Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens met geconnecteerde mobiliteit op InnoTrans 2018

Digitalisering verandert de mobiliteitssector op een fundamentele manier: ze verbetert de beschikbaarheid van voertuigen en infrastructuren, optimaliseert bedrijfsprocessen en vermindert de inspanningen en kosten. Ze biedt reizigers een aantrekkelijke mobiliteit waarmee ze vlekkeloos van A naar B kunnen gaan. Ze helpt spoorwegmaatschappijen om hun infrastructuren intelligenter te maken, het reiscomfort voor de passagiers te verbeteren, beschikbaarheid te garanderen en de toegevoegde waarde over de hele levenscyclus te verhogen.
MindConnect Rail - veilige gegevensoverdracht uit veiligheidskritische infrastructuren
MindConnect Rail is een modulaire, flexibele software- en hardwareoplossing voor een veilige gegevensoverdracht uit veiligheidskritische infrastructuren. MindConnect Rail gebruikt alle functies van de nieuwe Data Capture Unit (DCU) om enerzijds volledige toegang tot de gegevens mogelijk te maken en anderzijds cyberveiligheid te garanderen. De “MindConnect Rail”-oplossing van Siemens is een centraal element van de intelligente transportinfrastructuur voor de digitale integratie van het spoor- en wegennet en het geconnecteerde totaalsysteem voor mobiliteit van de toekomst. 
MindSphere, het IoT-besturingssysteem van Siemens, biedt dankzij uitgebreid gegevensbeheer nieuwe digitale oplossingen voor de spoorwegindustrie
Elk nieuw spoorwegvoertuig genereert grote hoeveelheden data, die iets zeggen over de toestand en werking van componenten en systemen. Hetzelfde geldt voor infrastructuren. Het open IoT-besturingssysteem MindSphere van Siemens maakt uitgebreid databeheer mogelijk dankzij artificiële intelligentie en biedt daardoor volledig nieuwe oplossingen voor de spoorwegindustrie. 
Railigent, het open digitale ecosysteem, omvat nu ook partnerapplicaties
Dankzij de Railigent-applicatiesuite van Siemens is het mogelijk om spoorweggegevens op een intelligente manier te gebruiken, het onderhoud en het gebruik te optimaliseren en een volledige beschikbaarheid te garanderen. Railigent is gebaseerd op MindSphere, het IoT-besturingssysteem van Siemens. Tot nu toe konden met Railigent vooral Siemens-systemen geanalyseerd worden. Dankzij de samenwerking met partnerbedrijven en de integratie van partnerapplicaties is de klant nu in staat om een uitgebreid assetmanagement van spoorwegvloten en -infrastructuren uit te voeren. Met de applicaties van SKF GmbH, Strukton Rail b.v. en Voith GmbH & Co. KgaA heeft Siemens al toepassingen van drie partners geïntegreerd. Alle ondernemingen beschikken over specifieke vaardigheden voor de gedigitaliseerde conditiebewaking van voertuigcomponenten en spoorweginfrastructuur. Op basis van de ter beschikking gestelde meetgegevens kan het onderhoud van spoorwegsystemen geoptimaliseerd en kostenefficiënter gemaakt worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de levenscycluskosten gereduceerd, de onderhoudsintervallen verlengd en ongevallen of onverwachte defecten vermeden kunnen worden.
Nieuwe cloudgebaseerde oplossingen verminderen de behoefte aan hardware-installaties
De “verkeersleidingspost in de cloud” zal voor een revolutie zorgen binnen het langeafstandsverkeer. Daarmee kunnen in de toekomst, onafhankelijk van ruimtelijke beperkingen, zowel de logica achter het seinhuis als achter de bediening op één plaats gecentraliseerd worden. Spoorwegmaatschappijen krijgen op deze manier een economische en efficiënte oplossing, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Siemens werkt samen met partners aan de implementatie van deze technologie.
Het digitale station: samenspel van geïntegreerde mobiliteitsmogelijkheden
Stations zijn knooppunten voor het intermodale stadsverkeer. Pas als de overstap tussen de verschillende transportsystemen naadloos, gemakkelijk en tijdbesparend is, zullen meer mensen het efficiëntste en milieuvriendelijkste transportmiddel gebruiken: het plaatselijk openbaar vervoer. De oplossingen voor het digitale station van Siemens bestrijken een breed scala van functies: van infrastructuurbeheer en consequente intermodale reisinformatie tot de analyse van de gegevens om de werking continu te optimaliseren. Zo wordt volledige beschikbaarheid bereikt, de doorstroom van passagiers verhoogd en het reiscomfort verbeterd. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een aantrekkelijker plaatselijk openbaar vervoer.
Volledige transparantie voor spoorweginfrastructuurprojecten met digitale tweeling
In samenwerking met softwarepartners zoals Bentley Systems gebruikt Siemens de “Building Information Modeling” methodiek om een digitale tweeling te creëren voor de planning, het ontwerp en de bouw van complexe spoorweginfrastructuurprojecten. Dit computergegenereerde model is een objectgeoriënteerde, parametrische en digitale 3D-voorstelling van het systeem. Het gegevensbestand is nodig voor uitgebreide simulaties om systeemconflicten consequent te vermijden, het risico op vertragingen te reduceren en de installatie te versnellen.
Op het gebied van spoorwegelektrificatie toont Siemens op InnoTrans nog een innovatie: de onderneming kan het elektrische netwerk en de energiestroom voor het eerst in realtime weergeven in een op gegevens gebaseerde simulatie. Deze simulatie komt tot stand dankzij een combinatie van het netbeheersysteem SCADA (Sitras RSC) en het elegante energiebeheersysteem Sitras iEMS samen met Sitras Sidytrac Real Time. Zo kunnen verbruikspieken voorspeld en vermeden worden, kritieke netwerkomstandigheden transparant gemaakt worden en treindienstregelingen volgens het optimale energiegebruik aangepast worden. Dit alles zorgt ervoor dat het energieverbruik tot 15 procent verminderd wordt.
Modulaire voertuigplatformen die voldoen aan toenemende eisen in verband met flexibiliteit, levenscycluskosten en comfort
De nieuwe Velaro Novo van Siemens is de logische stap die volgt op drie Velaro-generaties. Talrijke gedetailleerde innovaties maken van de nieuwe hogesnelheidstrein een uniek, uiterst efficiënt voertuig dat tot 30 procent minder energie verbruikt en de investerings- en onderhoudskosten duidelijk reduceert. Tegelijkertijd werd de capaciteit met tien procent verhoogd. De Velaro Novo is toekomstbestendig dankzij o.a. de talrijke configuratiemogelijkheden en kan ook na jaren gebruik flexibel aangepast worden aan nieuwe ideeën en eisen van de spoorwegmaatschappij.
Siemens is dit jaar opnieuw aanwezig in hal 4.2 en op het buitenterrein. Naast de vermelde hoogtepunten toont de onderneming op het buitenterrein de volgende voertuigen:
  • Avenio M Ulm: Voor de nieuwe Lijn 2 heeft SWU Verkehr GmbH, de dochteronderneming van Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, bij Siemens twaalf gelede trams van de nieuwe locomotiefserie Avenio M besteld die geoptimaliseerd zijn om in Ulm, met haar steile hellingen, te kunnen rijden. Op het gebied van veiligheid zet de Avenio M de toon: het waarschuwingssysteem voor botsingen, de “Siemens Tram Assistant”, helpt de chauffeur om botsingen te vermijden.
  • Metro Sofia: Siemens levert voor de nieuwe metrolijn 3 in Sofia 20 metro’s van het type Inspiro, inclusief energiebeheer- en treinbeveiligingssysteem voor automatische rijmodus en perrondeuren.
  • Cityval Rennes B: 25 “Automated People Mover”-systemen (APM) van het type Cityval zullen vanaf 2020 aanwezig zijn op de tweede metrolijn B van Rennes.
  • Rhein-Ruhr-Express (RRX): Met een innovatief design en digitale netwerken verlegt de RRX in de dichtstbevolkte streek van Duitsland, het Rijn-Ruhrgebied, de normen voor passagiercomfort en beschikbaarheid. Eind 2018 worden de eerste van in totaal 82 elektrische treinstellen van het type Desiro HC geleverd.
  • Desiro City Moorgate: De Desiro City is een succesvol platform met grote flexibiliteit, uitstekend comfort en een laag energieverbruik voor de Britse markt. De treinen voor de klant Giovia Thameslink Railway (GTR) zijn al de derde bestelling voor dit treinplatform. De eerste van de 25 treinen worden vanaf eind 2018 op de Great-Northern-Lijn in Londen verwacht.
  • Desiro ML ÖBB cityjet, prototype met batterij:
    Alternatieve aandrijfsystemen worden steeds belangrijker voor niet-geëlektrificeerde lijnen.In samenwerking met de klant ÖBB werd een serievoertuig van de Desiro ML ÖBB cityjet met een batterij uitgerust om zonder bovenleiding te kunnen rijden.
  • Vectron MS: De Vectron is de universele locomotief voor Europa. Dankzij de uitvoering met meerdere systemen is grensoverschrijdend goederen- en personenverkeer in Europa mogelijk. De tentoongestelde ÖBB-Vectron kan in negen landen ingezet worden en in treinschakeling met andere ÖBB-voertuigen gecombineerd worden, waardoor hij flexibel in de bestaande vloot van de klant geïntegreerd kan worden.
  • Smartron: De Smartron, de nieuwe locomotief van Siemens, is aangepast aan gedefinieerde transportdoeleinden en combineert de voordelen van een standaardproduct met de platformbeproefde technologie van de Vectron.Als voorgeconfigureerde locomotief is de Smartron ontworpen voor het goederenverkeer in Duitsland en biedt hij klanten een kostenefficiënte werking die zeer betrouwbaar is.
De Mobility-divisie wordt op 1 augustus 2018 onder de naam Siemens Mobility GmbH een volwaardige dochteronderneming van de Siemens AG. De mobiliteitstak van Siemens is al ruim 160 jaar toonaangevend bij de ontwikkeling van transportoplossingen. Het portfolio omvat innovaties voor spoorvoertuigen, spoorautomatisering, wegverkeerstechnologie, telematicasystemen voor het wegverkeer evenals voor spoorwegelektrificatie. In het boekjaar 2017, dat op 30 september 2017 eindigde, behaalde de Mobility-divisie een omzet van 8,1 miljard euro. Eind september 2017 stelde de divisie over de hele wereld ongeveer 28.405 mensen tewerk.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Lees meer

Contact

Ellen Schramke

Nonnendammallee 101
13623 Berlin

+49 (30) 386-22370

Eva Haupenthal

Otto-Hahn-Ring 6
81739 München

+49 (89) 636-24421

Kara Evanko

300 New Jersey Avenue NW
20001 Washington DC
USA

+1 (202) 285 3072