Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens maakt passieve gebouwen adaptief 

Light+Building 2020, Frankfurt am Main (Duitsland), hal 11, stand B56

“Ongeveer 99 procent van de huidige gebouwen is niet slim. Dankzij digitalisering kunnen we gebouwen omvormen van passieve structuren tot organismen die in wisselwerking staan met, leren van en zich aanpassen aan de veranderende behoeften van gebruikers. Dit is een belangrijke sprong voorwaarts in de evolutie van gebouwen waarbij onze technologie een cruciale rol speelt”, aldus Cedrik Neike, lid van de raad van bestuur van Siemens AG en Chief Executive Officer van Siemens Smart Infrastructure. “Deze transformatie is nu al zichtbaar. We verwachten over drie tot vijf jaar de eerste gebouwen te zien die zichzelf volledig kunnen aanpassen.”
Digitale oplossingen voor de gehele levenscyclus van een gebouw 
Globalisering, verstedelijking, klimaatverandering en demografische ontwikkelingen veranderen de manier waarop mensen leven en werken. Tegelijkertijd is digitalisering niet meer weg te denken. Met zo’n 10 miljard gebouwsensoren en installaties die al op het IoT zijn aangesloten, zijn gebouwen klaar om het potentieel van de digitalisering te benutten. Mensen brengen naar schatting 90 procent van hun leven binnenshuis door. Het is dan ook cruciaal om ervoor te zorgen dat gebouwen voldoen aan het brede scala van individuele behoeften. Slimme gebouwen dragen actief bij tot de verhoging van de productiviteit, het welzijn en het comfort van de gebruikers. Tegelijk helpen ze beheerders en eigenaars van gebouwen gegevens te verzamelen en te analyseren om inzichten te verwerven. Bruikbare inzichten waarmee de prestaties van gebouwen en dus ook de inkomsten uit gebouwen kunnen worden verhoogd.
Siemens presenteert op Light+Building zijn slimme-gebouwenpakket met IoT-compatibele toestellen, toepassingen en diensten . Dat pakket draait volledig rond de app ‘Building Twin’, die op de stand te zien zal zijn. Deze app biedt een volledig digitale weergave van een fysiek gebouw, waarbij zowel statische als dynamische gegevens uit meerdere bronnen worden samengevoegd tot een driedimensionaal virtueel model. Met realtime inzicht in de prestaties van een gebouw kunnen gebouwbeheerders onmiddellijk aanpassingen doen om de efficiëntie te verhogen en kunnen ze gegevens extraheren om het ontwerp van toekomstige gebouwen te verbeteren. Een van de nieuwe IoT-apps is Building Operator, waarmee gebouwen op afstand kunnen worden gemonitord en onderhouden en gebouwfuncties op afstand kunnen worden bediend. Building Operator is beschikbaar als Software as a Service (SaaS) en biedt realtime gebouwgegevens als basis voor voorspellend en correctief onderhoud.  
Slimme elektrische infrastructuur
Aangezien gebouwen meer dan 40 procent van het elektriciteitsverbruik in steden voor hun rekening nemen, is de efficiëntie van gebouwen cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering. Elektrische infrastructuur legt de basis voor veilige, betrouwbare en efficiënte gebouwen en levert essentiële gegevens voor een holistisch, cloudgebaseerd gebouwbeheer. Dit wordt mogelijk gemaakt door laagspanningsproducten met een communicatiefunctie, stroomverdelers en busbars waarmee energie en statusgegevens kunnen worden gemeten en draadloos kunnen worden overgedragen.    
Siemens zal dit illustreren aan de hand van een unieke end-to-endoplossing voor cloudgebaseerde energiemonitoring in gebouwen. Elektrische installaties kunnen nu worden aangevuld met digitale meters zonder dat er extra ruimte nodig is of extra bedrading moet worden voorzien. Elektrische installateurs gebruiken de digitalisering dus meteen in hun voordeel.  Met het energiemonitoringprogramma Powermanager, dat nu volledig geïntegreerd is in het Desigo CC-gebouwbeheerplatform, kunnen alle gebouw- en energiegegevens vanuit één enkel platform worden beheerd, gemonitord en geanalyseerd.  
Siemens zal ook zijn elektromobiliteitsecosysteem, inclusief batterijopslag- en batterijoplaadsystemen voor residentiële gebouwen, presenteren.  
Op de parallelle beurs Intersec Building 2020, toont Siemens in hal 9.1, op stand B50, geïntegreerde en netwerksystemen voor veiligheid en brandbeveiliging.  

Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.

Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Heidi Fleissner

Smart Infrastructure 

Siemensstr. 10
93055 Regensburg
Duitsland

+49 (173) 7383392

Catharina Bujnoch-Gross

Smart Infrastructure

Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Duitsland

+41 79 5660778