Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Financiële resultaten eerste kwartaal boekjaar 2022: bijzonder succesvolle start van boekjaar 2022

“We kenden een bijzonder succesvolle start van boekjaar 2022. Al onze activiteiten hebben hun meerwaarde creërende groei verdergezet. We hebben sterke resultaten neergezet en onze winst per aandeel vóór koopprijstoewijzingen (EPS voor PPA) met 20 procent verhoogd. Tezelfdertijd scherpen we onze portfolio als gefocuste technologieonderneming verder aan", aldus Roland Busch, President en Chief Executive Officer van Siemens AG. “Onze resultaten tonen op indrukwekkende wijze aan dat we een baanbrekende speler zijn in het versnellen van digitalisering en duurzaamheid.”
“Siemens zette de bijzonder sterke financiële prestaties voor alle belangrijke bedrijfsindicatoren verder in het eerste kwartaal van boekjaar 2022. We hebben in belangrijke mate geprofiteerd van groeimogelijkheden in tal van sleutelmarkten en tezelfdertijd op ondernemingsniveau een uitstekende vrije cashflow van meer dan € 1 miljard gerealiseerd", voegde Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer van Siemens AG, eraan toe.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2021, afgesloten op 30 september 2021, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 62,3 miljard en een nettowinst van € 6,7 miljard. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 303.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Florian Martens

Siemens AG

+49 162 230-6627

Dr. Simon Friedle

Siemens AG

+49 1525 215-9076

Daniela Markovic

Siemens AG

+49 172 699-8785