Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nieuwe natuurlijke brandblusportfolio van Siemens beschermt de bedrijfscontinuïteit in cruciale domeinen

Sinorix NXN

Milieuvriendelijk en duurzaam portfolio

De nieuwe Sinorix NXN-blusmiddelen zijn inert en veroorzaken geen schadelijke reacties of nevenproducten bij contact met vlammen. Zelfs bij een incident laten de geloosde blusmiddelen geen residu na voor schoonmaak of verwijdering en bevorderen ze dus een snelle hervatting van de bedrijfsactiviteit. Inerte blusmiddelen hebben een slechte elektrische geleidbaarheid en zijn dus ideaal voor elke toepassing waarbij de bescherming van kritieke infrastructuur belangrijk is. Stikstof biedt uitstekende bluseigenschappen voor branden van Klasse A (vaste stoffen), B (ontvlambare vloeistoffen) en C (ontvlambare gassen) alsook E (elektrische branden), terwijl argon optimaal geschikt is voor branden van Klasse D (metaalbranden).
De nieuwe natuurlijke blusmiddelen van Sinorix NXN zijn niet ozonafbrekend (ODP) en ze zijn niet onderworpen aan wettelijke beperkingen of uitfasering. Daarnaast volgen de blusproducten de EN-normen en -richtlijnen en beschikken ze over de gepaste certificaten, waaronder VdS en CNPP om de duurzaamheid van de blusoplossing te waarborgen.

Nieuw ontwerpconcept 

De nieuwe ADVtechnology (Advanced Double Actuation Valve) van Siemens bespaart kosten en verhoogt de efficiëntie in de complete levenscyclus van een brandblussysteem. Het productportfolio werd vereenvoudigd door componenten voor meervoudig gebruik te introduceren die dezelfde zijn voor alle types blusmiddelen. Bovendien wordt nu slechts één type pneumatische actuator gebruikt voor alle drukbereiken (8-360 bar) en wordt slechts één type cilinderafsluiter gebruikt voor zowel elektrische als pneumatische bediening. Dit maakt het ontwerpproces flexibeler en efficiënter (berekeningen voor nieuwe configuraties verlopen bijvoorbeeld sneller). Met behulp van de ADVtechnology werd de cilinderomruiling en de installatietijd drastisch verbeterd zodat gebruikers makkelijker en veel sneller een blussysteem kunnen installeren en onderhouden.

Ondersteuning levenscyclus gebouw

Naast lokale vertegenwoordiging beschikt Siemens ook over een Competence Center in Wenen en een testfaciliteit in Zwitserland, waar nieuwe en speciale blusoplossingen worden getest en verbeterd. Deze faciliteiten bieden gespecialiseerde expertise voor nieuwe en zeer uitdagende toepassingen. Daarnaast ondersteunt Siemens de volledige levenscyclus van het gebouw met de nieuwste digitale tools, waaronder specificatieteksten, BIM-gegevens, online tools om producten te selecteren, te configureren en te bestellen. Toegang tot de expertise, designknowhow en ervaring van Siemens zorgt ervoor dat klanten over-engineering vermijden, hun projectkosten zo laag mogelijk houden en tegelijk de brandveiligheid verhogen.
De nieuwe Sinorix NXN-blussystemen zijn zo ontwikkeld dat ze eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in complete brandveiligheidsoplossingen om de veiligheid te verhogen en risico's te verminderen, inclusief branddetectie en evacuatie. Deze integratie optimaliseert ook het faciliteitenbeheer door cloudgebaseerde, digitale diensten aan te bieden die de werkings- en onderhoudskosten aanzienlijk verlagen.
Het nieuwe Sinorix NXN-portfolio is momenteel verkrijgbaar in Europa en zal later wereldwijd worden gelanceerd.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 69.600 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Katharina Sipura

Siemens AG

+41 796507005