Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Proefproject van Siemens Mobility toont hoe sterke luchtvervuiling in München aangepakt kan worden

Er werd gebruik gemaakt van sensoren om de luchtvervuiling in real time te meten. Op basis van die gegevens kan het verkeer vervolgens optimaal gestuurd worden doorheen de stad. De vier weken durende test vond plaats in november 2018 en leverde veelbelovende resultaten op. Het blijkt namelijk dat 35 tot 40 procent van de bestuurders bereid is de luchtvervuiling te verminderen door een andere route te nemen wanneer die aangeboden wordt via het ryd-platform. Bovendien kan verkeersoptimalisatie op individueel niveau helpen om de totale luchtvervuiling in een stad te verminderen. De initiële resultaten voor meer dan 1600 bestuurders tonen een besparing van 83 kg CO² en 114 g NOx. Naast de belangrijke doelstelling om de luchtvervuiling op specifieke locaties te verminderen, daalde ook het aantal gereden kilometers (- 633 km). Mocht het programma opgeschaald worden naar 20.000 bestuurders in een stad, dan zou het resultaat gelijk zijn aan het planten van meer dan 4000 m² bos.
Het project had tot doel aan te tonen dat een slimme verkeersregeling München en andere grote steden kan helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen vlotter te behalen. Volgens het Duitse federale Ministerie van Leefmilieu kampt München met het op een na hoogste NO2-niveau van Duitsland. Uit de Traffic Scorecard van Inrix blijkt bovendien dat München een van de steden is met de grootste verkeersproblemen van het land. De gemiddelde bestuurder staat er 51 uur per jaar in de file. Volgens de Europese Commissie bedragen de kosten voor gezondheidszorg door luchtvervuiling in de Europese Unie € 330 tot € 940 miljard per jaar en is het verkeer hiervan de grootste oorzaak.
Siemens Mobility, Hawa Dawa en ryd hebben daarom de handen in elkaar geslagen om aan te tonen dat gegevens en technologie gebruikt kunnen worden om zowel het verkeer als de luchtvervuiling te verminderen.
“Door geconnecteerde mobiliteit kunnen we niet alleen de efficiëntie van ons transport verbeteren, maar ook de impact ervan op het leefmilieu. De digitale laboratoria van onze Intelligent Traffic Systems zijn pioniers op het vlak van gegevensanalyse en artificiële intelligentie voor het wegtransport. We zijn trots dat we konden aantonen hoe de luchtkwaliteit in München zo kan worden verbeterd”, zegt Michael Peter, CEO van Siemens Mobility.
De partners werkten nauw samen om het concept aan te tonen. Hawa Dawa verstrekte prognoses van de vervuiling aan het ITS Digital Lab van Siemens Mobility in München, waar gegevenswetenschappers en verkeersdeskundigen de informatie combineerden met anonieme routegegevens van smartcarplatform ryd om trajecten te voorspellen en milieuvriendelijke alternatieven voor te stellen. De voorgestelde ecologische routes werden vervolgens via een app doorgestuurd naar de gebruikers vooraleer zij in de wagen stapten. De bestuurders werden gestimuleerd om de alternatieve trajecten te gebruiken door deel te nemen aan een wedstrijd die gedurende de volledige testperiode liep. Tijdens de wedstrijd kregen de meest ecologische bestuurders ryd-punten, die later konden omgeruild worden voor zaken als Amazon-tegoedbonnen.
“We zijn bijzonder tevreden over de resultaten van deze test. Ze tonen aan dat de ryd-gebruikers het verschil kunnen maken en dat onze gegevens kunnen worden benut om de slimme steden van de toekomst vorm te geven. Als open platform kijken we ernaar uit om hiervan een gemeenschappelijk product te maken met Siemens Mobility en Hawa Dawa, samen te werken met steden in heel Europa en overal de luchtkwaliteit te verbeteren”, aldus Johannes Martens, CEO van ThinxNet GmbH, de IoT-onderneming achter het ryd-platform.
“Ecologische trajectaanpassingen van individuele voertuigen zijn volgens ons bijzonder veelbelovend als beleidsoptie om onaanvaardbare luchtvervuiling door het verkeer in steden aan te pakken. Dankzij dit proefproject konden we op korte termijn de impact aantonen van een dergelijke maatregel op het individuele gedrag. Dit wijst op het enorme potentieel van ecologische routeaanpassingen samen met andere slimme mobiliteitsoplossingen in grote stedelijke gebieden. De bijdrage van Hawa Dawa aan het monitoren, voorspellen en beïnvloeden van de luchtkwaliteit is een cruciale eerste stap voor maatregelen om de luchtvervuiling aan te pakken”, zegt Karim Tarraf, CEO van Hawa Dawa.
Op langere termijn willen de partners andere Europese steden helpen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken en te kiezen voor intermodale mobiliteitsoplossingen
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2018, dat eindigde op 30 september 2018, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,8 miljard en telde de onderneming 28 400 medewerkers over de hele wereld. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.
Lees meer

Contact

Kara Evanko

300 New Jersey Avenue NW
DC 20001 Washington
USA

+1 (202) 285-3072