Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens ja Shell allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan vähähiilisten ja tehokkaiden energiaratkaisujen edistämiseksi 

XXX

Kuvassa olevat henkilöt vasemmalta oikealle: Graham Henley, Engineering & Project Capability -liiketoiminnan johtaja, Shell Projects and Technology. Carlos Maurer, Sectors and Decarbonisation -liiketoiminnan johtaja, Shell Downstream. Stephan May, sähköistys ja automaatio -liiketoiminnan johtaja, Siemens Smart Infrastructure.  

Yhteisymmärryspöytäkirjan myötä Siemens ja Shell kehittävät ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseksi ja kestävän energiantuotannon edistämiseksi. Ratkaisut perustuvat muun muassa digitalisaatioon, tehokkaisiin sähköverkkoihin sekä vihreän vedyn tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. Yhteistyö tuottaa synergiahyötyjä kummallekin osapuolelle. Siemens voi nopeuttaa Shellin siirtymää kohti nettonollatoimintaa. Shell puolestaan voi toimittaa Siemensille ja sen tytäryhtiöille vähähiilisiä tuotteita, kuten biopolttoaineita, jotka vähentävät päästöjä koko toimitusketjussa, Siemensin toiminnassa ja Siemensin tuotteiden käyttövaiheessa. 
”Siemens on sitoutunut erottamaan sähköistämiskehityksen fossiilisista polttoaineista. Kumppanuudet ovat avainasemassa tämän tavoitteen edistämisessä ja siirtymisessä kohti kestäviä energianlähteitä”, sanoi sähköistys ja automaatio -liiketoimintaa johtava Stephan May Siemensin Smart Infrastructure -divisioonasta. ”Kumppanuus Shellin kanssa sopii täydellisesti Siemensin näkemykseen maailman sähköistämisestä sekä auttaa samalla teollisuuden ja infrastruktuurin asiakkaita vähentämään hiilijalanjälkeään ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa.”  
Siemens on ollut Shellin sähkölaitteiden – kojeistojen, pumppujen, muuntajien ja SCADA-järjestelmien – toimittaja yli vuosikymmenen ajan. Viime vuosien aikana Siemensistä on kehittynyt toimittaja yhteistyöratkaisuille, jotka kattavat laajasti yhtiön sähköistys- ja automaatioportfolion ja joita on vahvistanut Joint Industry Program 33 (JIP33) -organisaation laitestandardointi. Se käsittää kaasu- ja öljyteollisuuden standardoidut hankintamääritykset. Shell pitää suhdetta Siemensin kanssa erittäin tärkeänä, mikä tasoittaa tietä energiasiirtymän nopeuttamiselle.
”Syvä yhteistyö kumppaneiden välillä on välttämätöntä vähähiilisten tulevaisuuden energiaratkaisujen toimittamiseksi. Nykyisen suhteemme päälle rakentuvalta yhteistyöltä Siemensin kanssa odotan, että yhteisymmärryspöytäkirja mahdollistaa tiimiemme entistä tiiviimmän yhteistyön”, sanoi Shellin Engineering & Project Capability -liiketoiminnan johtaja Graham Henley. ”Siemensin laaja sähköistyksen ja automaation asiantuntemus sekä Shellin suunnittelu- ja projektitoimituskyky yhdistettynä kunnianhimoon energiasiirtymässä osoittautuvat tehokkaaksi yhdistelmäksi.”
Yhteisymmärryspöytäkirja ponnistaa hyvistä olemassa olevista suhteista ja useista, vuodesta 2010 lähtien tehdyistä yhteisprojekteista. Yksi vihreän vedyn edistämisen tärkeimmistä hankkeista on äskettäin julkistettu Shellin Holland Hydrogen 1 (HH1) -projekti Maasvlakteessa Rotterdamissa. Holland Hydrogen 1:n kaavaillaan olevan Euroopan suurin ja yksi maailman suurimmista vihreän vedyn tuotantolaitoksista, sillä sen suunniteltu kapasiteetti on 200 megawattia ja päivittäinen vedyn tuotantomäärä 60 tonnia. 
Sähkönjakelu- ja sähköasema-automaation toimittajana Siemens on mukana HH1-projektin suunnittelussa, rakentamisessa ja toteutuksessa. Lisäksi Siemensillä on palvelusopimus vuonna 2025 käyttöön otettavaan tehtaaseen. Laitos tuottaa vetyä Pohjanmeren tuuliturbiinien tuottamalla sähköllä. Siemens ja Shell ovat omaksuneet ketterän yhteistyötavan Holland Hydrogen 1:n suuressa projektissa. Päivittäinen tiivis yhteydenpito ja päätöksenteko ovat auttaneet lyhentämään sähkönjakelujärjestelmän suunnitteluaikaa lähes puoleen. 
Press Folders

Seuraa meitä Twitterissä

Siemens Suomessa
Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluja ja tuotteita kiinteistöihin, älykkääseen sähköverkkoon sekä digitalisoituvaan teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens
Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluekonttorit Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä VIBECO Oy -niminen tytäryhtiö Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 190 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 415. Siemens AG:n liikevaihto on 62 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 300 000.
Siemens toimii 200 maassa. siemens.fi
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö

+358 50 68407