Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Duurzaamheid – de enige weg naar een betere toekomst: de geplande nieuwe F-gasverordening ondersteunt onze visie 

Op 5 april 2022 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gepubliceerd om de F-gasverordening van 2014 te actualiseren om gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) sterker te controleren. Zwavelhexafluoride (SF6) is een van deze gassen. Het wordt al meer dan 35 jaar gebruikt als schakel- en isolatiegas in transmissie- en distributieapparatuur voor elektrische installaties. SF6 is echter het krachtigste broeikasgas, met een aardopwarmingsvermogen dat 25.200 keer hoger ligt dan dat van koolstofdioxide (CO2) en een atmosferische verblijftijd tot 3.200 jaar. Siemens is verheugd over het voorstel van de Commissie. Als een van de toonaangevende fabrikanten ontwikkelde Siemens reeds F-gasvrije alternatieven, waarbij Clean Air (gassen van natuurlijke oorsprong) wordt gebruikt voor gasgeïsoleerde schakelinstallaties. Hoewel ook beproefde vacuümschakeltechnologie wordt gebruikt, is het mogelijk om SF6 als isolerend en schakelend gas te vervangen door een volledig fluorvrij gas, waardoor elke mogelijke impact op milieu en gezondheid wordt vermeden.
“Bij Siemens zijn we reeds in staat om SF6-vrije gasgeïsoleerde schakelinrichtingen (GIS) tot 24 kV te leveren zonder gebruik te maken van gefluoreerde gassen en zonder toegevingen te hoeven doen qua veiligheid, beschikbaarheid, levenscycluskosten en grootte”, aldus Stephan May, CEO van de Electrification & Automation Business Unit bij Siemens Smart Infrastructure. “De enige verstandige oplossing om SF6 te vervangen in middenspanningsschakelaars is het gebruik van natuurlijke bestanddelen uit de omgevingslucht. Aangezien de gemiddelde levensverwachting van deze elektrische producten 35 jaar bedraagt, is rechtstreeks overschakelen naar Clean Air de meest toekomstbestendige oplossing om te voldoen aan alle mogelijke toekomstige milieuvoorschriften. 
De milieu- en klimaatvriendelijke gasgeïsoleerde schakelinrichtingen van Siemens, met het opschrift ‘blue GIS’, vervangen SF6 volledig door een isolerend gas bestaande uit gassen van natuurlijke oorsprong (Clean Air). Clean Air bestaat uit natuurlijke bestanddelen uit de omgevingslucht en is dus niet alleen vrij van F-gassen, maar ook onschadelijk, uiterst stabiel, niet giftig, niet ontvlambaar en geschikt voor alle bedrijfstemperaturen. Het heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van < 1 en kan aan het einde van zijn levenscyclus in de atmosfeer worden vrijgegeven.
De ecologische voetafdruk van ‘blue GIS’-producten is lager dan die van vergelijkbare conventionele producten. Deze nieuwe GIS-ontwerpen voldoen aan dezelfde hoge verwachtingen van publieke en private netbeheerders voor hoogtechnologische gasgeisoleerde schakelinrichtingen als systemen met de huidige SF6-technologie. Dat geldt in het bijzonder op het gebied van functionaliteit, veiligheid van personeel, gezondheid en milieubescherming, lange levensduur, onderhoudsvrije werking, compacte afmetingen, duurzaamheid, recycleerbaarheid en kosteneffectiviteit gedurende de hele levenscyclus. De opleidings- en rapporteringsverplichtingen beschreven in de voorgestelde F-gasverordening zijn met onze ‘blue GIS’-systemen reeds achterhaald. 
Het gamma ‘blue-producten’ van Siemens omvat nu al F-gasvrije oplossingen voor de spanningsniveaus van 12 kV en 24 kV. Siemens heeft oplossingen in dienst voor zowel primaire als secundaire gasgeïsoleerde 12 kV-systemen, terwijl de eerste 24 kV-oplossingen al worden gebruikt en er dienovereenkomstige 40,5 kV-versies zullen worden geïntroduceerd. In het totaal zijn er al enkele duizenden oplossingen in werking op het terrein. 
Het ‘blue-gamma’ maakt het mogelijk om bestaande elektriciteitsnetten te moderniseren en uit te breiden volgens de hoogste veiligheidsnormen en vermindert tegelijkertijd de ecologische voetafdruk zonder in te boeten aan prestaties of economische haalbaarheid.
Aangezien de eerste bestaande SF6-schakelinstallaties het einde van hun levensduur naderen, zal Siemens zijn klanten als een betrouwbare partner ondersteunen bij hun ontmanteling en vervanging, met een beproefd verwijderingsproces en aanverwante diensten.
Volgens de Europese Commissie maken F-gassen momenteel 2,5 % van de totale broeikasgasuitstoot uit. De strengere F-gas-verordening moet tegen 2030 het equivalent van 40 miljoen ton CO2-uitstoot besparen, meer dan de verwachte vermindering volgens de huidige wetgeving. Tegen 2050 zal ze een totale bijkomende besparing van 310 miljoen ton CO2 opleveren.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 70.400 medewerkers in dienst.
Lees meer

Contact

Christian S. Wilson

Siemens AG

+49 172 138 5608