Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Na KU Leuven stapt ook UGent mee in de Siemens Industry Academy

De Siemens Industry Academy werd in 2019 door Siemens opgericht om onderwijsinstellingen, studenten en privébedrijven te verenigen en voor elk van hen concrete meerwaarde te bieden. Eddy Nelis, Senior Vice President van Siemens licht toe: “De golf van digitalisering heeft een enorme impact op de bedrijfswereld en het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Door studenten en onderwijsinstellingen kennis te laten maken met hoogtechnologische oplossingen sluiten ze dichter aan op de markt. Door privébedrijven te betrekken is er dan weer een betere doorstroming van ingenieurstalent.”  

Na een eerdere samenwerking met KU Leuven, stapt nu ook UGent mee in het verhaal. Studenten industrieel ingenieur kunnen bij de start van het nieuwe academiejaar deelnemen aan het Master-project. 
Toekomstgerichte masterproef
In het kader van het nieuwe Master-project worden studenten tijdens hun masterproef begeleid door gerenommeerde industriële bedrijven. Tijdens dit traject wordt op een innovatieproject gewerkt van het bedrijf dat gebruikmaakt van Siemens-technologie. De Siemens Industry Academy brengt de partijen samen en faciliteert alles. Voor de start van het nieuwe academiejaar zetten opnieuw verschillende nieuwe industriële spelers hun schouders onder het onderwijsproject. Zo kunnen de studenten inmiddels al bij 40 gerenommeerde bedrijven terecht.  

Thierry Van Eeckhout, Vice President Sales Digital Industries bij Siemens BeLux: “We zijn trots dat we dankzij deze nieuwe samenwerking een nieuwe stap zetten in het klaarstomen van ingenieurstalent voor de start van hun carrière. Bovendien bereiden we met behulp van technologisch hoogstaande projecten zowel de studenten als de bedrijven voor op de toekomst. Door de uitstekende procesbewaking van de experten van UGent, KU Leuven en Siemens kunnen we steeds een hoge mate van kwaliteitsgarantie bieden.”  

Patrick De Baets, decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent: “Dankzij de samenwerking tussen UGent en de Siemens Industry Academy krijgen onze studenten industrieel ingenieur een extra troef in handen nog voor ze afgestudeerd zijn. Door de begeleiding door topbedrijven in de sector krijgen ze unieke inzichten bij het maken van hun masterproef. Hiermee kan UGent met de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur nu nog dichter aansluiten op de noden van de arbeidsmarkt.”
Uitgebreid Stage+-traject
De eerdere samenwerking tussen de Siemens Industry Academy en KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen wordt eveneens voortgezet. Dankzij een geslaagde editie van het Stage+-project in het academiejaar 2019 wordt dit project nu verder geoptimaliseerd en uitgebreid met het oog op het nieuwe academiejaar. Hierbij lopen een twintigtal studenten van KU Leuven, stage bij een industrieel topbedrijf. Ze werken mee aan de innovatieprojecten van het bedrijf en doen zo waardevolle ervaring op. Siemens zorgt voor de omkadering, coaching en de technologie waarmee de student aan de slag gaat. De KU Leuven staat garant voor de inbedding in een academisch kader. KU Leuven stapt dit jaar eveneens in in het Master-project.

Bert Lauwers, decaan Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen KU Leuven: “Het Stage+-project bleek vorig academiejaar een schot in de roos bij onze studenten. Het is een logische beslissing om dit volgend academiejaar verder te zetten en zelfs uit te breiden. Niet enkel het opdoen van praktijkervaring is heel waardevol, ook de aandacht voor de professionele vaardigheden zijn belangrijk in hun ontwikkeling als ingenieur. Zo blijven we inzetten op de scholing van ingenieurs die intelligente oplossingen vinden voor technologische problemen en daarbij steevast ruimdenkend en systematisch te werk gaan.”
Nieuwe modules
Bovenop de Master- en Stage+-projecten worden de activiteiten van de Siemens Industry Academy verder ontwikkeld. Zo worden gastcolleges ingericht door experten uit de privésector, zowel van Siemens als de participerende bedrijven. Vervolgens gooien deze partners ook hun deuren open voor exclusieve bedrijfsbezoeken voor studenten. Dit laat hen toe om uit eerste hand hun toekomstige werkplaatsen te leren kennen. Tenslotte worden opties ingericht voor job shadowing, waarbij studenten in de schaduw van een ervaren professional een dag meelopen in een bedrijf.  

Eddy Nelis: “Om nog meer in te zetten op de kruisbestuiving tussen de bedrijfswereld en de academische wereld wordt de Academy uitgebreid met deze nieuwe modules. Ondertussen kijken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om extra toegevoegde waarde te genereren voor alle partners. Het doel is om blijvend bij te dragen aan de continue kwaliteitsvolle instroom van nieuw talent op de arbeidsmarkt en het realiseren van digitale ambities bij bedrijven.”
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer

Contact

Katrien Valkiers

Siemens NV

Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel (Huizingen)