Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens прави бизнес пътуванията по-устойчиви

References Hotel Luise
Заедно с международната компания за услуги Hotel Reservation Service (HRS), Siemens разработи ясно дефинирани и стандартизирани критерии, които картографират въглеродния отпечатък на отделните хотели и ги правят сравними за първи път. Досега не е имало единен глобален стандарт за сравняване на хотелите по отношение на тяхната устойчивост.
С инициативата Green Stay Initiative доставчиците на хотелски услуги на Siemens в бъдеще ще предоставят данни за ежедневната си консумация на енергия и вода, както и за ежедневното си производство на отпадъци за нощувка. Процесът на изчисление се базира на признати стандарти като Протокола за парникови газове (Greenhouse Gas Protocol) и ISO. След това устойчивите хотели се отбелязват и се препоръчват на служителите във вътрешната система за резервации за бизнес пътувания на компанията.
Green Stay Initiative се основава на отворен код, така че да може лесно да се използва и от други компании,  създавайки нов пазарен стандарт за устойчиви бизнес пътувания. Преди пандемията служителите на Siemens резервираха над два милиона хотелски стаи всяка година като част от бизнес пътувания. В това отношение GSI е важен двигател за постигане на целите за устойчивост на компанията. Повече от половината партньорски хотели на концерна вече са предоставили своите данни.
„Инициативата на HRS Green Stay Initiative ни предоставя единен глобален стандарт за измерване и сравняване на отпечатъка на хотелите върху околната среда“, заяви Торстен Айке, ръководител на Глобални услуги за мобилност (Global Mobility Services) в Siemens AG. „Чрез изпълнението на тази инициатива най-накрая можем да запълним една празнина, защото за другите ни доставчици вече имаме сравним стандарт благодарение на платформата за оценка на въглеродните емисии Carbon Web Assessment (CWA). Вече можем да управляваме резервациите в избраните от нас хотели. Това е доказана технология и очевидно е време да използваме тези възможности, за да подпомогнем нашите краткосрочни и дългосрочни цели за устойчивост.“
От следващата година Siemens ще избира своите предпочитани хотели доставчици според критериите за устойчивост, определени от GSI. В резултат на това хотелите ще бъдат помолени да предоставят данни за своите обекти на годишна база. 
До 80 критерия на Green Stay Initiative се използват за измерване на емисиите на CO2 и оценка на ефективността на политиките за устойчивост, енергийното управление и биоразнообразието. Тези критерии отчитат наличието на удобства в хотелите като басейни, климатици и спа зони, както и други фактори като ефективност на ресурсите, рециклиране, транспортни услуги и ресторанти. 
Siemens си сътрудничи с HRS глобално по широк набор от инициативи за управление на хотелски програми, включително доставки, одит на цените, резервации, плащания и управление на срещи. Отчитайки факта, че много хотели имат ограничени ресурси след пандемията, експертите по устойчиво развитие от HRS и Siemens разработиха Green Stay Initiative по такъв начин, че хотелите да могат да отчитат данните си за околната среда възможно най-лесно и по този начин да отговорят на ESG стандартите.
По-малко от 18 месеца, след като HRS представи отличената си с награда технология, над 300 хотелски вериги и хиляди обекти в 130 страни вече участват в Green Stay Initiative. „Забелязахме, че редица наши клиенти от Fortune 500 са започнали да постовят определени изисквания относно показателите, свързани с устойчивостта, в първоначалната си заявка за предложения за хотели за 2023 г. Като се има предвид нейната история на пионер, не съм изненадан ни най-малко да видя, че Siemens поема водеща роля“, каза главният изпълнителен директор на HRS Тобиас Раге. „Устойчивостта все повече се превръща в силата, движеща корпоративната стратегия. Ето защо HRS обеща да продължи да инвестира в устойчиви технологии, които ще ускорят навлизането на Net Zero инициативи в хотелското настаняване, като същевременно помагат на туристическата индустрия да постигне въглеродна неутралност години преди целта за 2050 г., очертана в Парижкото споразумение.“
Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител Комуникации, Siemens България

ул. "Кукуш" 2
1309 София
България

+359 2 8115 374