aantonen hoe autonome, elektrische voertuigen die op het hoogste autonomieniveau (Level 5) rijden zonder interventie van een bestuurder, de verkeersveiligheid en de efficiëntie kunnen verbeteren. Om hierin te slagen, stuurt de intelligente infrastructuur van Siemens Mobility de voertuigen constant allesomvattende informatie, zoals informatie over de algemene verkeerssituatie en gegevens over andere voertuigen die zich op de route bevinden. Deze aanpak ondersteunt autonome voertuigen in complexe verkeerssituaties en moeilijk te controleren zones, bijvoorbeeld met betrekking tot de weersomstandigheden. Met externe steun kan de gecontroleerde werkingsstraal van een zelfrijdend voertuig aanzienlijk worden uitgebreid. De intelligente infrastructuur stelt de voertuigen in staat om potentiële risico’s snel op te merken en gepast te reageren. Zo helpt het geïntegreerde systeem de verkeersstromen te optimaliseren. De communicatie van het voertuig naar de infrastructuur (V2I) van het systeem werkt via het gestandaardiseerde en grondig geteste WLANp (ITS-G5). Het hele systeem wordt aangevuld met softwareoplossingen, die verkeersleiders in een verkeerscontrolecentrum in staat stellen de verkeerssituatie op de voet te volgen en indien nodig tussen te komen. Dit verhoogt aanzienlijk de veiligheid en de efficiëntie van het wegverkeer. Om de ervaring van de passagiers in zelfrijdende voertuigen te verbeteren, kunnen deze hun routebeschrijving gemakkelijk downloaden met een app.
Aan het onderzoeksproject zullen experts van verschillende disciplines meewerken. Het Instituut voor Klimaatbescherming, Energie en Mobiliteit (IKEM) beheert de juridische thema’s met betrekking tot autonoom rijden en onderzoekt, samen met Siemens Mobility, operator- en bedrijfsmodellen, afgeleid van technische ontwikkelingen. IAV ontwikkelt een prototype voor obstakelvrije, autonoom werkende shuttles. De TU München bestudeert aan de hand van microscopische simulaties de impact van verschillende vormen van autonoom rijden op het verkeer. In het kader van de studie van de acceptatie door het publiek onderzoekt het in Berlijn gevestigde bureau voor projectontwikkeling UTB hoe mensen op autonome voertuigen reageren en hoe technologische ontwikkelingen hiermee rekening moeten houden. Emm Solutions GmbH stelt zijn hooggeautomatiseerde elektrische wagen ILO1 ter beschikking om te helpen bij een betere monitoring van de omgeving, de geolokalisatie van het voertuig en het beheer van de communicatie tussen het voertuig en de infrastructuur. Ook zal rijgedrag worden gesimuleerd. Siemens Mobility is verantwoordelijk voor de algemene projectintegratie en de weginfrastructuur en op cloud gebaseerde softwarediensten. Het zal ook meerdere potentiële bedrijfs- en operationele modellen evalueren.
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2017, dat eindigde op 30 september 2017, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,1 miljard en telde de onderneming 28.400 medewerkers over de hele wereld. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility
Lees meer

Contact

Ellen Schramke

+49 30 386 22370