Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens bouwt STEG-centrale in België

De 420-megawatt (MW) centrale wordt gebouwd in Vlaanderen op de terreinen van Tessenderlo Chemie N.V. Vanaf half 2011 zal de centrale 1/3 van de geproduceerde energie leveren aan de energie-intensieve productieprocessen van de naastgelegen chemische fabriek, terwijl de andere 2/3 naar het net worden gevoerd. Siemens Energy bouwt de elektriciteitscentrale als een “sleutel op de deur” project en levert een gasturbine, een stoomturbine, een generator, de volledige mechanische uitrusting en de elektrische en I&C-systemen (instrumenatie en controle). De centrale in Tessenderlo is zeer flexibel opgevat en kan dus snel worden aangepast aan wisselende marktomstandigheden. De nieuwe centrale is gericht op de tussentijdse en piekvraag. T-Power heeft ook een langetermijn-onderhoudscontract met Siemens N.V. ondertekend voor de gasturbine.
Tessenderlo Chemie maakt van de gelegenheid gebruik om zijn volledige hoogspanningsnetwerk te moderniseren. De bestelling hiervoor werd geplaatst bij Siemens Energy Belgium, als hoofd van een consortium met Pauwels International en Fabricom GTI. Siemens staat in voor een nieuw gas-geïsoleerd 150-kV verdeelstation, waarop ook de nieuwe centrale zal worden aangesloten, een nieuw 26-kV verdeelstation en de upgrade van een tweede station, alsook de bijbehorende beschermpanelen en toezichtssystemen. Het consortium is ook verantwoordelijk voor de studie, de installatie, de indienststelling en de gebouwengineering.
Dankzij hun lage kooldioxide-uitstoot zijn STEG-centrales momenteel de meest milieuvriendelijke centrales op basis van fossiele brandstoffen. “Met een rendement van 57% wordt de gasgestookte centrale één van de meest efficiënte elektriciteitscentrales in Europa,” vertelt Michael Suess, CEO van de Fossil Power Generation-divisie van de Energy Sector van Siemens AG. “Bovendien levert de door de centrale geproduceerde energie een belangrijke bijdrage tot het verzekeren van de stroomvoorziening van het land. Op die manier wordt België minder afhankelijk van ingevoerde elektriciteit.”
Alain De Cat, Directeur van de Energy-sector van Siemens België, vertelt hierover: “Siemens kon zijn meerwaarde voor dit project aantonen door een team samen te stellen met de beste spelers op de markt. Andere doorslaggevende factoren waren de kwaliteit van onze installatie, onze uitstekende dienstverlening en lokale expertise.”
“Dankzij de uitstekende samenwerking tussen alle partijen zijn we erin geslaagd dit financieel pakket in de huidige marktomstandigheden rond te krijgen,” vertelt Hans-Joachim Schulz, Algemeen Directeur van Siemens Project Ventures. Energiecentrales met gecombineerde cyclus vormen een belangrijk onderdeel van de milieuportefeuille van Siemens. In 2008 zorgden de producten en oplossingen van voornoemde milieuportefeuille voor een omzet van bijna EUR 19 miljard, wat overeenstemt met zo’n kwart van de totale omzet van Siemens.
De Siemens Energy-sector is de wereldwijd toonaangevende leverancier van een volledig gamma producten, diensten en oplossingen voor de productie, de transmissie en de verdeling van elektriciteit en voor de winning, de omzetting en het transport van olie en gas. In het boekjaar 2008 (dat eindigde op 30 september), noteerde de Energy-sector inkomsten van ongeveer EUR 22,6 miljard, werden nieuwe bestellingen ontvangen voor in totaal ongeveer EUR 33,4 miljard, en werd een winstcijfer gehaald van EUR 1,4 miljard. Op 30 september 2008 telde de Energy-sector ongeveer 83.500 werknemers. Meer informatie vindt u op: www.siemens.be
Lees meer
Siemens Project Ventures GmbH (SPV) is een groepsonderneming van Siemens Financial Services. Samen met bekende partners was SPV met bijdragen in het aandelenvermogen wereldwijd betrokken bij de ontwikkeling van infrastructuurprojecten, met name in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. SPV was reeds betrokken bij de ontwikkeling van 10 internationale projecten voor elektriciteitscentrales met een totale capaciteit van meer dan 6.600 MW, en bij drie telecommunicatieprojecten en een luchthaven, met een cumulatief projectvolume van USD 7 miljard. 
Lees meer

Contact

Stéphanie Legay

Siemens nv

+32 2 536 25 99