Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens представи концепцията си за дигитализация в дискретната автоматизация

В организацията на семинарите отново се включиха фирмите „Ел Контрол“ и „Филкаб“, официални партньори на Siemens България. Сред гостите бяха широк кръг от специалисти по автоматизация от водещи предприятия в областта на хранително-вкусовата, химическата промишленост и енергетиката, инженерингови партньори на Siemens, преподаватели и студенти от техническите университети в София и Варна.
Програмата на семинарите включваше подробни презентации и атрактивни демонстрации на новостите в портфолиото на направлението. На фокус бяха най-иновативните технологии на Siemens в областта на дискретната автоматизация и възможностите за повишаване на продуктивността в производството, както и най-актуалните решения и реализации на компанията, базирани на концепцията TIA.
"С TIA Portal Siemens лансира първия индустриален софтуер за автоматизация с единна инженерингова среда и единен софтуерен проект за всички автоматизационни задачи. Новата версия съкращава времето за пускане на пазара – например чрез инструменти за симулация, увеличава производителността чрез допълнителни функции за диагностика и управление на енергията и предлага по-широка гъвкавост чрез свързване към полево и оперативно ниво на управление“, поясни инж. Виктор Митрев, мениджър продажби индустриална автоматизация в оперативно направление Дигитални индустрии.
Новите опции са от полза за системните интегратори и машиностроителите, както и за операторите на заводи. Обединявайки системи за управление, средства за визуализация, задвижвания, решения за безопасност и комуникации, TIA Portal позволява ефективно изготвяне и управление на софтуерни проекти от дизайна до края на експлоатационния цикъл на системата за автоматизация.
Акцент в лекцията на инж. Митрев бе новата гама високонадеждни контролери Simatic S7-1500 R/H, специализирани в поддържане на системата и минимална загуба на време при прехвърляне на работния процес. Бе показан и новият технологичен модул за изкуствен интелект, базиран на невронни мрежи от гамата S7-1500, както и концепцията на Siemens за въвеждане в експлоатация за индустриални цели на нов вид изчислителни устройства, базирани на еdge-технологии на компанията.
Програмата на семинарите продължи с демонстрации на новостите при TIA Portal V15.1. Инж. Бойко Бойков, технически експерт системи за автоматизация, показа на клиентите и партньорите на компанията начина на работа на новите редундантни контролери, използването на аугментирана реалност за индустриални приложения и начините за управление на колаборативни роботи с новия модул за изкуствен интелект от гамата S7-1500.
Важен акцент в презентацията на инж. Бойков бяха опциите за осъществяване на енергиен мениджмънт в средата на TIA Portal, като бяха разгледани различните опционални пакети - Energy Suite, Energy Manager Pro и Energy Efficiencу Monitor. По този начин бе представена концепцията на Siemens за дигитализация в дискретната автоматизация.
„Радваме се, че за 15-ти път имаме възможност да представим на българските ни партньори и клиенти най-новото от портфолиото на направление Дигитални индустрии. С всяка година TIA Portal Innovation Tour се радва на все по-голям интерес благодарение на представяните най-съвременни технологични решения и детайлните презентации, които дават възможност на бизнеса у нас да си свери часовника с последните световни постижения в областта на индустриалната автоматизация. Чрез такива иновативни технологии компаниите у нас могат да се възползват от пълния потенциал на Индустрия 4.0 и да се подготвят за следващия етап от своята дигитална трансформация“, посочи инж. Бойков.

Контакт

Захари Неделчев

Siemens EOOD

2, Kukush Str.
1309 Sofia, Bulgaria 

+359 2 8115 123