Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Amprion en Elia vertrouwen het HVDC contract voor de ALEGrO interconnectie toe aan Siemens

Siemens zal verantwoordelijk zijn voor het systeemontwerp en de levering, installatie en inbedrijfstelling van alle componenten van de twee conversiestations uitgerust met de HVDC Plus-technologie. Deze technologie is zeer goed controleerbaar en heeft operationele voordelen voor de transmissienetwerken van beide netbeheerders. In 2020 zal ALEGrO commercieel in gebruik worden genomen.
De Europese Commissie heeft het ALEGrO-project aangeduid als een project van gemeenschappelijk belang (Project of Common Interest, of PCI). De hoogspanningsverbinding tussen België en Duitsland kan in beide richtingen tot 1000 MW aan elektriciteit transporteren, met een grote controle over de elektriciteitsstroom. De nieuwe verbinding zal voldoende elektriciteit transporteren om een half miljoen gezinnen van stroom te voorzien.
Dankzij ALEGrO zullen de Europese energiemarkten sterker naar elkaar toe groeien. Ook zullen er zich minder congestieproblemen op het net voordoen bij de uitwisseling van hernieuwbare energie.
ALEGrO zal de bevoorradingszekerheid van beide landen verhogen en voor bijkomende transportcapaciteit zorgen. Daarbij komt nog de integratie van renewables, snelle controle en de beschermende interventie in de conversiestations waarmee de transmissienetbeheerders het elektriciteitsvolume en de stromingsrichting kunnen aanpassen en zo de efficiëntie van het elektriciteitsnet kunnen verbeteren.
Klaus Kleinekorte, Managing Director van Amprion:
“ALEGrO zal de bedrijfszekerheid en het vermogen van het Europese elektriciteitsnet nog verhogen. We kunnen de kabel bedienen met een hoge nauwkeurigheidsgraad en de hoeveelheid en stromingsrichting van de elektriciteit aanpassen.”
Markus Berger, Chief Officer Infrastructure van Elia:
“Dankzij interconnecties op basis van innovatieve technologie zullen we de knelpunten tengevolge van congestie op het Europese transmissienet geleidelijk kunnen wegwerken. Het grotere aantal stroomuitwisselingen zal de marktwerking verbeteren en zou tot lagere energieprijzen moeten leiden.”
Ralf Christian, CEO van de Energy Management Division van Siemens:
“ALEGrO zal HVDC Plus gebruiken, onze moderne conversietechnologie. De HVDC Plus oplossing van Siemens verzekert de hoogste betrouwbaarheid en efficiëntie in het transporteren van energie, onafhankelijk van de weer- of netcondities. Dankzij de HVDC Plus technologie kan de grote uitdaging van fluctuerende renewables opgelost worden. ”
Op 29 september 2016 hadden Elia en Amprion al een contract ondertekend met Silec Cable voor de aanleg van de 90 km lange ondergrondse kabel.

Persfoto's in hoge resolutie

Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Lees meer
Over Amprion
Amprion GmbH beheert Duitslands langste zeer-hoge-spanningsnet, met een lengte van 11.000 km, en is een belangrijke Europese transmissienetbeheerder. Het Amprion-net levert elektriciteit aan 27 miljoen inwoners, van Nedersaksen tot de Alpen. Als innovatieve dienstverlener biedt Amprion een maximale bevoorradingszekerheid aan industriële klanten en netwerkpartners. Het net werkt op een spanningsbereik dat zich uitstrekt van 220 tot 380 kilovolt. Alle actoren op de elektriciteitsmarkt hebben toegang tot het net, zonder discriminatie en op een competitieve en transparante manier. Amprion is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het geïnterconnecteerde net binnen Duitsland en het noordelijke deel van Europa’s zeer-hoge-spanningsnet.
Voor meer informatie, ga naar www.amprion.net.
Lees meer
Over Elia
De Elia Groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit: Elia Transmission in België en 50 Hertz Transmission (waarin Elia een aandeel van 60% heeft), één van de vier Duitse transmissienetbeheerders, actief in het noorden en het oosten van Duitsland. Met meer dan 2000 medewerkers en een net van zo’n 18.300 km hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindconsumenten behoort de Elia Groep tot de top 5 van de Europese netbeheerders. Zij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële verbruikers, alsook voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
De Groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
Voor meer informatie, ga naar www.elia.be.
Lees meer

Contact

Sabrina Martin

Siemens AG

+49 9131 737168

Stéphanie Legay

Siemens nv

+ 32 2 536 25 99

Joëlle Bouillon

Amprion

+49 231 5849 12 932

Sophie De Baets

Elia

+32 25467611