Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Duurzaamheid bij Siemens: sterke resultaten, aanhoudende groei

“We zijn goed op weg om onze duurzaamheidsdoelstellingen met succes te behalen en we sturen onze ambities verder met ons DEGREE-framework”, aldus Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer en lid van de raad van bestuur van Siemens AG. “Met onze holistische benadering kan Siemens zich inspannen voor al onze stakeholders: klanten en investeerders, onze mensen, gemeenschappen en het milieu. We zijn trots op onze resultaten, maar ons succes zal op lange termijn moeten worden aangetoond – en dat geldt zowel voor ons bedrijf als voor de maatschappij als geheel en de planeet.”
Siemens heeft goede vooruitgang geboekt bij haar 14 ESG-ambities en is goed op weg om ongeveer een derde van die ambities nu al te verwezenlijken. Zo worden er intussen opleidingen voorzien voor medewerkers, werd er vooruitgang geboekt met de ESG-vereisten voor leveranciers en is ook het aandeel vrouwen in het topmanagement opgekrikt.
Voor de doelstellingen op het gebied van ecologisch ontwerp (ecodesign) en secundaire grondstoffen – met andere woorden voor de duurzame ontwikkeling van producten en het hergebruik van grondstoffen in de productie – heeft Siemens nu de baseline vastgesteld en kan het van een zeer goede uitgangspositie beginnen: vandaag past Siemens al 26 procent van de normen voor ecologisch ontwerp toe op alle relevante producten. Al vanaf de ontwerpfase wordt er zo onder meer voor gezorgd dat de producten recycleerbaar zijn. Het bedrijf wil tegen 2030 100 procent van haar relevante productfamilies duurzaam ontwikkelen op basis van de vereisten op het gebied van ecologisch ontwerp. Daarnaast wil Siemens nog meer gerecycleerde grondstoffen – ‘secundaire grondstoffen’ genoemd – aankopen voor metalen en harsen, en wil Siemens het principe van een circulaire economie invoeren. Bovendien wil het bedrijf tegen 2030 zijn stortafval in de mate van het mogelijke volledig elimineren. In boekjaar 2021 was al 38 procent van de metalen die Siemens aankocht voor de productie van haar producten afkomstig van gerecycleerde bronnen.
Siemens boekte ook stevige vooruitgang bij haar inspanningen voor klimaatbescherming. De voorbije twee jaar heeft het bedrijf de CO 2-uitstoot van haar activiteiten met nog eens 36 procent teruggedrongen. Begin 2021 stelde het bedrijf zichzelf nieuwe doelstellingen voor de verlaging van de CO 2-uitstoot die werden gevalideerd door het Science Based Targets-Initiative (SBTi). Op die manier wil het bedrijf zijn steentje bijdragen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken. Siemens wil aan de hand van het SBTi-initiatief tegen 2030 op een koolstofneutrale manier zakendoen. Het bedrijf wil tegen die tijd ook de uitstoot in haar hele waardeketen met 15 procent verminderen ten opzichte van 2019.
In boekjaar 2021 verlaagde Siemens niet alleen de uitstoot van haar eigen activiteiten, maar hielp het haar klanten ook om hetzelfde te doen bij hun activiteiten: klanten van Siemens konden met behulp van technologie uit de milieuportfolio van Siemens 88 miljoen ton CO 2 besparen – tien procent meer dan in boekjaar 2020. Met de marktintroductie van SiGreen lanceert Siemens bovendien een nieuwe oplossing die het voor het eerst mogelijk maakt om de koolstofvoetafdruk van producten in de volledige toeleveringsketen te traceren. Op die manier kunnen bedrijven gerichte maatregelen met een meetbare impact treffen om die voetafdruk te verkleinen.
Om nog meer inspanningen te leveren voor de bescherming van het klimaat en onze hulpbronnen, bouwt Siemens op strategische partnerschappen. Zo hielp het bedrijf in 2021 bij de oprichting van de Alliance for Clean Air. Daarnaast breidde Siemens zijn strategische partnerschap met The Biodiversity Consultancy uit om zijn voetafdruk op het gebied van biodiversiteit wetenschappelijk te evalueren en zijn betrokkenheid op het vlak van duurzaamheid aan te vullen.
Siemens staat al meer dan 20 jaar aan de top van internationale duurzaamheidsrankings. In Dow Jones Sustainability Index (DJSI) van 2021 staat Siemens op de eerste plaats tussen sectorgenoten. Siemens bekleedt een wereldwijde toppositie op het vlak van sociale en milieurapportering, innovatie en cyberbeveiliging, en product- en sectorgerelateerde milieubescherming. Siemens staat sinds de eerste publicatie van de index in 1999 jaarlijks in deze ranking.
De belangrijkste duurzaamheidscijfers van Siemens zijn ook onmiddellijk digitaal en in een nieuw formaat beschikbaar zodat gebruikers en investeerders nog meer mogelijkheden krijgen om ze te evalueren.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2021, afgesloten op 30 september 2021, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 62,3 miljard en een nettowinst van € 6,7 miljard. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 303.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Florian Martini

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Straße 1                       
80333 München
Duitsland

+49 (0174) 155 2072