Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Последно поколение контролери от Siemens за интелигентна автоматизация на всички видове сгради 

Desigo PXC controllers Key visual Cognishpere New

Desigo PXC controllers

Контролерът разполага с облачна свързаност, което позволява на потребителите да извършват дейности по поддръжката от разстояние. Резултатът е по-бърза реакция и спестяване на време и разходи за път, както и възможност за допълнителни услуги през целия жизнен цикъл на сградата. Цялата серия от контролери PXC4/5/7 подържа най-новия комуникационен протокол BACnet Secure Connect, което е важно изискване за подсигуряване на свързани системи за сградна автоматизация и защитата им от кибератаки. 
С комбинация от компактен хардуер и интуитивен инженерингов софтуер проектните ръководители могат да гарантират висока ефективност на процесите през целия жизнен цикъл на сградата - от инженеринга до експлоатацията й. Инженеринговата рамка на Desigo предоставя предварително конфигурирани, готови библиотеки заедно с последователни, хармонизирани работни процеси за спестяване на време и ускоряване на проекта.
Press Folders

Follow us on Twitter

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие в продължение на 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията. Siemens е водещ доставчик на офшорни вятърни турбини, турбини с комбиниран цикъл за производство на електроенергия и решения за пренос на мощности, както и лидер в областта на инфраструктурните решения, автоматизацията и софтуерните решения за промишлеността. Компанията е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, както и в сферата на лабораторната диагностика и клиничните информационни системи. За повече информация: www.siemens.com. Siemens България е част от Siemens AG - световен лидер в производството на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията. В България компанията присъства вече 138 години и е тясно свързана с някои от най-значимите технически нововъведения в страната от Освобождението до наши дни. Част от структурата на Siemens в България са 2 компетентни центъра - в сферата на сградните технологии и енергетиката, както и фабрика за измервателна апаратура за продукти високо напрежение в гр. Правец. Като част от философията си компанията се стреми не просто да доставя иновативни и надеждни продукти и услуги за клиентите си в България, но и да изгражда широка мрежа от български фирми-партньори и да създава добавена стойност, споделяйки ноу-хау и водещи бизнес практики. За повече информация: www.siemens.bg.
Прочети повече

Контакт

Надежда Николова

Marketing Communications Professional

ул. "Кукуш" 2
1309 София
+359 (2) 8115 418